Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

50 råd för din Mediala och Andliga Utveckling.

41

Många gånger så kan det vara svårt att veta vad vi ska fokusera på för att utveckla vår andlighet. Här ger jag 50 råd på vad man ska tänka på och vilka processer som är viktiga att gå igenom i sin utveckling.

Vi kan nå olika långt beroende på vårt engagemang och hur mycket vi även arbetar med vår personliga utveckling, den är inte på något sätt fristående från vår andliga och mediala utveckling, tvärt om så är den en förutsättning.

Här delar jag med mig av min erfarenhet från min väg och utveckling.

 1. Följ din passion
  Vet du inte var du ska börja med i din mediala utveckling? Då är mitt råd att du börjar med det som du känner dig mest nyfiken på. Ta ett steg i taget och lägg fokus på det som du brinner för. Det viktigaste är att komma i gång. Vi blir alltid bäst på det som vi är mest intresserade av. Det vi ger vårt fokus är det som kommer att växa. Bry dig inte om vad andra tycker eller säger, lyssna på dig själv.
 2. Var i Nuet
  Arbeta med din utveckling utifrån där du är nu, fundera inte så mycket över vart det kommer att leda, eller om det över huvud taget kommer att leda någonstans, för då splittrar du din energi. Vi kan inte fokusera mer än 100 % så se till att så lite som möjligt av ditt fokus handlar om att fundera över det förflutna eller framtiden. Det är endast i nuet man kan prestera, och framtiden har man ändå ingen kontroll över. Det brukar dessutom ändå aldrig bli som man tror så varför lägga sin energi där nu? Nuet är den värdegrunden som du så småningom kommer att få skörda ifrån.
 3. Rannsakan
  Var sann och ärlig, speciellt mot dig själv. Det är viktigt att man i sin utveckling rannsakar sina tankar, känslor, ageranden och ställningstaganden. Ifrån vilken källa kommer dem? Från kärlek och förståelse eller från ego och trångsynthet? Jobbar du på att höja din nivå av medmänsklighet och kärlek eller sitter du fast i fördomar och förutfattade meningar? Påverkas du alltför mycket av andras tankar och idéer eller har du förmågan att tänka självständigt och i nya banor? Är du vad du skulle vilja kalla en bra medmänniska som utgår ifrån mänskligheten och planetens bästa? Eller styrs du av de lägre begären som ägande, avundsjuka eller girighet? Är ditt bästa viktigare än andras? Ser du det goda snarare en det onda?
  Det är inte dina ord som berättar vem du är eller vart du är på väg, utan det är dina handlingar. Det har ingen effekt att säga till exempel ljus och kärlek till människor om det inte kommer från källan av kärlek. Här behöver man vara sann och rannsaka sig själv. Attraktionslagen sänder utifrån våra känslor och inte våra ord, så vi kommer själva attrahera utifrån de sanna känslorna vi sänder ut.
 4. Var konsekvent
  När du utvecklar din tro så är din grund viktig. Skaffa dig åsikter som är konsekventa och genomtänkta. Du kan inte ha olika åsikter för samma sak beroende vem det gäller eller när det passar dig. Är du inkonsekvent och ständigt ändrar dig så är du ännu inte färdig med dig själv. Lägg ner tid på dina värderingar och se till att det överensstämmer med förnuftet och dina inre värderingar. Låt inte känslor styra dina åsikter för då kommer de hela tiden att skifta. Våra värderingar är viktiga då vi inte lever i ett konsekvent samhälle och vi behöver ha något fast att förhålla oss till. Vårt förhållningssätt berättar om vart vi är på väg, så se till att de stämmer överens med den vägen du önskar gå.
 5. Lärdom
  Sök den dolda lärdomen i de utmaningar du utsätts för. För den skull är det inte säkert att den dolda gåvan uppväger den möjliga förlusten. Men när vi finner vår lärdom och använder oss av den så har vi lättare att försonas med det som skett än om det tillsynes är onödigt. Det finns alltid en växt i det jobbiga, vår utmaning ligger i att finna den och använda den på ett positivt sätt. Bara för att vi tycker att det som skett var onödigt så behöver det inte vara det på en högre nivå. Kanske kommer detta att få en stor betydelse längre fram för dig, eller någon annan som du ska finnas där för. Så länge vi inte har det hela perspektivet så vet vi inte heller meningen. Det är du som ger det som sker en mening, eller inte, valet är ditt. Att finna ljuset i mörkret är ett livsförändrande genombrott som förändrar en person för alltid.
 6. Acceptans
  Vissa människor, händelser och saker i livet kan vi inte ändra på. Då behöver vi försonas med det och acceptera att vi inte kommer längre än så. Vi måste släppa taget i stället för att stånga oss blodiga för att komma vidare. Vi måste också acceptera att livet inte är rättvist utan att på en högre nivå så har vi valt den vägen vi vandrar på av en orsak. Det är något vi ska lära oss, och ibland är det även så att vi hjälper andra med deras livsläxa.
 7. Ha tillit
  I vår mediala och andliga utveckling så testas vår tillit. Vi behöver lära oss att lämna över till den högre makten, och ha tillit till att även om vi inte själva ser vägen vi vandrar på tydligt just nu så finns den där. Vi ska vi ha tillit till att våra vägledare vet vad de håller på. Vi behöver ha tillit till att de finns där för oss även om vi för stunden inte upplever eller känner det. När vi inte förstår så ska vi ha tillit till att vi kommer att göra det när tiden är inne. Få saker växer vi så mycket av som tilliten till att vi har vägledning.
 8. Ha Tålamod
  Att utvecklas går inte över en natt. Utan det är ett långt och idogt arbete. Alla svaren öppnas inte upp påshutterstock_93760246 en gång utan de kommer i den takt som vi är mogna och redo att ta emot. För den som har tålamod och tillit kommer belöningen, den kommer många gånger snabbare än man tror och det leder i sin tur vidare till nya frågeställningar och utvecklingsprocesser. Utvecklingen är som en trappa, för varje steg man tar kommer ytterligare ett steg. Den som brinner för detta har en lång spännande och utvecklande resa framför sig.
 9. Tro
  När du känner att du står stadigt med fötterna på jorden och vet med dig att du inte svävar i väg i fantasier så kan du utveckla din tro. Tro på det du får till dig som sanningar och sluta att ifrågasätta. Våra tvivel hindrar och saktar ner vår utveckling. När vi kommer förbi tvivlen så kommer utvecklingen att accelerera. Våra vägledare jobbar som bäst med oss när de känner att vi är väl förankrade i Moder Jord. Tro endast på det som stämmer överens med dina inre värderingar.
 10. Var kritiskt
  Stå stadigt med båda fötterna på jorden. Förklara inte allt som övernaturliga händelser. Knackar det i väggen så är det sannolikt inget spöke utan bara grannen. Likadant med foton med märkliga skuggor. Det är viktigt att inte lura sig själv om man på allvar vill utvecklas. Lägg inte energi på andras upplevelser, hörsägen är inga bevis. Finn i stället dina egna, endast dina upplevelser kan du se som sanna och inte manipulerade. Var inte godtrogen i en värld där de flesta har tillgång till retuscheringsverktyg, och ta inte andras ord som automatiska sanningar. Håll isär dina önskningar från faktiska händelser. Min erfarenhet är att våra Guider låter oss utvecklas som mest när vi visar att vi kan hantera och ta emot information på ett balanserat och moget sätt. Visar man instabila tendenser så kan det påverka negativt vilket gör att utvecklingen stannar av eller försvinner för tillfället.
 11. Jobba med attraktionslagen
  Ett effektivt sätt att utvecklas på är att sätta sig in i hur attraktionslagen arbetar. Man förstår då värdet av hur våra tankar, känslor och agerande påverkar våra liv och det vi manifesterar.
 12. Lär dig om energi
  Allt är energi, och det är det faktum vi använder oss av när vi arbetar medialt. Lär dig hur man känner av energier. Psykometriövningar som handlar om att känna av energier är en av grunderna till medial utveckling.
 13. Yin & Yang
  Skapa balans. Det är viktigt att förstå vikten av balans i livet, och i universum. Det lilla går igen i det stora, vi är ett mikro kosmos i ett makro kosmos. Allt vi gör och tänker sätter spår. Yin & Yang är universums krafter och motpoler som orsakar friktion. Yin den kvinnliga kraften styrs utifrån kärlek, gemenskap, omtanke och passivitet. Yang den manliga kraften styrs utifrån agerande, igångsättande och ego. Prickarna i symbolen berättar att det alltid finns lite av den ena energin i den andra. Båda energierna behövs i universum men har vi för mycket av det ena så hamnar vi i obalans.
 14. Var din egen Guru
  Lyssna på andra men välj och ta till dig det som känns rätt för dig. Låt inte någon annan styra ditt liv och utveckling. Sätt inte andra, mer upplysta personer på piedestal utan var kritisk och lita på din intuition och känsla. Det viktigaste i din utveckling är att lyssna på dig själv, och din andliga vägledare för att komma i kontakt med din livsväg. Ingen kan den bättre än du. Kompromissa inte heller med sådant som är viktigt för dig.
 15. Gå kurser
  Alla kurser har något att lära oss, även de dåliga.
 16. Läs böcker
  Ta till dig det som känns rätt för dig. Var samtidigt öppen för att i framtiden så kommer dina insikter att förändras och det som nu känns fel kanske blir rätt. Du kommer troligtvis att omvärdera flera gånger längst din väg.
 17. Gå på föreläsningar
  Det finns endast ett sätt att ta en genväg på i sin andliga och mediala utveckling, det är genom att lyssna på andra som kommit längre. De kan dock inte gå din väg åt dig.
 18. Förlåt
  För sin utveckling så är det viktigt att lära sig att förlåta. Är det omöjligt att förlåta en person i nuet så kan man i alla fall försöka förlåta det som skedde, själva situationen. Ju mer negativt bagage vi släpar på ju mer tyngs vi ner. Att inte kunna förlåta tar energi och håller oss kvar i det förflutna i stället för att vi frigöra oss. Släpp taget och går framåt. Att förlåta kan vara det svåraste men också det mest belönande vi kan göra.
 19. Arbeta med dig själv
  Den personliga utvecklingen är jätte viktig och måste gå hand i hand med den andliga och mediala. Om man inte utvecklas som människa så når man inte samma nivå som den som jobbat med sig själv. Här ligger en stor nyckel. Lyssna på dig själv. Ibland går vi tillsynes fel men oftast handlar det om en lärdom vi behövde gå igenom. Vi vore tomma och utan empati om vi inte själva gick igenom svåra saker i livet.
 20. Det finns inga genvägar
  Tänk på att du är inne i detta ”for the long run”. Det finns ingen ”kvick fix” när det gäller andlig och medial utveckling utan det är ett engagerat arbete, och det är endast den egna erfarenhet som ger djup insikt och utveckling. Det går inte till fullo att ta till sig någon annans erfarenhet som sin egen.
 21. Meditera
  Meditationen är en av grundpelarna för den andliga och mediala utvecklingen. Hitta den meditationen som passar dig. Vi är alla unika med olika inriktningar och intressen så ta inte för givet att det som passar alla andra nödvändigtvis passar dig.
 22. Dela med dig av din kunskap och erfarenhet
  Var en mentor eller på annat vis dela med dig av din kunskap om möjligheten dyker upp. Du skapar flöde till dig shutterstock_63767608själv genom att vara generös i hjärtat. Oroa dig inte för konkurrenter, det finns utrymme för oss alla. Att vara egoistisk och bara tänka på sig själv gynnar inte utvecklingen. Ju mer du ger, ju mer får du. Det finns alltid någon som har kommit längre än du. Vi äger inte vår kunskap utan det är en gåva vi har fått för att förvalta och föra vidare.
  Glöm inte att ditt engagemang även ska värderas och inte tas för givet av din omgivning. Låt ingen ta mer energi av dig än du klarar av att lämna ifrån dig.
 23. Var ödmjuk
  Vår mediala gåva är ett förtroende som vi fått av våra vägledare och inget vi kan ta för givet. Likväl som vi kan få den, så kan vi förlora den.
 24. Lägg ner lite tid varje dag åt din utveckling om det är möjligt
  Underskatta inte arbetet i det lilla. All utveckling räknas även om det så är 2 minuter om dagen, en sida i en bok, eller en kort meditation innan du somnar. Det är inte bara studier som räknas utan även våra tankar och intentioner. Att agera utifrån medkänsla och ett öppet sinne är en viktig träning.
 25. Skriv ner
  Om du väljer att inte komma ihåg informationen som dina vägledare ger dig så kommer de inte att se någon anledning att fortsätta ge dig hög information. Se det som ett samarbete, om du gör din del i er relation så kommer du att få en fantastisk uppbackning och gensvar. Är du nonchalant och tar dina vägledare för givna så kommer du i din tur attrahera detsamma. När du går i lära så är det viktigt att du skriver ner det som kommer till dig och datum, för att längre fram kunna se hur det stämde. Du lär dig även hur de kommunicerar med just dig. Varje gång vi ser att det vi tidigare fått till oss stämmer så växer vi en bit, detta kan endast ske om vi kommer ihåg. Detta gäller inte med klienter då vi inte ska hålla kvar andras information utan deras medgivande.
 26. Döm inte
  Arbeta med din attityd. Ingen av oss är perfekt men det hindrar oss inte från att försöka bli bättre människor. Försök se bortom det uppenbara och din första tankeimpuls.
 27. Sök din livsfilosofi och tro
  När man utvecklas andligt och medialt så är det viktigt att få ihop bitarna om hur allt hänger samman. Känns något av det du tror på märkligt så sök svaret. Helt kommer vi aldrig att veta allt, men vi kan ändå förstå när vi får perspektiv. Vi kommer då att se helheten även om vissa detaljer är otydliga. Huvudsaken vi har vår grund klar för oss och kan svara upp för det vi tror på. Med tiden så klarnar mycket om man söker aktivt. För att bli upplyst så behöver man söka sin tro, och finna den.
 28. Jämför dig inte med andra
  Allas vägar är unika så jämför dig inte med någon annan. Hur du utvecklas är specifikt just för dig, och dina vägledare är valda utefter just din specifika väg och växt.
 29. Låt ingen stå i din väg
  Om du inte kan stå för vem du är eller vad du gör så är det inte dig det är fel på. Omge dig inte med intoleranta, fördomsfulla och nedlåtande människor. Om de inte kan respektera dig så är de inte värda dig. Var stolt över den du är och låt ingen annan hindra din växt. Att sätta ner foten skapar respekt för dig själv, glöm inte ditt värde. Om det är en viktig människa för dig så finn en kompromiss som fungerar för dig.
 30. Lär dig lite om mycket, men lär dig mycket om åtminstone en sak
  I den andliga och mediala utvecklingen är det bra att prova på och lära om många olika företeelser och ämnen. Man behöver dock inte bli bäst i allt utan välj det området eller områdena som du är mest intresserad av och fokusera på det.
 31. Ha integritet
  Det gynnar dig om du stödjer andra i samma bransch och inte förtalar dem. Tala är silver men tiga är guld. Din värdegrund är din integritet och du får förtroende från människor därefter. Ingen vill gå till ett medium som inte verkar ha jobbat med sig själv eller uppnått högre insikt eller ödmjukhet. Fokusera på ditt eget arbete i stället för att finna fel hos andra. Mitt råd är att vara försiktigt med att beblanda dig med grupper eller människor som söker bekräftelse i sitt arbete genom att trycka ner andra, det kommer bara att skada dig och ditt arbete.
 32. Släpp taget
  En stor läxa i livet handlar om att släppa gamla energier för att gå in i nya. Hur vi hanterar situationer eller människor som inte längre gynnar oss i vårt liv eller utveckling är en nyckel till våra kommande utmaningar. Ju svårare vi har att acceptera förändringar ju mer motstånd sätter vi upp och ju längre tid tar det innan vi återfår vår balans. Förändring och att omvärdera är två processer vi måste vara öppna för i hela vårt liv för att inte stagnera och stoppa upp vår utveckling.
 33. Ta emot vägledning
  Bestäm inte på förhand hur din väg ska se ut eller vart den ska leda utan lita på att dina andliga vägledare tillsammans med ditt Högre Jag vet vart du är på väg, och att kunskapen finns inom dig. Ju mer du arbetar på att förstärka kontakten till Ditt Högre Jag och din livsväg ju mer i kontakt blir du.
 34. Lär dig dina läxor
  Ibland tenderar vi till att upprepa våra misstag och mönster. Det sker när vi ännu inte hittat våra verktyg till förändring, eller funnit förståelsen till varför det sker. Genom insikt så kan vi börja omvärdera och agera i en ny riktning  för långsiktig förändring. Ha som mål att förstå från vilken källa du agerar utifrån. Om du inte kan hjälpa dig själv så vänd dig till någon som kan.
 35. Lär dig om chakrasystemet
  Vårta chakran och dess betydelse är något som återkommer överallt när vi utvecklar oss medialt så läs på, det kommer du att ha nytta av.
 36. Gå med i eller skapa en diskussions- eller övningsgrupp där man ses fysiskt
  Det bästa sättet att utvecklas är genom att öva och kommunicera med likasinnade. Se till att det är en stödjande supportgrupp som gynnar din utveckling.
 37. Lär dig kanalisera
  Ett starkt tips från mig är att du lär dig kanalisering. Du lär dig då att komma i kontakt med en högre energi. Man kan bl.a. kommunicera med sin andliga Guide, Det Högre Jaget, Änglar och andra energiformer.
 38. Gå en kurs i medial utveckling
  Grunden till all medial utveckling är att lära sig att känna av energier. Min erfarenhet är att man oftast får ett ordentligt lyft när man går en kurs.
 39. Psykometri
  Lär dig olika psykometriövningar för att öva upp din förmåga att känna av energier. Antingen så kan du gå en kurs i medial utveckling då dessa övningar brukar ingå, eller så kan du googla på nätet eller köpa en bok.
 40. Arbeta med dina rädslor
  Låt inte dina rädslor styra dina val i livet. Lär dig lyssna inåt så du inte tackar nej till möjligheter som kommer din väg på grund av rädsla. Det är en sak att säga nej för att man verkligen inte vill, en annan för att man inte vågar. Om du sänder ut energin att du inte vill ta emot gåvan som universum sänder på grund av rädsla, så är risken stor att du inte får fler gåvor av det slaget utan att de går vidare till någon annan som attraktionsmässigt vill ta emot. Lär dig att känna skillnad när rädslan talar, och när du inte vill från hjärtat. Ju mer tilliten ökar ju mer kommer du att våga.
 41. Släpp dina förutfattade meningar
  En viktig sak att släppa taget om i vår mediala utveckling är våra förutfattade meningar. Det är viktigt att ta till sig det som kommer utan att värdera det. Även när man tror att man inte har förutfattade meningar så smyger de sig in, detta är otroligt viktigt att jobba med och många går lätt fel här i början. Livet kommer inte att bli som vi tror även om vi får rätt information om kommande skeenden. För varje scenario som vi kan föreställa oss så finns det miljoner varianter och skeenden som har exakt samma energi som det vi ser. Så var öppen och lås inte fast dig vid idéer eller önskningar utan arbeta förutsättningslöst.
 42. Ansträng dig för att förstå vart människors tankar och agerande kommer ifrån
  Det är inte samma sak som att du tycker att det är okej, men det ökar din insikt, förståelse och växt. Förståelse är en viktig aspekt för att kunna se vilka möjligheter till förändring som kan skapas, det ökar även vår tolerans och medmänsklighet.
 43. Lägg inte beslag på sanningen
  Var öppen för möjligheten att andra vet eller förstår något på en nivå som du ännu inte nått. Ingen av oss vet till 100 % hur det ser ut eller fungerar i andra världar och dimensioner så var ödmjuk till att du troligtvis kommer att omvärdera dina tankar med tiden. Alla har rätt till sin sanning så länge den inte skadar någon annan.
 44. Ta till dig karmalagen
  Karmalagen är en viktig aspekt, inte bara inom Buddismen och Hinduismen utan även inom New Age där det numera är ett vedertaget begrepp. Det vi sår får vi också skörda, det vi ger ut kommer vi att få tillbaka. Ta ansvar för dina tankar, känslor och handlingar för det är de som du kommer att manifesteras i din verklighet. Vill man läsa mer om karma så rekommenderar jag ben buddistiska läran.
 45. Se din utveckling som livslång
  Att utvecklas personligt, andligt och medialt är ett livslångt projekt, man blir aldrig klar och det är likadant för alla. Livet vore bra trist om vi kom till en punkt där det inte längre gick att utvecklas eller lära sig nytt.
 46. Var tacksam
  Försök fokusera på det du har i ditt liv i stället för det du saknar. Vi kan inte kräva något av livet i sig shutterstock_180802175självt, utan endast av oss själva. Öva dig på att vara tacksam, ha en ”tacksamhetsdagbok”. Det du fokuserar på är det du kommer att uppleva att du har mer av. Skriv ner varje kväll vad du har haft att vara tacksam för under dagen.
 47. Arbeta med affirmationer
  Affirmationer är ett effektivt sätt att ändra sitt förhållningssätt och vad man skapar i sitt liv. Affirmationer är en påminnelse som gör att våra tankar gång på gång återvänder till det vi vill fokusera på och manifestera i vårt liv.
 48. Skapa en vision board
  För att förstärka ditt fokus på vad du vill attrahera i din utveckling så kan du göra en anslagstavla med allt det som du önskar.
 49. Förhåll dig till reinkarnation
  Ta ställning till hur du förhåller dig till reinkarnationsläran. Ta till dig information och utvärdera hur du känner inför återfödelse och varför det sker. Detta är en viktig fråga då man inom det mediala tar kontakt med bortgångna och andra former av energier. Innan du förstår begreppet och har hittat din sanning så kan det vara svårt att tro på att det finns liv i andra dimensioner.
 50. Ha inte dåligt samvete
  Ha inte dåligt samvete när du inte hinner med din andliga och mediala utveckling. Allt sker när tiden är mogen, ibland behöver vi annan typ av erfarenhet för att kunna ta oss till nästa nivå. Ha tillit till att det sker något på den omedvetna nivån även när vi inte aktivt agerar. Har vi startat upp en process som vi senare kommer att återuppta så sker det utveckling även mellan dessa två punkter.

  Vi jobbar på olika nivåer och det är inte alltid att vi tycker att det som sker har med vår andliga utveckling att göra. Vi har en tendens att ofta missa att livet i sig självt är vår utvecklingsprocess och att vi är i vår andlighet och utveckling hela tiden.

Namaste Vivi

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

41 kommentarer

 1. Susanne den

  Så många kloka ord och råd.
  Tack! ❤

 2. Sofie Brandt den

  Tack för dina kloka ord. Har stor tillit till dem?

  • Vivi den

   Kram vivi

 3. Ann E. Thörnroth den

  Det här är första gången jag lämnar ett avtryck på en sån här sida. Har ingen som helst erfarenhet av Tarot. Det var så kloka råd, jag tog dom till mig direkt utan tvivel, ska spara dom så jag kan går tillbaka när jag behöver. Lärdom= Släpp allt gammalt ! Tålamod,Tillit, Praktisera meditation mer regelbundet, (är lite av en periodare) Fokusera! ///// Tack/// Ann E.T.

  • Vivi den

   Kram vivi

 4. Yvonne den

  Vill bara säga Stort Tack ❤️❤️❤️❤️

  • Vivi den

   Kram vivi

   • Anders Persson den

    Hej många kloka saker
    Själv har jag blivit uppmanad att arbeta med healing av olika medier varje gång jag försöker att komma igång läggs stenar i vägen vad gör jag för fel

    • Vivi den

     Vet inte vad du menar för stenar som kommer i vägen? Kanske behöver du vara mer fokuserad och bestämma dig? Eller kanske ska du jobba med stenar och kristallhealing? Kram vivi

 5. Tina den

  Tack. Fick svar på frågan jag ställt om hur jag ska göra o gå till väga genom dig. Tack än en gång. ❤️

  • Vivi den

   Kram vivi

 6. Ingrid Lassing den

  Tack för att du delar med dig av din kunskap. Kram Ingrid

  • Vivi den

   Kram vivi

 7. Jeanette den

  Det känns som att det är så sant. Måste finna sig själv för att känna andra ❤❤

  • Vivi den

   Kram vivi

 8. Susanna den

  Ojojoj så mycket spännande läsning. Känns som att mycket handlar om mig ? hoppas så småningom kunna lägga mera tid på min medialitet och ha kurser och sittningar samt healing. Älskar min förmåga nu när jag kan “hantera den” kram

  • Vivi den

   kram vivi

 9. Maria Bouvin den

  Tack! Härligt att kunna läsa om detta på ett så bra och samlat sätt. Det mesta av det du skriver har jag hört eller läst tidigare, men med flera års mellanrum och från olika källor. Det blev en fin upplevelse för mig att läsa allt detta tillsammans och jag sparar texten som en “kom-ihåg-lista”. Tack igen!

  • Vivi den

   Tack. kram vivi

 10. Mari den

  Tusen Tack Vivi ?

  • Vivi den

   Kram vivi

 11. Karina Simonsson den

  Tusen tack det här är verkligen något som jag behövde läsa. Försöker få det lättare i livet och jag gör framsteg men har gått igenom mycket elände. kram från en som inte gett upp ännu 🙂

  • Vivi den

   Tack. kram vivi

 12. Anna den

  Tack för dina ord ?
  De behövdes just nu och jag tar till mig informationen.

  • Vivi den

   Tack. kram vivi

 13. Katrin Sigurdh den

  Tack, kloka ord som jag kommer att bära med mig ♡

  • Vivi den

   Tack. kram vivi

 14. Maria den

  Tack för att jag ramlade in på just din sida! ? De tankar du förmedlar stämmer överens med mig och fick mig att inse att även om jag trodde att jag just skulle börja min andliga resa, så har jag i själva verket kommit ganska långt. Tar dina kloka ord som en fantastisk bekräftelse på saker jag redan visste, men inte förstod att jag redan visste❤️
  Om du skulle rekommendera en kurs till mig, vilken skulle det vara? Jag söker en kurs just nu. Jag är hungrig? Tack!
  Maria

  • Vivi den

   Jag skulle rekommendera en kurs i medial utveckling. kram vivi

 15. Lotta Jonsson den

  Tack för dina ord. Det kändes så förlösande att läse. Som en bekräftelse på att resan började för länge sedan. Har gått många krokiga vägar och fått lärdom från många håll. Nu har jag tagit en paus från arbetslivet för att känna in vad jag vill. Nu känns det rätt att gå en kurs bara för mig själv. Min skull och ingen annans. Tack

  • Vivi den

   Kram vivi

 16. Anna-Lena vikström den

  Tack för de fina värderingarna, du har prickat in allt vad jag själv tycker är viktigt och satt ord på det!

  • Vivi den

   Tack fina! Kram vivi

 17. Anna den

  Tack! Nu vill jag börja min resa.

 18. sofi edberg den

  Hej, vilken bra text. jag kommer definitivt ha användning för den och gå tillbaka för att läsa den många gånger.
  Jag står precis i början av min mediala utveckling, känner hur det liksom drar i mig och jag vill så gärna komma igång men jag har ingen aning om vart man ska börja :S

  jag förstår att det inte finns någon “quick-fix” såklart, men bara en liten knuff i rätt riktning.

  mvh. sofi

  • Vivi den

   Kram vivi

 19. Franci den

  Har lyssnat på din pod och läser på här på sidan. Tack för att du generöst delar med dig av detta! Det uppskattas. ha en underbar dag! /F

  • Vivi den

   Tack fina, kram vivi

 20. Marie-Louise Johansson den

  Hej! Och tack för en mycket bra text som med varje ord talade direkt till mig, jag kommer att läsa den många gånger! Jag har under en lång tid nu funderat på hur jag skall ta mig an min mediala utveckling som liksom pockar på…dina ord gav mig mer insikt och förståelse! Hård kram till dig!

 21. Mia-Josefin den

  Hej
  Tacksam att jag tittade in på sidan
  Känns som bra grund för mig då jag nyligen förstått mitt läge
  TACK <3

  • Vivi den

   Härligt. kram vivi

Lämna en tanke