Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ädelstenen Agat anses ha healande egenskaper

0

Agat är en ädelsten med tunna skikt som är olikfärgade och löper parallellt längs stenen. Tillsammans bildar de olika skikten ett oregelbundet eller koncentriskt mönster. Dessa stenar kan dock även vara mer eller mindre enfärgade och grå är den vanligaste färgen. Stenarna kan variera i transparens från ogenomskinlighet till att vara transparenta. Agater faller inom kategorin kristallin kvarts och har de egenskaper som vanligtvis förknippas med denna typ av mineral.

Agatstenar finns i olika delar av världen

Agatstenar förekommer över hela världen och har i mer än 3 000 år använts av oss människor. Detta gör den till en av de allra äldsta ädelstenarna. Allra vanligast förekommande är den i Egypten, Indien, Brasilien, Uruguay, Skottland och Finland. Det har även varit vanligt med tysk agat, men brytningen av stenen har dock upphört i Tyskland på grund av den bristande tillgången – den har helt enkelt tagit slut i landet.

Den tyska agaten är ofta åt det ljusare hållet och har lager med bruna, röda och rosa färgnyanser samt ett ljusgrått mellanskikt. Sydamerikanska agatstenar är istället vanligtvis gråaktiga. Av denna anledning händer det att den färgas innan försäljning, för att den ska få ett mer spännande utseende.

Själva namnet har stenen fått på den plats där den ursprungligen upptäcktes. Floden Dirillo i Sicilien gick nämligen under namnet Achates. Där fann en grekisk naturvetare och filosof vid namn Theofrastos agatstenar. Han fann agat av en ren slump och bestämde sig för att beskriva ädelstenen i sin bok “Om stenar”, vilken skrev omkring år 315 f.Kr.

Så fick bildas agat

Agat kan komma till på flera sätt, men den bildas ofta i berggrundens sprickor och mellanskikt i samband med att vätskor och kisel ansamlas och kristalliseras. Det är inte ovanligt att färgämnen läcker in under denna process och på så vis ger stenen spännande färgnyanser. Ibland kan mineralen även bildas kring djur och växter som har dött och blivit fossil.

En agatsten består av flera olika ämnen vilka har pressats samman. De olika skikten i stenen skapas genom att de inblandade ämnena tar olika lång tid på sig att stelna och kristallisera. Det är detta som ger stenen dess unika karaktär och de årsringsliknande skikten.

En spännande detalj är att agat stelnar på utsidan först och sist på insidan. Det gör att håligheter ibland kan bildas inne i mitten, och dessa kan innehålla vatten. En sten som bildas på detta sätt kallas ibland för vattensten.

Anses ha helande egenskaper

Numera använder vi agat i smycken samt i design- och inredningsprodukter. Faktum är att den även används inom industrin – stenen används bland annat som axellager i mekanismer med komplex natur, såsom klockor och andra avancerade mätinstrument. Den egenskap som gör denna mineral så användbar i detta syfte är hårdheten samt dess låga friktion mot metaller.

I new age-kretsar brukar man sammankoppla agaten med de bägge stjärntecknen tvillingarna och vågen. Den associeras även med månen, jorden och siffran 7. Stenen anses även ha helande egenskaper och används därmed även i detta syfte.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke