Jordbundna andar

1

Det finns olika typer av andar. Andar finns omkring oss hela tiden men det är inte alltid som vi kan eller har möjlighet att uppfatta dem. Man skulle kunna se andar som en slags betraktare som kan påkalla vår uppmärksamhet när de så önskar eller har ett syfte.

Man brukar tala om till exempel jordbundna andar som kommer att beskrivas närmare i denna text, och på platsbunden energi. Platsbunden energi är det finns flertalet tunga energi på en och samma plats. Man brukar anse att till exempel Auschwitz är en sådan plats med platsbunden energi eftersom det var så ofantligt många människor som förlorade livet där.

Vad är jordbundna andar?

Jordbundna andar brukar man beskriva som andar som sitter fast mellan två olika världar, vilket är mellan den fysiska och andliga världen på grund av olika saker. Det kan till exempel vara så att anden inte velat eller kunnat hitta till den andra sidan. En jordbunden ande kommer alltså inte hela vägen fram till den andra sidan, vilket innebär att anden inte heller har då kunnat få och tillgodogöra sig den kunskap och de lärdomar som finns i andevärlden.

En jordbunden ande kan inte hjälpa oss människor som de andar som befinner sig på den andra sidan kan, utan är fast i de tunga energier som finns. En jordbunden ande sitter fast mellan världarna på grund av olika saker. Det kan till exempel handla om att de har något som inte är uppklarat, bero på sorg eller ett trauma eller så kan det vara så att de hade en trygg plats i den fysiska världen som de inte vill släppa taget om.

Vissa av de jordbundna andarna har avlidit på ett hastigt vis och därför inte känt sig klara med livet utan lämnar något ouppklarat i den fysiska världen. Andra andar förstår kanske inte att de faktiskt har avlidit utan stannar vid sin kropp och därmed inte kommer vidare till den andra sidan. En del jordbundna andar vill heller inte gå vidare där en orsak kan vara att de ser att deras nära och kära sörjer.

Ibland kommer begreppet onda andar upp, och i detta begrepp talas det ibland om att de jordbundna andarna kan vara onda. Vissa menar dock att de endast är sårade själar, inte onda.

Kommunikation med jordbundna andar

Man kan kommunicera med jordbundna andar för att på så sätt försöka hjälpa dem att lossna och gå över till den andra sidan. Det är dock viktigt att man vet vad man gör eftersom en jordbunden ande kan vara svårhanterlig och man kan till och med göra det värre. Om man är osäker på vad man håller på med så bör man iaktta försiktighet och istället kontakta ett medium som kan hjälpa till med situationen.

Ibland kan man uppleva att man får tecken av andarna, vilket oftast är nära och kära som har gått över till andra sidan och som i de flesta fall endast vill hjälpa oss. En jordbunden ande beskrivs som mer fysisk och kan till exempel slamra högljutt med olika saker i hemmet.

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

Lämna en tanke