Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Affirmationer som skapar förändring – Attraktionslagen

6

Affirmationer – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationerTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Att arbeta med affirmationer för att skapa förändringar

Vi är vad vi känner och tänker. Våra tankar och känslomässiga tillstånd påverkar våra liv. Vi attraherar i livet utifrån våra känslor och tankar vilket avslöjar vad vi kan förvänta oss att få.

Vad säger din ”inre röst” och dina känslor egentligen? Det är nämligen utifrån dem du attraherar.

Matchar dina tankar och känslor dina intentioner, drömmar och visioner?

Vi kan manipulera vårt intellekt och få det att tro att vi förväntar oss att få positiva saker och förändringar, men om vi känslomässigt egentligen inte tror på det så kommer vi inte att attrahera det. Affirmationer kan hjälpa oss att förändra vårt känsloläge. Många uppfattar att det inte fungerar att ”önska” in saker i sina liv. De förstår helt enkelt inte att deras sanna känslor som kan vara baserade på rädslor, dåligt självförtroende, en tro på att det aldrig kommer lösa sig och bli bra, eller baserade på gamla upplevelser av misslyckande eller motgångar dikterar deras framtid, det är deras attraktionsläge. En av de saker du kan göra för attVivi Linde Medialitet Medium Spådam sierska förändra ditt känslomässiga tillstånd för att attrahera det du önskar är att arbeta med affirmationer. Du jobbar då successivt med att förändra dina tankar och känslor. Du omprogrammera dig genom att du berättar nya sanningar för ditt intellekt som sen manifesterar sig känslomässigt och därefter i ditt liv. Dina tankar styr dina känslor. Ofta när vi fastnat i något oönskat så är det för att vår ”inre röst” föder våra negativa känslor och tankar och ger dem näring att fortgå.

När man arbetar med affirmationer så byter man ut ord, tankar och meningar som ”den inre rösten” hela tiden matar en med. Man vill att det nya ska byta plats med det gamla. Detta är en process och man måste ha tålamod, att förändra sin känslomässiga resonans tar ett tag.

Det är viktigt att komma ihåg att det handlar inte bara om att tänka till sig saker. Man måste också sluta tänka bort saker. Du ska fokusera på det du vill ha, och INTE på det du inte vill ha. Universum läser inte mellan raderna. Det du lägger energi på är det som ofrånkomligen kommer att manifesteras.

 

Tänker du eller känner du att ”detta är för bra för att vara sant”, ”sannolikheten att detta skulle komma till dig är väldigt liten”, ”det ändrar sig aldrig och har aldrig gjort”, ”det går ändå alltid åt helvete i slutändan” eller om du oroar dig och misstror så är det detta du kommer att dra till dig. Om ditt känsloläge är inställt på ”dessa sanningar” så är sannolikheten stor att det är just detta du kommer att attrahera eftersom universum responderar på dina känslor.

Det bästa förhållningssättet att inte attrahera det man önskar:
– Bitterhet
– Oförmåga att se sin delaktighet i det som sker
– Oförmåga till att göra en förändring
– Martyrskap, att man lägger ansvaret utanför sig själv
– Att man inte kan släppa taget
– Att man sitter fast i förlegad energi
– Negativt tänkande
– Misstro

Låt ingenting stå i vägen för din lycka och harmoni i ditt liv, allra minst dina tankar och känslor.

shutterstock_127360622Att arbeta med Affirmationer

Bekräfta
Ju mer man bekräftar en affirmationer ju snabbare blir den en sanning. Använd dina affirmationer tills du har åstadkommit det du önskar.

Synliggör
För att en affirmation ska vara effektiv så måste du se den, tänka på den och säga den ofta. Se därför till att du har dina affirmationer på platser där du ofta är.

Repetition
Repetition är nyckeln till att göra en affirmation effektiv. Du ska tänka på din affirmation flera gånger om dagen, varje dag.

Skriv ner
Skriv ner dina affirmationer varje dag, det kan t.ex. vara i en dagbok eller i din kalender. Gör detta som en rutin varje morgon när du vaknar och innan du går och lägger dig. Upprepa den högt för dig själv. Låt dina affirmationer var ditt första fokus när du vaknar och sista innan du somnar.

Ha din affirmation med dig
Ha alltid din affirmation tillgänglig i plånboken eller i väskan. Förlorar du folkus eller känner dig osäker så kan du snabbt ta upp och läsa dom och få tillbaka ditt fokus.

Påminnelse
Lämna påminnelselappar på olika platser. Gör flera lappar för varje affirmation och sprid ut dem där du kan se dom, det kan t.ex. vara på arbetsplatsen, i köket, i badrummet. Varje gång du sen ser lappen så ska du läsa lappen och tänka på vad den innebär.

Meditera
Meditera på dina affirmationer. Blunda, fokusera och stäng ute resten av världen. Var i din egen ”bubbla” och fokusera på dina affirmationer. Upprepa den och mediterar på betydelse och framtiden. Känn även vilka känslor affirmationen väcker inom dig.

Att arbeta med affirmationer

 • En affirmation är ett kort alltid positivt påstående
 • En affirmation ska vara formulerad i nutid
 • En affirmation är alltid personlig
 • För bästa resultat så ska affirmationer upprepas flera gånger om dagen
 • Du ska tro och känna att din affirmation är en sanning

Steg 1 – öva på att göra affirmationer:

Gör i början enkla affirmationer.
– Börja öva på att göra affirmationer på sådant som du redan har i ditt liv och vill förbättra eller få mer av, sådant som du känner att du kommer att lyckas med, sådant du känner håller på att ske.
– Du kan också göra en affirmation på en ny lösning gällande något som redan har många möjligheter.
– En bra övning är också att göra en affirmation för mer kärlek i ditt liv, var då öppen för att det kan komma i vilken form som helst.

För varje gång en affirmation lyckas så ökar din förmåga att affirmera. Du lär dig att ha tillit och kommer underfund med hur du ska använda affirmationerna. Låt övningen ta den tid den behöver för att lyckas. Öka med tiden svårighetsgraden på affirmationerna tills det känns som du behärskar tekniken.

Olika affirmationer:

1) Skriv på lappar
Skriv ner din affirmation på en lapp och sätt upp den på en strategisk plats där du vet att du ofta kommer att se den. Varje gång du ser lappen så läser du vad som står där, detta ska göras flera gånger om dagen. Läs affirmationen och känn att den är en sanning.

2) Visionboard
När du har en situation som du vill förhålla dig annorlunda till eller om du vill göra en större förändring i ditt liv så kan du göra en visionboard med de olika affirmationer som du behöver för att nå dit du vill. Tillverka då ett kollage med positiva affirmationer av olika bilder, texter eller ord. Om du vill så kan du skriva upp inom vilken tidsperiod detta ska ske. Formulera en inledningsfras som lyder JAG ÄR, JAG KAN, JAG KÄNNER, JAG HAR eller liknande.

3) Vattnets kraft
Masaru Emoto är en japansk internationellt erkänd forskare. Han forskar i vattenkristaller och deras förmåga att absorbera information. Han har åstadkommit en revolution med sin forskning där han med bilder lyckats påvisa att vattenkristallernas energi responderar och förändras av känslor, tankar och ord.

Vi består av 60 % vatten. 66 % av det vattnet finns i våra celler och 33 % i resten av kroppen. Med denna vetskap så förstår man att våra cellminnen som lagrar allt påverkas av våra tankar, känslor och ord. Man kan alltså med vattnets hjälp förändra vad vi lagrar i våra celler genom att programera vattnet med nya tankar, ord och känslor.

Vatten affirmationer:
Fäst en lapp med en affirmation på ett vattenglas. Använd sedan detta glas med affirmationen varje gång du dricker vatten, gör detta under några månader eller så länge du känner att du behöver. Varje gång du dricker ur glaset och läser på lappen så påverkar du vattnet med dina tankar och känslor. När du sedan dricker vattnet så absorberar vattenkristallernas nya energi vilket skapar en omprogrammering.

4) Affirmationsdagbok
För dagbok över dina affirmationer. Bestäm dig för några affirmationer som du vill manifestera i ditt liv. Skriv varje kväll ner allt som skett, stort som smått som på något sätt relaterar till din affirmation. Under dagen så har du dina affirmationer i ditt medvetande och fokuserar på att de ska manifestera sig på någon nivå. Gör medvetna val eller bestäm dig för en tänka och känna något speciellt sätt som du vet kommer att innebära att du i din dagbok på kvällen har något att skriva, något skedde. På så sätt agerar du själv för att omprogrammera dig.  Bestäm dig gärna om det känns rätt för dig hur länge du tänker arbeta med dina affirmationer, kanske en viss tid eller till något speciellt har hänt, ge inte upp för tidigt. Det är bättre att jobba för länge än för kort tid, överflöd från universum har aldrig skadat någon.

När du gör  enaffirmation så kan du programmera dig genom att läsa affirmationer eller agera överrenstämmande med dina affirmationer varje dag. Du kan även göra båda sakerna. Ju mer du gör affirmationer ju mer kraft och ju snabbare sker förändring, speciellt om du jobbar på flera nivåer.

Kommentera gärna och dela med dig av dina affirmationer eller arbete med dem. Eller om du har någon fråga.

Här är 11 kraftfulla affirmationer som kan hjälpa dig att skapa förändring ditt liv.shutterstock_166589168

Affirmation 1. Jag kan uppnå storhet
Fokusera på dina drömmar och visioner och lägg sedan till positiva känslor som du kopplar ihop dem med. När du talar om för dig själv att du kan uppnå storhet så är det kommer som du så småningom kommer att manifestera.

Affirmation 2. I dag är jag fylld av energi och glädje
Glädje börjar inifrån och inte utanför dig själv. Du väljer vilka känslor du ska ha.

Affirmation 3. Jag älskar och accepterar mig för den jag är
Kärlek till sig själv den viktigaste och högsta formen av kärlek. När du älskar dig själv så börjar du automatiskt att uppskatta och respektera dig själv. Om du har självförtroende och stolthet i det du gör kommer du att börja se dig själv i ett nytt ljus vilket leder till att du inspireras att höja din nivå.

Affirmation 4. Min kropp är frisk, mitt sinne är klart och min själ är lugn.
Om det finns negativa känslor kopplade till några av dessa delar så kommer de influera och påverka de andra delarna. Vår kropp och själ är ett. Den främsta orsaken till hälsa eller ohälsa är du själv. Du kan hjälpa dig att heala det du medvetet eller omedvetet dragit till dig genom att omprogrammera ditt sinne. Det vi inte kan ta bort kan vi ändå hitta ett nytt sätt att förhålla oss till.

Affirmation 5. Jag vet att jag kan manifestera allt jag vill
Säga detta till dig själv varje dag. Uppmuntra dig själv att tro att du kan göra allt som du bestämmer dig för att göra.

Affirmation 6. Allt som händer nu händer är för mitt högsta och bästa
Det finns inga offer, inga olyckor eller tillfälligheter. Även om du inte nu ser meningen med det som skett eller sker så ha tillit till att det finns det än högre plan som vi inte alltid ser eller förstår. Allt sker i en perfekt synkronisitet. Känn frid med allt som har hänt, händer och kommer att hända.

Affirmation 7. Jag försonas och förlåter de som inte kan eller vet bättre
Det betyder inte att du glömmer vad de gjort men du accepterar de lärdomar du fått och låter det inte förbittra dig och ditt liv. Att inte sitta fast i gamla oförätter eller att hemfalla till martyrskap för det som andra orättvist har tillskansat oss är en förutsättning för att komma vidare. Låt inte andra människor styra ditt liv för evigt, frigör dig känslomässigt.

Affirmation 8. Jag är arkitekten i mitt liv; Jag bygger själv min grund och väljer dess innehåll
Varje ny dag ger en ny start med nya möjligheter och val. Du kan göra vad du vill med din dag, utnyttja den möjligheten. Genom att programera dig för att ta ansvar för din dag så tar du samtidigt ansvar för din framtid.

Affirmation 9. Min förmåga att överkomma mina svårigheter och utmaningar är gränslös.
Den här affirmationen är väldigt stark att använd när man står i en jobbig process och man måste fightas för att komma vidare.

Affirmation 10. Min potential att lyckas är oändlig
Låt inget begränsa dig och låt inte andra människor definiera vem du är eller vad du kan.

Affirmation 11. I dag släpper jag mina gamla vanor och tar upp nya mer positiva
Det ända konstanta är förändring. Du gör nya val hela tiden även när du inte är medveten om det. Att inte förändra eller ta ett nytt steg är också ett val.

Affirmation 12. Jag arbetar just nu på att eliminera mina hinder
Affirmation 13. Hindren jag ser är inga verkliga hinder
Affirmation 14. Det finns möjligheter för mig överallt
Affirmation 15. Jag är i kontakt med min livsväg
Affirmation 16. Jag lyssnar på mitt högre Jag
Affirmation 17. Jag har förmågan att skapa mitt liv som jag önskar
Affirmation 18. Jag har kärlek i mitt liv
Affirmation 19. Jag gör så gott jag kan och det är okej, jag räcker till.
Affirmation 20. Jag är älskad av andra och mig själv
Affirmation 22. Mina behov är lika viktiga för mig och för andra som andras behov.
Affirmation 23. Det finns inga hinder mellan mig och det jag önskar
Affirmation 24. Jag har tillit till att universum sänder mig det som jag behöver i nuet.

Här får du tips och handfast vägledning hur du kan attrahera det du önskar med hjälp av attraktionslagen och med affirmationer. Ibland kan man behöva ett fokus att rikta. Här ger jag tips om hur du kan göra.

Om du vill arbeta med att om programmera dina tankar eller om du vill förändra vad du attraherar i ditt liv så är affirmationer ett mycket användbart verktyg.

Har du en inre dialog som inte motsvarar det du vill manifestera i ditt yttre så kan affirmationer vara det shutterstock_91012688som gör att du kan börja tänka och känna i nya banor. Vi behöver ofta tysta den inre rösten som talar till oss genom att ta till oss nya budskap. Det krävs ”nya sanningar” som överröstar de ”gamla sanningarna”. Vi bestämmer själv i vilken sanning vi vill leva i. Förändring är en ständigt pågående och ibland tålamodskrävande process. Det vi i dag tänker och känner har skapats över tid, det är inget som skett över en natt. Likadant är det med nya tankar och känslor, de tar också tid att manifestera i kropp och sinne.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ATTRAHERA DET DU ÖNSKAR:

• Börja öva på att attrahera saker du faktiskt vet kommer att komma till dig.
Det kan vara små enkla vardags saker eller handlingar. För varje gång något slår in så ökar din tillit och möjlighet att dra till dig det du önskar ökar. Du får en positiv känsla och erfarenhet som ärr attraherande för universum. Låt det ta den tiden det tar att öka upp din tillit. Öka successivt på svårighetsgraden tills du känner att du behärskar tekniken.

• Ta en ordentlig titt på vad det är som hindrar din önskan i ditt liv?
Identifiera dina hinder! För det är dem du måste hitta ett nytt förhållningssätt till.

• Behöver du göra något innan du kan attrahera det du önskar?
Ibland kan man behöva titta på varför det man önskar inte kommer, och hur man än jobbar med attraktionslagen och affirmationer. Ibland kan det vara så att det är något som vi måste göra först. Kanske är det något vi skulle hoppa över att göra om vi fick det där andra nu? Ibland finns det en högre ordning som vi behöver komma i kontakt med. Detta behöver också identifieras för att du ska veta hur du ska gå tillväga eller vad som står i turordning.
Meditera gärna på den frågan eller kanske ser du när du tänker efter ett mönster i ditt liv gällande frågan. Är det kanske ett återkommande problem? Då kanske universum försöker säga dig något genom att inte ge dig det du önskar

Det är sällan fördelaktigt att önska in sånt i vårt liv som innebär att vi frånsäger oss ansvar eller att vi önskar att någon annan eller något annat ska “rädda” oss.
Att själv undvika att fatta viktiga beslut eller göra viktiga förändringar är sällan något man kan frångå, oftast skjuter vi då det vi egentligen önskar på framtiden och det tar längre tid, inte förrän vi identifierar vår roll i det hela kan vi dra till oss den bästa lösningen. “Stoppa huvudet i sanden” tekniken attraherar INTE det vi önskar i livet. Ta ansvar för ditt liv och dina önskningar.

• Din önskan – Den får inte innehålla några negationer som ”JAG VILL INTE HA ”eller ”ÖNSKAR INTE”. Universum läser inte mellan raderna utan uppfattar det du skriver ordagrant. När du lägger in negationer så uppfattar universum det som dubbla budskap och att du ännu inte vet vad du vill och agerar då inte. Din önskan bör inte heller ingripa specifika personer. Alla människor har sin egen livsväg, om du önskar in en person i ditt liv som inte tillhör din väg så kan det hela bli onödigt krånglig och bli en senväg när du trodde det var en genväg. Förr eller senare måste de hitta tillbaka till den vägen som var tänkt från början om den inte ligger i linje med dig. Du bör inte heller önska åt andra personer utan deras medgivande. Respektera andras väg men påverka din egna.

• Förvänta dig överflöd – Du behöver inte om du inte vill exakt specificera vad du önskar. Du kanske bara ser en eller två lösningar på ett problem eller en fråga. Det innebär dock inte att endast dessa lösningar finns. Det innebär bara att du inte ser fler. Universum har miljontals av möjligheter och lösningar på alla våra frågor och önskningar. Kanske vet du inte vad som är det bästa för dig att önska i den specifika önskningen. Lämna då öppet till universum att hitta det perfekta överflödet. Jag brukar ofta använda önskningen; Ge mig ett nästa steg i arbetet, kärlekslivet etc. eller Jag önskar mig xxxxx och är öppen för att ta emot en annan bättre lösning om det ligger i min livsväg.

Attrahera – dra till dig det du  önskar

Förberedelse – Tänd gärna ett ljus eller sätt på lite meditationsmusik. Sätt dig bekvämt och slappna av, ta några djupa andetag. Försätt dig i ett meditativt avslappnat tillstånd.
Visualisera – Föreställ dig det du önskar. Se att det finns. Föreställ dig att det finns en inbyggd magnet i din önskan som drar sig till dig med din inre magnet. Upplev att din önskan har samma energi som du har, att ni är på samma frekvens och därför kommer att mötas.
Lämna över och släpp – Fokusera och känn hur universum tar emot din önskan när du skickar iväg den. Föreställ dig en pilspets som träffar sitt mål.
Splittra inte energin – När du sänder ut din önskan så låt universum ta emot den, ingen annan. Börja inte älta eller ifrågasätta det hela eller dela dina funderingar och farhågor om det önskade med andra personer. Universum uppfattar det då som att du behåller energin hos dig och att du vill lösa det hela själv. ”Pilspetsen” splittras under vägen och träffar inte sitt fokuserade mål. Det blir som att grannen kommer hem till dig med sin hund för att du ska vara hundvakt och sedan tar med sin den när han går.
Manifestera – Det finns en känsla till varje tanke. Det är detta du kommer att manifestera, tanke och känsla i ett. Se till att dessa båda befinner sig på samma nivå så de inte motarbetar varandra. De berättar vad du kommer att attrahera. Känn och upplev glädjen redan nu över det som du vet att du kommer att få. En positiv känsla ger en positiv manifestering.

Sammanfattning:
1. Förbered.
2. Visualisera
3. Lämna över.
4. Släpp taget.
5. Manifestera.

Så här arbetar du med affirmationer

Tanken skapar hela tiden – Du är vad du tänker, känner och dina föreställningar.

För att attrahera det man önskar måste man ändra sitt sätt att tänka, förhålla sig och känna. Det är där affirmationer kommer in i bilden.
Med affirmationer så kan du om programmera dig! När man inte vill att sina gamla tankar, känslor och föreställningar ska gälla längre så får man arbeta på att skapa nya upptrampade spår i stället för att gå i de gamla tanke och känslospåren. För så är det, det vi gjort till en vana under en längre tid kräver arbete och tid för att brytas.

När du börjar om programmera dig och du börjar säga nya sanningar till dig själv så startar du upp en process inom dig. Ha tålamod och låt denna process ta sin tid. Det kan under tiden dyka upp tankar och känslor som du behöver titta närmare på för att sedan kunna släppa. Kanske börjar ditt inre protestera mot det nya, kanske väcker det liv i rädslor att släppa taget då “man vet vad man har”. Att sluta hålla kvar det gamla är många gånger oerhört utmanande. Men det är det ända sättet om man vill ha in ny energi. Vi ska endast behålla det som gynnar oss.

10 sätt att öka ditt självförtroende med hjälp av affirmationer

Självförtroende är en viktig del av vem vi är och hur vi ser på oss själva. Det är också något som inte alla har naturligt. Även om du inte har självförtroende på alla områden i ditt liv finns det saker du kan göra för att öka ditt självförtroende och höja din självkänsla. Självförtroende är en bra egenskap att ha, särskilt när det gäller att sälja sig själv under en intervju, när man ska sätta igång något eller att ge sig ut och dejta. Men det kan vara svårt att få tag på ibland. Lyckligtvis finns det många sätt att öka ditt självförtroende och få dig att känna dig mer bekväm i ditt eget skinn igen. Om du tycker att du saknar självförtroende ofta eller bara behöver en liten extra boost då och då, prova att använda affirmationer för att lyfta dig! Läs vidare för att se våra bästa sätt att öka ditt självförtroende med hjälp av affirmationer.

Skriv ner dina viktigaste värderingar.
När du har en stark känsla för dina värderingar får du en större självkänsla. Detta beror på att dina värderingar utgör en central del av din identitet, vilket gör att du kan se dig själv som någon som åstadkommer något, bryr sig om andra och är autentisk. Att uppnå självkänsla sker inte över en natt, utan det är en process som innefattar att du får förtroende för dina styrkor, färdigheter och passioner. När du vet vem du är och vad du står för kommer du att känna dig mer säker på dina förmågor och få en bättre bild av vem du är som person. Detta kommer sedan att hjälpa dig att öka ditt självförtroende på alla områden i ditt liv och få dig att känna dig mer bekväm i ditt eget skinn.

Öva på affirmationer regelbundet.
Bekräftelser är positiva uttalanden som du gör om dig själv. De kan vara allt från “Jag är en framgångsrik person” till “Jag är tillräckligt smart för att klara av det här”. De är inte bara ett bra sätt att öka ditt självförtroende, utan de är också en beprövad metod som hjälper dig att förbättra ditt liv i allmänhet. Många studier har visat att om du praktiserar affirmationer regelbundet kan du förbättra ditt självförtroende och din självkänsla samt din självförverkligande förmåga.

Öva på egenvård.
Om du vill öka ditt självförtroende och må bra med dig själv är en av de bästa sakerna du kan göra att öva på egenvård. Detta inkluderar saker som att få tillräckligt med sömn, äta bra och träna regelbundet. Det kan också inkludera aktiviteter som att meditera, skriva dagbok eller gå i terapi. Bekräftelser kan vara en del av din regelbundna egenvårdsrutin. När du mår dåligt över dig själv kan det vara lätt att falla in i ett negativt mönster och förvänta sig att inget gott ska komma från ditt liv. Men genom att praktisera positivt självprat kan du bryta den cykeln och börja må bättre om ditt liv och dig själv igen.

Se på dig själv genom en annan lins.
Ibland har vi en tendens att se på oss själva genom en kritisk lins. Vi fokuserar för mycket på våra svagheter och försummar alltför ofta att hylla våra styrkor. Med affirmationer kan du ändra ditt perspektiv och börja se dig själv i ett mer positivt ljus. När du befinner dig mitt i en förtroendekris kan det vara en utmaning att se det positiva i saker och ting. Men när du fokuserar på vad du vill uppnå och på de styrkor du har är det lättare att se helheten.

Fira de saker hos dig själv som du älskar.
När du arbetar med att stärka ditt självförtroende är det viktigt att fira de saker du älskar hos dig själv. Fokusera på vad du är bra på, vad du brinner för eller till och med saker du tycker om som inte kräver några särskilda färdigheter. Detta är viktigt eftersom det visar att du har förtroende för dig själv och din förmåga att göra saker som du tycker om även om det inte är de saker som alla andra gör. Genom att njuta av det du älskar och fira det – och dig själv – ökar du ditt självförtroende och känner dig mer bekväm i ditt eget skinn.

Konfrontera dina rädslor och lär dig av dem.
Alla har rädslor, och ibland leder dessa rädslor till självtvivel och lägre självförtroende. Att vara rädd är normalt, men att låta rädslan kontrollera dig är inte normalt. Ta kontroll över dina rädslor och använd dem för att öka ditt självförtroende. När du vet vad du är rädd för är det lättare att ta itu med dessa rädslor och hitta sätt att ta sig förbi dem. Genom att göra det kan du hitta en ny känsla av självförtroende. Du kanske till och med upptäcker talanger eller styrkor hos dig själv som du inte visste fanns där tidigare!

Träffa nya människor och prova nya saker.
Att öka ditt självförtroende handlar om att vidga dina horisonter och prova nya saker. När du träffar nya människor och provar nya saker har du chansen att upptäcka nya passioner som du inte visste att du hade och utmana dig själv på nya sätt. Detta är särskilt viktigt om du känner dig nedstämd när det gäller dina förmågor eller passioner. Om du känner dig nedstämd över dina förmågor, prova något nytt och se vart det leder dig. Du kanske upptäcker en ny förmåga som du inte visste att du hade och ökar ditt självförtroende i processen.

Ta hand om din fysiska hälsa också.
Tillsammans med din mentala hälsa kan din fysiska hälsa spela en roll för ditt allmänna självförtroende. Se till att du får tillräckligt med sömn och äter en balanserad kost för att stödja din kropp och hjärna, vilket kommer att hjälpa dig att känna dig mer självsäker och redo att ta dig an världen. Om du känner dig nedstämd kan det vara frestande att vilja undvika andra människor och stanna hemma så mycket som möjligt. Men du borde göra tvärtom! Genom att gå ut och prova nya saker har du chansen att träffa nya människor och uppleva nya saker som hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

Slutsats
Att stärka ditt självförtroende behöver inte vara en uppförsbacke och att använda affirmationer för att göra det kan vara en bra ide. Med dessa tips kan du göra det lättare att uppnå en starkare och mer positiv självbild. Det är viktigt att komma ihåg att alla upplever stunder av dåligt självförtroende från tid till annan och att det är okej att be om hjälp och stöd när du behöver det. Så länge du är villig att anstränga dig och göra några förändringar kan du stärka ditt självförtroende och känna dig mer positiv om dig själv igen.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

6 kommentarer

 1. Lilja den

  Jag är tacksam för allt det goda som jag har i mitt liv.

  • Jari Hedman den

   Jag är tacksam över sen jag blivit och är trots allt jag varit med om så har jag inte ändrat mig som person

 2. Marie den

  Min tanke varje dag är att bli accepterad för den jag är och det jag gör. D jag gör är, enligt myndigheter m.m, olagligt, enligt mig har d, är d och förblir d en del av mig och mitt jag. Jag har aldrig skadat någon varken kroppsligt elr ekonomiskt, tyvärr en del lögner, som jag ser som nödvändiga som blir positivt i slutändan. Kommer aldrig känna mig Helt fullbordad och fri, men d gör mig inget bara jag får leva och göra d lyckligt liv, finnas för dem jag betyder någonting

 3. Gunilla den

  Tack för dessa 11 förslag.
  Ja självkärlek är så otroligt viktigt att ha som grund!
  Och något som de flesta har för lite utav <3
  Att inse vi skapar allt med våra tankar och känslor
  Attraherar det vi fokuserar på .
  Vare sig det är positivt eller negativt.
  Så därför bra att släppa gamla mönster och fokusera på hur man vill ha livet!

 4. Lisbeth Bäck den

  Min systerdotter Elsy fick sin första cellgiftsspruta igår 28 Jan
  Mår idag oerhört mycket illamående trots tagit 8 tabletter mot illamående i morse.
  Hur kan jag m hjälp av hennes närmaste
  affirmera kraft få bort illamåendet?

  • Vivi den

   Du kan inte affirmera bort, försök ist affirmera på att hon mår bättre, att medicinen verkar på ett positivt sätt, att hon orkar med och har kraft mm. Glöm inte fråga henne om det är okej att du affirmerar åt henne. kram vivi

Lämna en tanke