Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

5 viktiga steg för att kunna arbeta effektivt med attraktionslagen.

4

 

Kan vi verkligen få allt vi önskar om vi arbetar med attraktionslagen?

Både ja och nej. Man kan inte bara ”beställa” utan att ta ställning till, eller ta ansvar för det man önskar. Man behöver dessutom se till att den energin man sänder ut överensstämmer med den man vill få tillbaks. Gör man väl det så finns det ett överflöd där ute som man kan ta del av.

Universum responderar på vår energi.

Vi agerar utifrån ord och universum utifrån ordens underliggande känslor. Energimässigt fungerar det så att som man ropar känslomässigt får man svar. Vi tror att vi agerar och läser av ord när det i självaverket är känslor som vi uppfattar och styrs av. Hur människor får oss att känna är viktigare än vad de säger. Det spelar ingen roll vad en person säger till oss om vi inte känner att det stämmer överens med vad personen sänder ut. Likadant är det med universum, det spelar ingen roll vad du säger att du vill ha om det inte stämmer överens med vad du tror att du kommer att få. Dina sanna känslor är din universella magnet.

Vårt känslomässiga tillstånd är vår energi, och det berättar hur våra önskningar kommer att manifesteras. Det är inte genom våra tankar, ord eller handlingar som vi kommunicerar med universum, utan det är genom våra känslor till dessa ord, tankar och handlingar.

Så man kan inte bara sända ut till universum vad man önskar om det inte följs upp av känslor på samma energinivå. Vi kan säga och önska en sak medan vi känner och lever på ett helt annat sätt. Ta alltid en titt på vart du befinner dig, för det är från den platsen du sänder.

Det vi sår kommer vi att få skörda, och inget kan växa ur ingenting. Det krävs en bördig mark och en sådd för att vi kunna få en skörd. Det är där vårt arbete kommer in när det gäller attraktionslagen, vi kan inte sitta och rulla tummarna och förvänta oss att universum ska göra hela jobbet. Vi måste arbeta med våra förutsättningar, och vi skapar dem genom det vi sår. Attraktionslagen är ett energimässigt givande och tagande, det är ett samarbete, det finns heller inga genvägar. Se det som ett kompanjonskap där alla måste göra sin del. Gör du din del?

Inget kommer gratis, inte attraktionslagen heller. Utdelningen du får står alltid i relation och proportion till din input. Det du sår kommer du att få skörda, en väl planterad sådd ger ett helt annat resultat än en slarvig. Du kan inte heller önska dig en skörd om du inte har sått i ditt liv.

Tror du verkligen att det är möjligt att få din önskan? Lurar du dig själv när du säger till dig själv att du tror att det du ”beställt” är på väg till dig? Känner du det på riktigt? Eller pyr det en känsla av misstro längst där inne? Är det kanske för bra för att vara sant? Även om du inte tänker tanken eller säger det högt så är det utifrån den sanna känslan som du kommer att attrahera.

Om din önskan inte stämmer överens med din känslonivå för att kunna attrahera så behöver du arbeta med din självkänsla, eller ditt utgångsläge. Eller kanske båda två.

Det är vårt känsloläge vi först måste ta kontroll över. Vart befinner vi oss känslomässigt? Om man ignorerar eller förkastar betydelsen av att komma underfund med var man befinner sig så kommer man aldrig kunna leva med attraktionslagen som ett verktyg.

Steg 1 – Identifiera ditt känsloläge

Identifiera det känsloläget som på olika sätt styr dig eller ditt agerande i nuet för att förstå vad du sänder till universum. Endast shutterstock_220462741genom ärlighet och rannsakan kan du förändra. Insikt är det första steget till förändring.

1. Vilken känsla styr – Fundera över om det är inom ett speciellt område som denna känsla styr eller om det är överlag. Denna energi uppfattas av universum likväl som av andra människor.

Om du har en speciell önskan i ditt liv så är det hur du förhåller dig känslomässigt till den som du måste identifiera.

Känslolägen:
Ilska, nedstämdhet, hatisk, stängd, revanschlystnad, misstro, sur, bitter, martyr, hopplöshetskänsla, svek, engagemang, trygghetsberoende, beroende, orolig, osäker, rädd, glädje, tro, lycka, tillförsikt, tillit, kärlek, äventyrslysten, nyfiken, öppen mm.

2. Vilken känsla vill du ska styra – När du identifierat ditt känsloläge och inom vilket område det agerar så fundera över vilket känsloläge du i stället skulle vilja ha?

3. Skifta känsloläge – Ta dig tid att fundera eller meditera över vad du behöver göra för att skifta känsloläge.

4. Skriv ner och känn att du nu sänt ut till universum att du påbörjat ditt nästa steg för att attrahera det du önskar. Det du känner responderar universum på, du behöver nu fortsätta att bygga på detta för att verkligen integreras med din önskan, och dess sanna känslor, för att nå fram till det utgångsläget där du kan skapa dina möjligheter utifrån, i stället för omöjligheter.

Steg 2 – Skapa ett mantra

Du ska nu använda dig av det ord som du insett att du vill växla känsloläge till som ett mantra. På detta ord ska du koncentrera all din tankeverksamhet på under meditationen. Mantra är ett ord eller ett namn som man ska upprepa tills man upplever att mantrat följer en i hela ens vakna tillstånd samt sovande. Mantra betyder Man-sinne och Tra-befria, alltså något som befriar sinnet. Syftet är att stilla vårt sinne genom att låta det arbeta endast med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå och förenas med filosofin bakom mantrat.

Steg 3 – mediterashutterstock_112075853

Visualisera din plats inom dig som du sänder ifrån. Se framför dig hur du befinner dig inne i ditt hjärta och hur det där finns en vacker gyllene tron som härbärgerar dina känslor. Det är ifrån den tronen du regerar i ditt liv, du sänder och du skapar din framtid. Allt utgår från ditt hjärta och det som skapas här kommer att manifesteras i det fysiska livet.

Ta dig ca 10 minuter varje dag och visualisera detta. Försätt dig i ett avslappnat meditativt tillstånd. Rensa ditt sinne från alla tankar och fokusera på ditt mantra, och känn hur du integreras med ditt hjärta. Efteråt så skriver du ner din upplevelse

Steg 4 – Ett nästa steg

Nu har du börjat med att arbeta med att förändra din känslomässiga energi. Då är det dags att dina handlingar och tankar också börjar följa dina nya känslor.

Du kan välja ett stort eller litet steg mot det du önskar för att sätta igång processen, något måste dock alltid göras. Energimässigt i både vårt fysiska liv och i enlighet med attraktionslagen gäller ”om du alltid gör som du alltid gjort så får du alltid samma resultat”. Om du envisas med att alltid sända från samma källa så kommer resultatet alltid bli detsamma fast med olika variationer.

Det är inte alltid så att man har fel känsloläge utan ibland behöver man förstärka, frigöra eller klargöra energin om den är intrasslad eller för involverad med andra känslolägen som kanske rör andra delar av vårt liv eller andra människor.

Processen att förändra sitt känsloläge kan ta olika lång tid beroende på hur djupt rotad den är. Men ju mer du börjar agera i enlighet med ditt nya känsloläge i ditt liv ju snabbare går processen även om du inte är där ännu 100 % känslomässigt.

Vi måste se till att vi arbetar åt rätt håll så vi befinner oss på ”rätt plats”, vi kan nämligen bara så där vi står, det är även på den platsen vi kommer att få skörda. Tänk alltid i ”så och skörda” termer, för det är så livets gång fungerar. Den som inte sår får heller inte skörda. Skörden kan dessutom bli bra eller dålig beroende på vad vi sått, eller inte sått.

Så nästa steg handlar om att skapa förutsättningar. Vi kan inte förvänta oss att universum ska göra hela jobbet åt oss, om vi inte skickar ut en energi som visar att vi jobbar åt det hållet vi vill så ser universum oss som passiva, responsen blir då passiv. Det vi sänder ut är det vi får tillbaka. Vi kan inte förvänta oss radikala förändringar om inte universum snappar upp att vi håller på att förflytta oss till en annan plats och ett annat känsloläge.

Arbeta dig framåt

1. Finn ditt fokus. Sätt upp ett mål, en önskan.
2. Skapa förutsättningar för att arbeta dig mot din önskan. Se över ditt liv och vad du kan göra just nu med de förutsättningar du har, stort som litet. Sluta ignorera dina möjligheter, det hindrar dig bara i din utveckling. Finn ett nästa steg hur litet det än är. Skriv ner för att manifestera det fysiskt och agera sen i den riktningen.
3. Lägg inte kraften utanför dig själv. Låt dig inte svepas med av alla yttre omständigheter som sker och gör dig till ett offer. Vänta inte på att saker ska lösa sig av sig självt, eller att andras liv ska påverka ditt i rätt riktning. Ta den kontrollen du kan och har förmåga till just nu. Välj att styra upp något, hur litet det än är. Skriv ner för att manifestera det fysiskt och agera sen i den riktningen.
4. Fokusera på och skriv ner vad du har i livet, i stället för det du inte har. Läs om dessa tillgångar varje dag för att skapa en känsla av att de växer. Det vi ger vår energi är det som växer.
5. Se din egen delaktighet i allt som skett och i det som nu sker. Sluta ge andra skulden för det som gått fel även om så är fallet. Vad är din del i det hela? Rannsaka dig för att sedan förlåta det förflutna, nuet, andra och dig själv. Släpp sen taget, befria dig och gå vidare. Du kommer inte vidare i ny energi om du inte släpper den gamla. Gå känslomässigt igenom reinkarnationsprocessen. Vår-skapelseprocess, sommar-blomstring, höst-avslutande, vintern-död, vår-återfödelse i ny energi. Skriv ner och gör sen en liten ceremoni när du bränner upp lappen för att symbolisera att detta nu är en gammal och död energi som inte längre agerar i ditt liv.
6. Lägga in önskningar i flera steg där du fokuserar på att skapa små steg i rätt riktning. När du nått första målet så går du över till nästa. Ta dig tid och antingen skriv ner ett steg i taget eller skriv ner alla stegen du tänker ta på din väg för att nå ditt mål.
7. Ha tålamod, när du väl satt i gång processen så är du på väg. Hur fort det går beror på hur öppen du är för förändring och hur mycket du sitter fast i rädslor och förutfattade meningar. Den gynnsammaste energin att arbeta i är att släppa taget.

shutterstock_49617541Steg 5 – Var i kontakt med din fas

Allt är energi och allt råder under naturlagens kretslopp och reinkarnationscykel. Allt levande dör för att återuppstå i en ny form. Detta kan vi tydligt se i våra årstiders växlingar. Det gäller att hitta och leva i den balansen, om allt vore stagnation så skulle ingenting födas ur det som dör, det måste till en ny process för att energin ska ta sig vidare. Vi kan inte endast så eller skörda, den ena årstiden behöver den andra för att skapa ny energi. Allt går i faser. Vid våren föds naturen, för att sedan slå ut i full blom under sommaren, hösten kommer sedan med ett slutskede, för att till sist dö då vintern kommer. Om vi stagnerar så kommer vi inte vidare i processen. Det är oftast rädslan för nästa steg som håller tillbaka utvecklingen.

Stagnationen i vårt liv är en synvilla, ingenting står still eller sitter fast, något pågår hela tiden. Det som gör att det känns som vi har svårt att komma vidare är egentligen att vi fastnat i en fas, det sker fortfarande saker men det är samma känslor, tankar och agerande som styr.

För att veta var du är på väg så måste du veta vart du är. Du behöver vara medveten om i vilken fas står du i, vilken du lämnar och vilken du är på väg in i? För att något nytt ska kunna födas så måste något gammalt dö. Vi måste först bli färdiga och avsluta för att öppna upp för något nytt.

1. Meditera eller ta dig tid att fundera över i vilken fas du befinner dig i ditt liv eller gällande din önskan. Är du i den fasen att det nästa steget naturligt kommer att bli ett manifesterande? Eller måste något skapas först?

Gå inte vidare förrän du vet vilken fas du är i. Detta är ett viktig steg för att förstå vad du behöver göra härnäst. Var inte rädd för det som kommer upp utan se det som en möjlighet för att ta nästa steg som för dig närmare ditt mål.

2. Fokusera på att attrahera nästa steg. Känner du t.ex. att då står i eller på väg in i en avslutningsfas så attrahera hjälp för att kunna avsluta. Därefter kan du börja attrahera nytt. Det bästa är oftast att ta små steg, och ett steg i taget.

Du bör även ge dig själv seriöst med tid och engagemang för att förstå vad du behöver göra. Då först, när du gjort det, och känner och tror på det, så kan du sända till universum.

Namaste Vivi

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

4 kommentarer

 1. Gilbert den

  Vivi, du har varit till stor hjälp för mig. Tack!

  • Vivi den

   Härligt! Ha en fin dag, vivi

 2. Marianne Gustavsson den

  I mitt liv finns en schaman som skriver till mig, men jag vågar inte svara. Är han ett fejk, eller är han nåt annat?

  • Vivi den

   Tyvärr så går det inte att svara på det så här. kram vivi

Lämna en tanke