Lär dig se och tolka auran

21

Aura är ett energifält som omger alla kroppar.

Både människor, djur, mat, växter mm har en aura. Vi människor har dock en mer komplext aura med flera färger och nyanser. Vår aura speglar vår personlighet, våra möjligheter och hur vi mår.

Auran ändras under dagen med varje känsla, blockering i kropp och själ, tankemönster och agerande så förändras färgerna.

Att lära sig känna och se auror är inte så svårt som man kanske tror utan vem som helst kan lära sig att se det mänskliga energifältet. Sannolikheten är stor att du redan har upplevt andras auror utan att du har varit medveten om att det. Är du en person som är känslig för andra människor, har en förmåga att ta på dig deras känslor eller tappar mycket energi när du är i folkmassor så kan det bero på att du känner av deras energifält.

Ibland kan det ta ett litet tag innan man ser auror tydligt, i början så ser man oftast det gråa energifältet närmast kroppen. Med tid och övning kommer så kommer du att kunna utveckla din förmåga att se de högre nivåerna också.

Du plockar upp energier runt omkring dig och kan få information om andra genom ditt energifält och dina sju chakrapunkter. En del har lättare att känna andras energifält än att se dem, men det är olika och allt går och öva upp om man verkligen vill.

Auran runt levande objekt (människor, växter mm) förändras hela tiden medan icke-levande objekts auror (stenar, kristaller mm)) i huvudsak är fast. Så det du ser i det ögonblicket är just då, i det ögonblicket. Så därför måste du vara försiktig med att tolka aurans färgerna för andra människor.

När du utvecklar din förmåga att se auror så kan du komma att se auror runt människor överallt. Att tolka ngn utan deras medgivande är integritetskränkande så låt dig aldrig frestas att göra det, känner du av något så släpp det bara. Möjligheten att förlora sin gåva när den missbrukas finns alltid.

Man har en grundfärg i sin aura som visar på själva själstillståndet. Färgerna varierar och förändras och visar på den starkaste energi i nuet.

Allt som sker i vårt liv påverkar vår aura, starkast syns förändringar som sker i vår inre värld. Om vi har blockeringar, rädslor eller andra hinder i våra liv så kan man i auran se vart detta sitter och hur det påverkar oss.

Det enklaste energifältet att se är det just närmast kroppen, det är en enfärgad aura och utanpå det kan man se färger.

När vi tycker om en person så vidgas vår aura precis som att vi försöker omsluta personen i vårt energifält och om vi inte tycker om personen så drar vi åt oss vår aura och den krymper

En klar och tät färg i auran visar på hälsa och välmående. Är auran svag och har bleka färger visar den på att någonting inte är som det ska.

När du väl har lärt dig se färger så kommer nästa nivå som handlar om att tolka färgerna som du ser.

Vi är alla komplexa varelser och vad vi ser är vanligtvis ett samspel mellan vår egen uppfattning, kunskap, erfarenhet, förutfattade meningar, ego och vår egen syn på andlighet. När jag läser auror så försöker jag alltid ta hänsyn till detta. Låt ditt hjärta, sinne och din själ guida dig.

 

Den Eteriska auran:

Den finns närmast kroppen och är den tätaste av aurorna. Man kan uppfatta energifältet som vitt eller blå. När vi är friska är detta energifält jämt fördelat över hela kroppen. När vi är sjuka eller är i psykisk obalans i den fysiska kroppen så brukar man kunna se gropar eller hål i denna aura där problemet sitter.

Den Emotionella auran:

Den emotionella auran ligger utanpå den eteriska. Det är i detta energifält man ser färger och det är här man kan se vad som sker i personens liv. Dessa färger förändras allt efter att vårt känsloläge förändras, det kan gå snabbt och ofta. Det påverkas av vår hälsa, humör, sinnesstämning, aktivitet, personlighet och på andra omständighet i våra liv. Auran ska vara klar och inte ha grumliga färger. Här finns våra alla känslor representerade och den berättar även vad vi gillar och inte gillar. Vi känner även av människors ”vibbar” här d.v.s. vad de ger ut. Här finns även våra minnen lagrade och hur vi känner inför dem.

Den Mentala auran:

Den yttersta av aurorna är den mentala, här har vi vår tankevärld, här finns även våra personliga begränsningar som sitter i våra tankar. Det är denna aura vi kan förnimma med händerna och känna av en annan person med. Här finns våra tankar och riktning i livet, här kan vi även känna av om det finns en stress i personens liv. Här kan vi skapa bilder och tankar. Detta skikt kan man se som en svagt gul aura som strålar från huvudet och ner runt hela kroppen.

Vitalitet

Här ser man på aurans tjocklek. En tjock aura visar på motståndskraft och ett starkt immunförsvar. En tunn aura visar på sårbarhet och svaghet. När vi har en tjock aura så kan vi dela med oss av vår energi, vi har att ta av. När vi har en tunn aura så har vi troligtvis tappat mycket energi och bör se över vilka människor och händelser i vårt liv som dränerar oss, vi har inte så mycket energi att ta av.

 

Kirlianfotografering – Man kan läsa av auran genom att fotografera färgerna i dess energifält.

Lär dig att känna av energifältet:

Det här är en övning som lär dig att öva upp förmågan att känna och uppfatta det som är bortom den materiella sfären. Händerna är vårt enklaste verktyg för att känna av subtila energier. Detta är en bra övning när du överlag vill lära dig att känna av energier med dina händer.

Välj en plats att vara på som är tyst och ostörd när du skall göra din övning.

1) Sitt på en bekväm stol och sitt tillbakalutad mot ryggstödet och fötterna behagligt mot marken så att du känner kontakten med Moder Jord. Slut sen ögonen och ta några djupa andetag. Känn hur dina dina andetag går in din kropp, fortplantar sig där, och sen lämnar kroppen. Följ det andetag på det sättet en stund tills du känner dig fullständigt avslappnad.

2) Stäng ögonen, gnugga handflatorna snabbt mot tillsammans i cirka 20-30 sekunder.

3) Håll händerna mot varandra och dra dem sen långsamt rakt utåt, stanna när händerna är ca 30 cm från varandra.

4) Flytta sen händerna mycket långsamt mot varandra, fortsätt så ända tills händerna nästa nuddar varandra.

5) Flytta sedan händerna långsamt ifrån varandra igen. Gör detta långsamt och var uppmärksam på vad du känner vad du känner och på känslan i utrymmet mellan händerna.

6) Upprepa processen att långsamt dra händerna närmare varandra föra att sen och långsamt dra isär dem. Fortsätt att ha ögonen stängda. Om du tappar folks så känn in din andning igen. Känn andetagen som gå in i kroppen, hur de rör sig genom kroppen, och när den lämnar kroppen. Detta jordar dig och ger dig tillbaka ditt fukts och uppmärksamhet.

7) Upprepa sen processen att dra händerna ifrån varandra och närmare varandra. Märker du några förnimmelser, bilder, känslor eller tankar som kommer till dig? Vad känner du i utrymmet mellan händerna?

8) Hur uppfattar du förändringen när du ändrar avståndet mellan handflatorna?
Det finns inget rätt eller fel med denna övning, avsett upplevelse så det är din upplevelse av det subtila energifältet.

 

Lär dig att läsa av andras aura:

För denna övning behöver du någon att öva på och en vit vägg.

1) Ställ personen mot den vita väggen, den ska stå väldigt nära och så stilla som den kan.

2) Ställ dig mitt framför personen med ett avstånd så du ser hela personen och den vita väggen runt.

3) Känn sen dina fötter stå stadigt på marken och upplev hur du kommer i kontakt med dina andetag. Blunda och stå så i några sekunder.

4) Öppna sen ögonen och kisa lätt med en avslappnad nästan lite frånvarande blick medan du tittar i kanten av personen mitt emot på ett sätt som omfattar hela kroppen. Titta mjukt och uppmärksamma vad du ser, kanske behöver du lägga blicken några centimeter utanför personens fysiska kropp eller innanför? Det kan vara lite olika ur man ser. Det bör egentligen inte sträva efter att se någonting, bara låta allt uppstå i ögonblicket.

5) Du kommer först att börja se energifältet runt huvud och överkropp, detta är den del av kroppen som är lättast att se. Till en början kommer det att uppfattats som ljusgrått eller färglöst. Med tiden kommer du att börja se färger och du kommer inte heller behöva en vit bakgrund.

Lär dig se din egna aura 1:

1) Ställ dig framför en spegel och se till att du har en vit enfärgad bakgrund.
2) Börja med att blunda i 10 sekunder, räkna därefter ner baklänges från 10 ner till 1
3) Öppna ögonen, se dig i spegeln i 20 sek. Blunda därefter i 10 sek.
4) Öppna dina ögon och fokusera på en punkt bakom höger öra ca 20 sek. Var hela tiden avslappnad och kisa med ögonen.
5) Fokusera sedan på en punkt bakom vänster öra ca 20 sek.
6) Förflytta sedan blicken till en punkt över huvudet och se auran.

Lär dig se din egen aura 2:

Gör övningen i ett tyst rum där du får vara i fred, det ska finnas en vit vägg i rummet. När du övar så gör gärna övningen i skymningsljus när ljuset blir svagare och ögonen ställer om sig till mörkerseende.

1) Börja med att sitta ned mitt emot den vita väggen. Sitt på en bekväm stol och sitt tillbakalutad mot ryggstödet och fötterna behagligt mot marken så att du känner kontakten med Moder Jord. Slut sen ögonen och ta några djupa andetag. Känn hur dina dina andetag går in din kropp, fortplantar sig där, och sen lämnar kroppen. Följ det andetag på det sättet en stund tills du känner dig fullständigt avslappnad.

2) Sträck ut en arm och håll handflatan mot väggen, håll i hop fingrarna. Kisa lätt med en avslappnad nästan lite frånvarande blick medan du tittar på din hand. Håll blicken så i 30 sekunder, efter en stund så ser du ett svagt energifält runt handen.

3) Sära sedan långsamt på fingrarna. Fortsätt kisa lätt medan du tittar på fingrarna och utrymmet mellan fingrarna. Vad ser du?

4) När du gett det lite tid och övat ett tag så kan du att börja se hur det ser ut runt handen och fingrarna. Till en början kan man uppfatta det som ett ljusgrått nästan färglös fält, efter övning så kommer färger av din aura att framträda.

5) Ha tålamod och bara observera, sträva inte utan ge dig den tiden du behöver för att kunna se auran. Bara va i ögonblicket och fokuserar mjukt på handen, på fingrarna och utrymmet mellan fingrarna.

Med lite övning så kommer du sen att kunna göra denna övning i dagsljus eller under andra ljusförhållanden och till slut utan att använda den vita bakgrunden.

 

Aurafärger och dess betydelse:

Överst de 7 vanligaste färgerna som också representerar  7 olika chakran

1. Vit – Närmast kroppen och omger allt levande. Symboliserar ljus, uppvaknande, andlighet, mirakel, nya energier, klarhet shutterstock_220462024och öppenhet.
2. Röd – Hör ihop med vår fysiska kropp, känslor, sexualitet, kraft, dominans, aktivitet, ledarskap, viljestyrka, inriktning, målmedvetenhet, trygghet, stress, ilska och frustration. .
3. Orange – Livsenergi, visar på ”en frisk fläkt”, kreativitet, passion, målmedvetenhet, impulser, skapande, idéer, levnadsglädje, visionär, äventyrlighet och vårt verksamma liv.
4. Gul – spontanitet, studier, intellekt, socialt aktiv, självkänsla, livsenergi, positivitet, inspiration, generositet, uttryckande, utveckling, fantasifullhet, logik, tankeverksamhet och pappersarbete.
5. Grön – Kärlek, relationer, healande, gemenskap, harmoni, ömhet, lugn, ansvarstagande, sensitivitet, balans och organisering.
6. Blå – All form av kommunikation, närvaro, insikter, identiteten, intelligens, känslighet, försiktighet, pålitlighet, utåtriktad och åsikter. Man är ”duktig” och presterar men ändå sällan nöjd med sin prestation.
7. Indigo – Vårt andliga jag, intuition, stark psykisk förmåga, filosofi, drömmande, visioner, medvetenhet, lyhördhet, identiteten och djupa känslor.

8. Violett – Andlighet, karisma, eterisk, intuition, mottaglighet, livsåskådning och funderingar.
9. Rosa – Förälskelse, kärlek, medialitet, kärleksfullhet, omtänksamhet och gemenskap.
10. Magenta – Söker erfarenheter och utveckling.
11. Grå – Tappat energi, blockering, avvaktan, trisstes, fysisk smärta, sorg eller att man drar sig undan..
12. Svart – Tomhet, dysterhet, ont uppsåt och rädsla. Kan påvisa drogmissbruka eller svår skilsmässa
13. Guld – Gudomlig kontakt och beskydd.
14. Silver – Kontakt med andra livsformer.
15. Turkos – Andlig utveckling och sökande och en period som kan vara lite turbulent.
16. Cerise – Förälskelse, positiva känslor eller nyblivet föräldraskap.
17. Ljusblå – Andlig närvaro, ny fas i livet.
18. Murrigt grön – Missundsamhet, känsla av orättvisa, bitterhet och depression.
19. Brun – Ekonomiskt och materiellt tänkande.
20. Pärlemor – Synlig ofta runt medium.
21. Blekgrön – Andlig utveckling.
22. Limegrön – Fusk och lögner.
23. Blekgul – Blygsam.
24. Gyllengul – Inspiration
25. Citrongul – Stark riktning.
26. Senapsgul – Manipulation.
27. Cremebeige – På rätt väg i livet.
28. Ultramarinblå – Människor vid havet.
29. Kungsblå – valt rätt väg i livet.
30. Blekblå – Känslighetens färg.
31. Koboltblå – Intuition.
32. Marinblå – Människor som röra sig långsamt.
33. Kungsblå – valt rätt väg i livet.
34. Äppelgrön – Healerfärg.
35. Jadegrön – Vänlighet.
36. Mörkgrön – Psykisk stress.
37. Olivgrön – Girighet.
38. Aprikos – Bryr sig om andra.
39. Laxrosa – jobbar med det man älskar.
40. Ljust Guldbrun – problem är snart över.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

21 kommentarer

 1. Ulla-Carin Granqvist on

  Det här med aura stämmer faktiskt och jag kan faktiskt se aura på människor dom flesta jag ser på har ett vitt eller ett gulaktig sken runt omkring sin kropp och så finns det människor som inte har något sken alls ofta är dom arga och elaka och kommentera gärna allt och dom hoppar på andra människor

 2. När min son var 11 år ( 15 år nu) , berättade han om folks färg – han sa helt naturligt vilken färg folk hade – bl.a sa han att jag och en av hans bröder var orange och de va för starkt för honom sa han – han trivdes bäst med dem som var ljust blå …
  Vi hade aldrig någonsin pratat om aura eller liknande – jag bara lyssnade i ibland frågade jag vilken färg någon hade efter det
  Han känner starkt av folks energier och är extremt känslig för dåliga energier –
  Vad ska jag göra för att hjälpa honom / stärka honom ?
  För det är inte alltid en fördel för honom att han är så väldigt känslig – har du ett råd eller tips så är jag tacksam

  • Hej!
   Tyvärr så kan jag inte så här göra en bedömning gällande hans känslighet, de kan ha fler orsaker än just andlighet. Jag tar inte heller klienter under 18år då man kan påverka dem på ett negativt sätt genom att prata om saker de ännu inte är inne på eller förstår. Sunda förnuftet kommer vi väldigt långt på så kän efter vad du känner att din som behöver. kram vivi

 3. Forskare har sagt att: människor som är svårt sjuka t.e.x har cancer har ingen aura !! Stämmer det ??
  Själv så drömmer jag ibland att jag ser mycket starka färger av koboltblå och mellanlila som finns framför mig.
  Ser bara de färgerna och långt fram ibland ett vitt ljussken som brukar variera i olika ljusa sken. Kan du säga något om vad det betyder !?

  • Jag har aldrig hört att de mister sin aura, däremot att den kan krympa ihop och vara svag. Tyvärr så tar jag inga konsultationer i loggen. kram vivi

 4. Jag har tyvärr väldigt svårt att läsa inläggen här då det är otroligt många stavfel, helt fel ord som inte har med texten att göra slinker in alltför ofta och ord upprepas felaktigt osv. Det är jättetråkigt att det är så mycket att det tar fokus från själva budskapet. Är det ingen som läser igenom texterna innan de publiceras?

  • För det första så är jag dysexier och för det andra så är det texter som jag delar med mig av gratis och ingen tidning som utges. Jag gör så gott jag kan med mitt skrivande, är det jobbigt för dig så får du nog läsa någonstans där du inte blir lika störd. Enkel lösning. Ha en bra dag! Vivi

 5. Hej <3 Kan det vara så att två personer som tittar på en persons aura, upplever olika färger i auran även om de tittar samtidigt ? Jag vet att man tolkar färgerna man ser lite olika, vad tex en färg betyder för mej. Men jag tror oxå att man kan se olika färger även om man tittar samtidigt…Eller..?? Kram <3

 6. Har en för runt ett år sen försökt att se min egen aura då jag inte lyckades så bra men plötsligt nu börjar jag se mer. Det började för säker ett par månader sen med endast ett vitt sken som jag ganska ofta såg men igår såg jag även färger. Kollade igenom färgernas betydelse och de dominanta färgerna/ de som var extra tydliga stämde bra in på personen och situationen som hen var i. Skulle du rekommendera att jag fortsätter öva?

 7. Hej! Jag har hela tiden trott väldigt mycket på såna här saker och när jag googlade om auror hittade jag din hemsida… jag testade att kolla på min egen aura och efter andra försöket kunde jag se färgen på min aura. Jag trodde detta var något som man behövde mycket övning för och inte en sån sak som man kunde klara efter bara några försök, betyder detta att man har det naturligt eller är det bara en slump att jag lyckades?! Är detta en ”farlig” sak eller finns det några risker med detta jag nu gett mig in på? Tycker detta är extremt coolt och skulle gärna fortsätta med att utveckla detta… skulle bli väldigt tacksam för svar 🙂

 8. Maria Södersten on

  Skulle vilja öva med att kunna se min aura.Men jag har ingen vit vägg.Något tips? (har inga i nutid planer på att måla vitt/tapetsera.)
  Mvh maria

 9. Inger-Anne Nilsson on

  Hej!
  Det var en som sa att jag var guld! Blev förvånad, han sa att jag inte trodde honom eftersom jag blev så paff! Hann aldrig fråga vad det betyder.
  Kan du svara vad det betyder?
  Mvh

Lämna en tanke