Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

26 tecken på att du går igenom en frekvenshöjning

17

Frekvenshöjning – Sveriges största mediala portal + tarotlinje drivs av Vivi LindeBloggportal, Mediumpodden, astro/tarot, artiklar mm. Höj din frekvens.

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Frekvenshöjning – Lås upp högre medvetandenivåer

Har du någonsin känt en djup koppling till något större än dig själv?Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot
Har du någonsin upplevt en känsla av enhet med universum?
Om så är fallet kan du ha upplevt högre medvetandenivåer.

Medvetandet, eller en medvetenhet om ens existens och omgivning, är ett universellt fenomen som påverkar oss alla på olika sätt.

Bara genom att vara medveten om din själsliga frekvens har du tagit det första steget mot att låsa upp högre medvetandenivåer.

 • För vissa är det den andliga eller metafysiska kopplingen till en högre kraft.
 • För andra är det förståelsen av våra fysiska och mentala förmågor.

Att låsa upp högre medvetandenivåer är en process där man förstår den själsliga frekvensen och hur den påverkar våra liv. Genom att andligt och själsligt utforska den nivån vi befinner oss på så kommer vi i kontakt med information och möjligheter som ytterligare kan utvidga vårt medvetande och öppna upp för ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv. Vi kan lära oss att utnyttja vår energi samt kunskap och använda den för att nå nya höjder av utveckling, förståelse och tillväxt.

Den andliga resan är djupt personlig och varje person befinner sig på sin egen väg och har sina egna individuella utmaningar. För vissa är utmaningen att höja sin andliga frekvens och nå ett högre medvetandetillstånd. Detta kan vara en skrämmande uppgift, eftersom det kräver att du utforskar dig själv och din omgivning i ett helt nytt ljus. Men med rätt tillvägagångssätt är det möjligt att skapa en frekvenshöjning och nå en högre själslig nivå.

Låg själslig frekvens
Om du upplever en låg frekvens kan du inte utnyttja din andlighet fullt ut och nå universums högre medvetande. Detta kan leda till känslor av ensamhet, isolering och en brist på syfte i livet. Det är viktigt för att leva ett lyckligt och tillfredsställande liv.

Två olika frekvenshöjningar
När du går igenom en frekvenshöjning så märker du det genom att din kropp, själ och omgivning går igenom en förändring. Det finns två olika frekvenshöjningar som vi kan gå igenom. Det är upp till oss hur mycket vi kan höja oss och hur ofta, valet och arbetet är alltid upp till oss.

 • Den ena är en en yttre frekvenshöjning vilket handlar om att vår jord höjer sin vibration vilket påverkar vår omgivning.
 • Den andra är personlig och sker när vi är redo att höja vår egen vibration, detta kan ske flera gånger under vår livstid.

En frekvenshöjning sker oftast i kombinationer med en eller flera utmaningar som har tvingat oss att växa på någon nivå. Den ligger för det mesta parallell med vår andliga och mediala utveckling. Höjningen sker endast om vi tagit till oss lärdomarna som lett oss mot nya insikter och förståelse. Man kan säga att en frekvenshöjning är en konsekvens av andlig och själslig växt.

Att förstå din frekvens
Vår själsliga frekvens relaterar till våra känslor eftersom våra känslor styr hur vi förhåller oss i livet. Din känslomässiga frekvens är den hastighet med vilken duTecken från universum upplever och släpper dina känslor. Det är en normal del av livet att uppleva lågfrekventa känslor som ilska, sorg och rädsla. Dessa känslor indikerar att du släpper ut undertryckt energi. De är kroppens naturliga sätt att hantera problem som du har upplevt i det förflutna. När du upplever en stark känsla upplever du också en viss frekvens. Om du till exempel känner dig arg upplever du en hög frekvens av ilska. Denna frekvens är dock inte gynnsam för ditt välbefinnande. Den får dig bara att känna negativa känslor och kan potentiellt leda till aggressivt eller destruktivt beteende. Din själsliga frekvens är å andra sidan en kärleksfrekvens och är mycket mer hjälpsam, men genom hur du känslomässigt förhåller dig så kan du motarbeta denna kärleksnivå. Din känslofrekvens är en viktig del av din hälsa och ditt välbefinnande eftersom den gör det möjligt för dig att frigöra negativa känslor och förträngd energi.

Förmågan att känna igen och kontrollera din själs frekvens är avgörande för att låsa upp högre medvetandenivåer. När du upplever en hög själslig frekvens kan du ta emot kärlek och vägledning från ditt högre jag. Du kan också använda den för att utnyttja en högre grad av kärlek och medkänsla för att läka dig själv och andra.

 • Om du upplever negativa känslor under en kortare period så betyder det att du släpper ut dessa känslor i snabb takt. Detta är en ytterst positiv sak eftersom det indikerar att du släpper taget om gamla problem och undertryckt energi. Det enda sättet att leva ett hälsosamt och lyckligt liv är att släppa dessa känslor.
 • Om du upplever negativa känslor under en lång tid så betyder det att du inte släpper dina känslor så snabbt eller effektivt som du borde göra. Detta kan leda till känslor av förträngning, ilska, martyrskap och sorg.

Vad är medvetande?
Med medvetande avses tillståndet att vara medveten.

 • Människor som befinner sig på en högre nivå av medvetande har en skarp medvetenhet om världen omkring dem.
 • De kan lägga märke till och uppskatta saker som de kanske tidigare har förbisett.
 • De känner också en koppling till omvärlden som går utöver vad de annars skulle kunna uppfatta. Denna koppling kallas högre medvetandenivåer.
 • Människor som befinner sig på en högre medvetandenivå är mer benägna att lägga märke till detaljer i sin omgivning och känna en koppling till dem.
 • De är också mer benägna att kunna ställa in sig på andras känslor och förstå vad de går igenom.

Vilken är själen frekvens?

 • Din själs frekvens är den hastighet med vilken du ansluter dig till din andlighet, inre visdom och högre kunskap.
 • Det är din själsvibration och den styr din förmåga att både ge och ta emot kärlek.
 • Den andliga frekvensen är en individs medvetandefrekvens och vibration.
 • Det är den energi som vi avger och som kan kännas av andra.
 • Din frekvens är en indikation på hur andligt medveten du är. Andlig medvetenhet är förmågan att koppla sig till din själs källa och koppla sig till det universella medvetandet.
 • Din nivå berättar om din förmåga att känna igen din plats i universum och hur du påverkar den.
 • Din frekvens berättar om ditt medvetandetillstånd och hur själen för närvarande är ihop kopplad med det gudomliga och kosmiska medvetandet.

Fördelar med att höja din andliga frekvensMagic circle

Att låsa upp högre medvetandenivåer kan hjälpa dig att leva ett rikare och mer meningsfullt liv. Du kommer att kunna utnyttja din sanna potential och känna dig mer ansluten till dig själv, till andra och universum.

 • När du höjer din andliga frekvens blir du mer kopplad till dig själv, naturen och universum.
 • Genom att koppla på din andliga frekvens kan du ta emot vägledning och kärlek från ditt högre jag.
 • När du höjer din andliga frekvens ansluter du dig till en högre energikälla och blir genomsyrad av positiva vibrationer.
 • Du befinner dig i ett högre medvetandetillstånd där du kan inse att alla levande varelser är sammankopplade med varandra.
 • Du kan få tillgång till din intuition.
 • Du kan hitta svar på dina frågor och få vägledning från ditt högre jag.
 • Du kan också bli mer känslig för energierna runt omkring dig, till exempel strålningen från solen, månen och andra människor.
 • Genom att höja din andliga frekvens kan du förbättra din hälsa, dina relationer och din livskvalitet.
 • Du utvecklar nya förmågor och utnyttjar nya energikällor.
 • Du kan använda den högre energin för att läka dig själv, andra och världen omkring dig.
 • Du kommer att kunna koppla samman med ditt högre jag.Du kommer att kunna utnyttja din sanna potential.
 • Du kan bättre utnyttja din intuition.
 • Du kan hitta svar på dina frågor och få vägledning från ditt högre jag.
 • Du kan bli mer medkännande och empatisk mot dig själv och andra.
 • Du kan leva i ett mer positivt tillstånd.
 • Du kan uppleva en större känsla av målmedvetenhet.
 • Människor som befinner sig på högre medvetandenivåer kan koppla in sig på denna höga frekvens och använda den för helande.
 • En andlig helare eller ett medium som till exempel kommunicerar med de avlidna kopplar in sig på en högre andlig frekvens.
 • Man kan möjliggöra kommunikation med den andra sidan och föra fram meddelanden från nära och kära som har gått bort.
 • Man kan få kontakt med sitt högre jag. Ditt högre jag är den del av dig som är ren kärlek och visdom.
 • Människor som befinner sig på högre medvetandenivåer kan uppleva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv.
 • Man kan bättre förstå sina egna personliga behov och känna igen känslomässiga problem hos andra. Detta kan hjälpa dem att bygga starkare och mer meningsfulla relationer och förbättra sin allmänna hälsa.
 • Människor på högre medvetandenivåer kan också utnyttja kärlekens kraft, vilket kan hjälpa dem att övervinna många fysiska, mentala och känslomässiga krämpor.

Steg mot en frekvenshöjning?

Du kan öka din andliga frekvens på många olika sätt. Börja med att hitta ett tyst utrymme där du kan vara ensam med dina tankar och borta från distraktioner. Detta görs bäst i naturen, där du kan vara kopplad till jorden och känna energin från träden och växterna runt omkring dig. Naturen är ett utmärkt sätt att hjälpa dig att lugna ditt sinne och hitta fokus, vilket är viktigt för att höja din frekvens. När du väl har hittat din tysta, privata plats kan du prova dessa steg för att höja din andliga frekvens

 • Rannsakan
  Det första du kan göra är att bli medveten om din själs nuvarande frekvens. Vilka känslor känner du för närvarande? Är de positiva eller negativa? Om de är negativa bör du försöka släppa dem så snabbt som möjligt för att kunna åstadkomma en frekvenshöjning.
 • Omge dig med kärlek
  Dessutom kan du omge dig med kärleksfulla och positiva människor.
 • Meditation
  Meditation är ett utmärkt sätt att hitta fokus, lugna ditt sinne och höja din andliga frekvens. Det finns många olika typer av meditation, så hitta en som känns bra för dig. Fokusera på din andning och försök att rensa dina tankar. Var uppmärksam på din omgivning och låt dina tankar komma och gå utan att döma eller fästa sig vid dem. Meditation är en resa inåt som för oss tillbaka till vårt centrum och vår källa till varande. Det är en resa till vår själ.
 • Självreflektion
  När du mediterar och rensar dina tankar kan du börja reflektera över den person du är i dag och den person du vill bli. Det är viktigt att vara ärlig mot dig själv och inse dina styrkor och svagheter. När du kan reflektera ärligt över dig själv har du bättre förutsättningar att förändras och växa. Du kan använda din inre styrka för att övervinna dina svagheter och förvandla dem till styrkor som kan hjälpa dig att höja din frekvens.
 • Mindfulness
  När du mediterar och reflekterar över dig själv, ta dig tid att vara uppmärksam på din omgivning. När du mediterar i naturen, observera träden och växterna runt omkring dig och känn deras energi. Observera ljudet av fåglarnas sång, ljudet av vinden som prasslar på löven och det strömmande vattnet. Ta in alla ljud och dofter runt omkring dig och hitta frid i stunden. Var uppmärksam på hur du känner dig, hur luften känns på din hud och känslan av marken under dig. Du kan också öva dig i mindfulness när du går igenom ditt dagliga liv. Hitta tid att vara mindful mellan dina andra aktiviteter, så kommer du att kunna höja din frekvens ytterligare.
 • Koppla upp dig mot naturen
  Naturen är ett utmärkt verktyg till frekvenshöjning och att hitta mer inre frid. Ta dig tid att gå bland träden och växterna i naturen och försök att känna deras energi. Detta är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med dina känslor, och det kan hjälpa dig att släppa ut negativ energi eller känslor som du kanske håller inom dig. Du kan också gå ut under olika tider på dagen för att uppleva energin från solen, månen och stjärnorna. Du kan till och med prova att meditera utomhus under olika tider på dygnet. Du kanske upptäcker att du kan nå en högre medvetandenivå och höja din frekvens ytterligare.
 • Tacksamhet
  Hitta tid att vara tacksam för allt du har i livet. Var tacksam för människorna i ditt liv, taket över ditt huvud och maten på ditt bord. Att vara tacksam för det du har kan hjälpa dig att känna igen överflödet i ditt liv. Genom att vara tacksam för det du har kan du känna igen din sanna potential och höja din frekvens ytterligare. Du kan öva dig i tacksamhet genom att föra en tacksamhetsdagbok och skriva ner allt du är tacksam för. Du kan också prova tacksamhetsmeditation, som är en typ av meditation där du fokuserar på det du är tacksam för. Medan du mediterar, tänk på en sak som du är tacksam för och försök att känna tacksamheten i ditt hjärta. Upprepa detta med olika saker som du är tacksam för och du kommer att kunna höja din frekvens och hitta nya nivåer av lycka och tillfredsställelse i livet.

Öva på att höja din frekvens

När du väl har hittat ett sätt att höja din frekvens ska du öva på det dagligen. Gör meditation till en del av din dagliga rutin och prova nya typer tills du hittar en som ger resonans med dig. Var uppmärksam under hela dagen och försök att koppla samman med naturen på olika sätt. Var tacksam för de saker som finns i ditt liv, och försök att hitta tid för att praktisera andlig frekvenshöjning i ditt dagliga liv.

När du gått igenom en frekvenshöjning

När du väl lyckas höja dig så kommer du att märka att ditt liv förbättras avsevärt. Du kan utnyttja den universella energin runt omkring dig på ett helt nytt sätt och använda den för att läka dig själv och andra, samt förbättra din livskvalitet. Du kan använda denna energi för att förbättra dina relationer, hitta inspiration och skapa det liv du vill leva.

När du har lärt dig hur du höjer din själs frekvens kan du tillämpa dessa färdigheter i ditt dagliga liv. När du ställs inför utmaningar kan du försöka se på dem ur ett nytt perspektiv. Försök att se den positiva sidan av situationen och använd dina nya andliga färdigheter för att övervinna dina utmaningar.

När du står inför ett svårt beslut, ta dig tid att meditera och reflektera över dina alternativ. Fråga dig själv vad du skulle göra om du var i kontakt med ditt högre jag och vänta på ett svar. Du kan också prova att koppla upp dig mot naturen, eftersom det kan hjälpa dig att koppla in dig på den universella energin runt omkring dig. Med rätt tillvägagångssätt kan du lära dig att höja din andliga frekvens och uppnå ett högre medvetandetillstånd. Koppla dig till universums energi och använd den för att hjälpa dig att övervinna dina utmaningar och nå din fulla potential.

När du väl kan känna igen din känslomässiga och andliga frekvens kan du arbeta för att kontrollera dem och öka din själsliga medvetenhet.

Förändringar som brukar infinna sig under en frekvenshöjning.

Processen kan även påbörjas strax innan man går in i frekvenshöjningen.

 1. När du höjer din frekvens så höjs även din själston.
 2. Du responderar till en högre och snabbare ljusenergi
 3. Musiken du lyssnar på är av en ny eller annorlunda harmoni och når din själ på ett nytt sätt.
 4. Du hör ofta toner.
 5. Du dras till det som finns bortom den tredje dimensionen.
 6. Du ser och hör tecken överallt. Du får vägledning genom det du uppfattar i din omgivning.
 7. Du börjar förstå de högre mönster och bilder som din själ sänder och förmedlar till dig.
 8. Du blir mer medveten om siffror som tecken, tex 11:11, 333 mm, och du tycker att de dyker upp allt oftare.
 9. Synkroniseringen i ditt liv ökar. Du befinner dig allt oftare på rätt plats vid rätt tidpunkt. Eller så faller saker på plats utan synlig inblandning eller ansträngning från din sida.
 10. Du inser att det inte finns någon slump utan du är medskapande i det som sker.
 11. Du drar till dig människor som är likasinnade och som har liknande intressen och mål som du har. Du kan även dra till dig nya saker och nya miljöer.
 12. Människor och saker som inte längre är på samma våglängd som du försvinner ut ur ditt liv. Det kan ibland kännas som att du tvingas släppa taget men det handlar om att det inte längre hör hemma i ditt liv längre.
 13. Det finns en känsla av att du inte riktigt hör hemma här och du strävar mot nya mål.
 14. Det känns som att du är på en resa, eller så kommer du snart att fysiskt flytta på dig till en ny plats.
 15. Du förändrar din kost till det bättre.
 16. Du bryr dig mer om din fysiska kropp än tidigare.
 17. Du önskar att skriva en bok då du känner att du har en historia att berätta, eller så har du insikter som du vill nå ut med.
 18. De böcker du läser eller webbplatser du besöker handlar om utveckling, metafysik, helande av din själ eller om att finna sin livsuppgift.
 19. Du förstår vikten av att höja dina tankar och arbetar med att göra dem renare, ärligare, kärleksfullare och icke dömande.
 20. Ditt liv har tagit en ny riktning som känns helt rätt. Du känner att detta är vad du har väntat på i hela ditt liv. Du har alltid känt att något har saknats, och nu kommer det upp till ytan.
 21. Du får glimtar in i andra verkligheter, världar och dimensioner.
 22. Du upplever att dina psykiska förmågor ökar.
 23. Du känner att din energi förändras på flera nivåer.
 24. Du känner dig ofta sömnig och trött eftersom din kropp justerar sig till en högre frekvens. Detta följs sedan av period med hög energi och eufori. Många människor känner sig dessutom glada utan att veta varför!
 25. Du blir mer medveten om de som har gått över till andra sidan och känner av att de finns runt dig, och du kan kommunicera med dem genom dina tankar eller i drömmar.
 26. Symboler som har visat sig som mönster eller spiraler i dina tankar, drömmar, bilder eller teckningar har nu funnit sin betydelse och är nu dina nycklar för att minnas dina uppdrag
Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

17 kommentarer

 1. Eva Petterssson den

  Är nog en vilsen själ, söker o söker!

  • Suss den

   Så känner jag också. På väg men tvärstopp gång på gång! Väntar på att få luft under vingarna efter varje nedslag. Det är tungt och jobbigt! Svårt att lyfta gång på gång. Det känns som att få ett budskap men det når inte fram.

   • Gunilla den

    Har fått healing och det är bättre. Har tackat och känner mig lugn.
    Gunilla

 2. Carola den

  Tack Vivi! 🙂 Det här var underbart att läsa då jag går igenom samtliga utav punkterna du beskrev, men jag är inte förvånad då så mycket har kommit till mig det senaste halvåret men de sista veckorna har nästan varit magiska 🙂 Tack även till dig då dina poddar och annat du delar med dig har varit till stor hjälp och insikt! <3 kram

  • Vivi den

   Tack! Kram vivi

 3. Agneta Söderberg den

  Tack goa du <3 Kände igen mig på många punkter. Kramar <3

  • Vivi den

   Kanon! kram vivi

   • Ulrika h n den

    Hej
    Jag undrar om det är normalt med kraftig yrsel om en ande är närvarande. Sådan yrsel så man måste luta sig mot en vägg för golv och väggar gungar så kraftigt?

    Mvh ulrika

    • Vivi den

     Hej! Nej det skulle jag inte påstå, de jobbar sällan så. Kram vivi

 4. Annelie den

  Läste och fnissade för mig själv ? Det är exakt vad som sker just nu i mitt liv. Vet att jag är under förändringar men en del punkter var jag inte riktigt medveten om. Jag bara ÄLSKAR att vara i kontakt med andar och energier, då känner man sig levande ?

  • Vivi den

   Härligt 🙂 Kram vivi

 5. Cissi den

  Jag kände igen mig på flera punkter. Och jag vet själv att jag är på väg, och är snart “framme” men inte riktigt än. Tack!

  • Vivi den

   Nice, kram vivi

 6. Pia den

  Så intressant att läsa, känner igen mig på så många punkter, samtidigt som livet aldrig varit så svårt så känns det ändå som att massor händer på cellnivå… massa nya lärdomar, insikter…osv.. Tack!!

  • Vivi den

   Kram vivi <3

 7. Gun-Marie den

  Hej Vivi! Vilken bra sida/ blogg känner igen mig i mycket och du beskriver det enkelt och konkret. Kommer att läsa här inne fler tillfällen.

  • Vivi den

   Tack fina, kram vivi

Lämna en tanke