Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Akasha arkivet / Akashakrönikan

0

Akasha arkivet och Akashakrönikan- Sveriges största mediala portal, Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer.Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Akasha arkivet innehåller en större mängd information.

Om du är bekant med detta arkiv kanske du föreställer dig det som en plats som liknar ett bibliotek, med skillnaden att akasha arkivet är kosmos egna bibliotek. Detta arkiv finns dock överallt och utgör en del av allt. Allt som sker sparas i detta arkiv, och vem som helst kan åtminstone i viss utsträckning få tillgång till denna information. Det är dock ett ganska komplext arkiv som du behöver öva en del för att kunna använda på rätt sätt.

Vad är akasha-arkivet / Akashakrönikan?

Kärnan i akasha arkivet utgörs av akasha planet, vilket är det neutrala planet. Det är det övergripande arkivet för hela universum. Det akashiska planet är kopplat till de övriga sex planen genom deras respektive akasha arkiv. Vi har tillgång vårt akasha arkiv som innehåller allt det vi någonsin har upplevt, och kommer att uppleva – ett arkiv som i sin tur  integrerar allt på det akashiska planet. Vissa medier kan få direkt åtkomst till åtminstone en del av det akashiska planet. Från det fysiska planet är det dock inte möjligt att få tillgång till all information. Vivi Linde bok Amedialitet Medium Sierska

Akashi arkivet / Akashakrönikan finns i det neurala centrat

Det neurala planet är den plats där ditt akasha arkiv är beläget. Det är sammanlänkat med andra lager i universum och lagrar dina minnen, i ditt undermedvetna. Detta neurala center är i sin tur kopplat till det mänskliga kollektiva medvetandet. I slutändan är det också sammanlänkat med helheten, det universella medvetandet, så när vi kan bringa klarhet i vårt neurala center genom självmedvetande och healing, bidrar vi även till att bringa klarhet i hela det fysiska universumet.

Akasha arkivet är en universell källa till kunskap där allt som sker i både nutid, dåtid och framtid universum finns lagrat. Din Akashakrönika är ett kompendium som registrerar allt som har hänt, händer eller kommer att hända. Med hjälp av din intuition kan du få tillgång till din personliga Akashakrönika för att få vägledning och insikt i områden i ditt liv som kanske kräver uppmärksamhet. Det första steget för att få tillgång till dina Akashakrönikor är att fråga dig själv vad du vill veta. Vill du veta om dina tidigare liv, ditt själsliga syfte eller ditt högre jag? När du vet vad du vill veta är det dags att börja komma åt dina Akashakrönikor.
Det finns två sätt att komma dit:
– Det första är att meditera på platsen för Akasha arkivet.
– Det andra är att resa till Akasha arkivet med en shaman eller en guide.
När du väl är i den femte dimensionen kan du be dina hjälpande guider och änglar att hjälpa dig att få tillgång till din Akashakrönika.


Här kan du lyssna på Vivi Lindes vägledda meditation till Akasha arkivet

 

LYSSNA HÄR!

Informationen i Akasha arkivet behöver tolkas

Det finns ingen absolut version av verkligheten och heller ingen ultimat källa till information som man kan påstå garanterat förmedlar det sätt som någonting verkligen inträffade på. Allt i akasha arkivet har spelats in av ett medvetande med ett specifikt perspektiv, och arkivet är dessutom väldigt stort. Därför är det värt att utforska flera olika perspektiv. Akasha arkivet tillhandahåller inte alltid omedelbar kunskap, utan kunskapen måste samlas in och tolkas. För att kunna göra detta så är dt fördelaktigt att utveckla sin medialitet och /eller andlighet.

Kabbala

Kabbalah är ett gammalt religiöst och filosofiskt system inom den judiska mysticismen, där man genom bön och meditation kan komma i kontakt med det gudomliga i korta intensiva ögonblick. Kabbalah ger en förståelse för den gudomliga och dess ordning.

Akasha Krönikan – Akashaarkivet

Akasha krönikan är en form av tidskrönika som finns i det universella Akashaarkivet. Den registrera alla händelser i ett register på en icke-fysisk existensnivå. Alla våra liv skrivs ner i denna krönika. Mystiker och andliga personer har genom tiderna haft förmågan att kunna läsa denna krönika och på så sätt komma i kontakt med framtida händelser. I både Gamla som Nya testamentet talas det om ett livsregister som går under namnet Livets bok.

Ärkeänglarnas värld – Briah

När vi i meditationen ska träda in i Kabbalans värd så befinner vi oss i den näst högsta världen och i den 3:e dimensionen/Sefiorot Briah – Ärkeänglarnas värld, här möter vi Tzaphkiel (Guds kunskap). Hen står för förståelse i Livets träd.

Meditatera

Du följer med hen i meditationen, det finns många stigar som leder till andra upplevelser i Livets träd så håll din Ärkeängel i handen hela tiden så du blir vägledd till just din upplevelse.

Läs igenom meditationen innan du börjar. Om du är erfaren så kan du meditera och snegla i texten under tiden. Annars är det bästa att läsa in den på tex din Iphone eller att du ber någon läsa meditationen för dig medan du utövar den.

Meditation – Akasha krönikan

1. Sätt dig bekvämt och låt dina fötter vila avslappnat på golvet.
2. Ta några djupa andetag, och för varje andetag så känner du hur du går djupare och djupare ner i avslappningen. Slappna av. Sen känner du hur avslappningen sprider sig i hela kroppen.
3. Känn hur det går ett rotsystem ut från dina fötter och hur det slingrar sig längre och längre ner i jorden. Känn hur du når jordens mitt och hur du är fast förankrad i Moder jord, du känner dig trygg och omhändertagen.
4. Känn sen hur dina fötter slappnar av och hur avslappningen sprider sig upp genom dina underben. Slappna av.
5 Känn sen hur avslappningen sprider sig upp genom dina knän och upp genom låren. Känn hur din lår vilar mot underlaget du sitter på och du känner fullständig avslappning.
6. Därefter fortsätter avslappningen till rumpan och upp genom ryggraden, hela vägen upp. Därefter känner du hur den sprider sig ut i hela ryggen. Slappna av.
7. Sen känner du hur du slappnar av i underlivet, och magen
8. Därefter så känner du hur avslappningen fortsätter upp i bröstkorgen. Du tar några djupa andetag, och för varje andetag så känner du hur du går djupare och djupare ner i avslappningen. Du känner hur andningen går in och ut ur kroppen. Slappna av. Sen känner du hur avslappningen sprider sig i hela kroppen.
9. Känn sedan hur avslappningen fortsätter upp i halsen, käkarna och ansiktet. Slappna av.
10. Därefter känner hur avslappningen fortsätter upp på hjässan. Slappna av.
11. Känn sedan hu avslappningen rinner ner i nacken, och ut i axlarna. Slappna av.
12. Därefter slappnar du av i överarmarna. Slappna av.
13. Sen slappnar du av i underarmarna, händerna och fingrarna. Slappna av.
14. Du tar sen några djupa andetag, och för varje andetag så känner du hur du går djupare och djupare ner i avslappningen..
15. Därefter så känner du hur avslappningen fortsätter upp i bröstkorgen. Du tar några djupa andetag, och för varje andetag så känner du hur du går djupare och djupare ner i avslappningen. Du känner hur andningen går in och ut ur kroppen. Slappna av.
16. Sen känner du hur avslappningen sprider sig i hela kroppen.
17. Andas in och räkna till fem, andas ut och räkna till tio. Fortsätt så tills du känner att du hamnar i en jämn rytm.
18. Visualisera att du befinner dig i en stor vacker sal, väggarna är sammets svarta, och du ser svarta stearinljus i pampiga och vackra kandelabrar som sprider sitt varma ljus i rummet. Du ser också ett vackert altare som har en vacker svart altarduk, du går fram till detta altare och faller ner på knä.
19. Du ser ett föremål ligga på altaret, se efter vad det är för något. Ta en stund och bara känn in vad föremålet symbolisera för dig.
20. Du ser också Tarotkortet ess i stavar, oavsett om du vet vad kortet betyder så bara ta dig en stund och känn in kortet, det ligger ett budskap i detta kort inför din framtid.
21. När du känner dig redo så tittar du åt höger, där ser du en dörr. Gå fram till dörren. Lägg handen på handtaget och öppna.
22. utanför dörren står Ärkeängeln Tzaphkiel. Se på din ängel och ta in intrycket. Känn också in den kärleksfulla energin som strålar emot dig. Se sedan hur Ärkeängeln sträcker fram sin hand mot dig och tar din hand i sin.
23. Tillsammans så börjar ni gå stigen framåt. Känn hur du blir gudomligt vägledd.
24. Efter en stund så ser du ett stort vackert bibliotek som tronar upp sig mot himlen. Du har kommit till Akasha arkivet.
25. Du går tillsammans med din Ärkeängel som du fortfarande håller i handen fram till detta unika bibliotek. Tzaphkiel öppnar dörren och ni går in.
26. Om du vill så kan du gå runt i detta arkiv en stund och bara känna in. Du ser att det är fullt med böcker överallt, böcker med människors liv som de nu lever, har levt, och kommer att leva.
27. Kanske känner du själv instinktivt var just din Akashakrönika för detta liv finns. Om inte så kan du be Tzaphkiel visa vägen.
28. När ni kommer fram till din bok var uppmärksam på var den befinner sig och i vilket skick. Vad säger det dig om var du befinner dig andligt just nu? Känns det som att du är i kontakt med din bok?
29. Ta sedan med dig boken och sätt dig på en stol som står i rummet. Lägg den i ditt knä, och lägg dina hände på den, och känn in, får du några förnimmelser? Hur känner du dig? Vilka känslor väcks? För du några bilder, färger, symboler, ord eller meningar till dig?
30. Ställ sedan en fråga till boken. (Om du är ny på detta så ställ en enkel fråga i början, en fråga där svaret är lätt att ta till sig och inte är alltför betydelsefull för dig. Du ska inte vara alltför känsligt involverad. Det är lättare att höra svaret som nybörjare om man inte har för höga krav och förväntningar. Det gäller att ha en viss distans till frågan så inte egot går in och svarar. Allt eftersom man övar och blir duktigare på att lyssna så kan man även öka nivån på frågorna). Känn in svaret.
31. Sitt sedan med boken en stund, kanske bläddrar du i den, kanske ser du vad som står eller så ser du bilder. (Hur man får information kan se väldigt olika ut, en del läser och andra ser bilder eller som i en film. Det kan också vara så att man bara förnimmer vad som finns i boken, kanske kommunicerar du på något annat sätt med din bok, lägg ingen värdering i hur du får information, vi är alla unika och kommunicerar på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel sätt)
32. När du känner dig färdig så ställer du tillbaka boken i hyllan och tackar för upplevelsen, du tar Tzaphkiel i handen och tillsammans lämnar ni Akasha arkivet.
33. Ni vandrar stigen tillbaka till dörren. Där tackar du Tzaphkiel. Du går sedan fram till dörren och går in.
34. Du återvänder till altaret och faller ner på knä. Därefter så tar du den tiden du behöver för att återvända. När du känner dig redo så öppnar du dina ögon, du är tillbaka.
35. Skriv ner din upplevelse.

Vad är Akasha? Det uråldriga indiska begreppet som förklarar meningen med livet

Akasha eller eter är det osynliga femte elementet som nämns i olika gamla texter. Det har översatts till att betyda “tomrum”, “ingenting” och så vidare. Men i verkligheten betyder det något mycket mer än så. Eter (eller akasha) är ett av de fem element som diskuteras i Samkhya-filosofin och även i vissa skolor inom hinduismen – såsom yoga och vedanta. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad akasha är och dess roll i meningen med livet.

Vad är Akasha?
Akasha är det subtilaste elementet av de fem element som nämns i Samkhya-filosofin. Det är ansvarigt för skapandet av rymden, tiden och universum. Eter är det utrymme som finns mellan de andra elementen. Detta kan göra det mycket förvirrande att förstå etern som tomrummet eller ingenting. Det är därför människor ofta gör detta översättningsfel. Akasha ligger bortom de andra fyra elementen – jord, luft, eld och vatten. Det är det utrymme (eller den himmel) där dessa element är placerade. Akasha är också rent medvetande. Den är närvarande överallt i universum.

Hur får man tillgång till etern?
Akasha är det subtilaste elementet av de fem element som nämns i Samkhya-filosofin. För att få tillgång till etern måste vi gå bortom eldelementet. Detta kan göras genom att utöva meditation. Genom meditation kan vi sakta ner och kontrollera hastigheten i vår tankeprocess. Detta hjälper oss att röra oss mot de subtilare skikten i vårt sinne. När vi rör oss mot etern kan vi få tillgång till tomheten. Akasha ligger bortom de andra fyra elementen – eter, luft, eld och vatten. Det är det utrymme (eller den himmel) där dessa element är placerade. Detta tomrum är tillståndet före universums skapelse. Det är rent medvetande. Det är det utrymme där ingenting ännu existerar. Det är potentialen för skapandet av universum.

Akasha är det femte elementet i Samkhya-filosofin.

Detta utrymme mellan de andra elementen kallas för tomrum. Detta tomrum är potentialen för skapandet av universum. Det är rent medvetande. En person som existerar ensam kan bara se mörker. Detta mörker är potentialen för skapandet av universum. Detta mörker är rent medvetande. För att finna meningen med livet måste vi gå bortom detta mörker. Vi måste höja oss över de andra elementen. Vi måste höja oss till eterelementet. När vi höjer oss över de andra elementen, när vi höjer oss till etern, kan vi få tillgång till tomheten. Detta tomrum är rent medvetande. Detta tomrum är meningen med livet. Det är potentialen för skapandet av universum. Det är här som alla möjligheter finns. Det är här alla valmöjligheter för våra liv finns. Det är här den sanna meningen med våra liv finns. Det är här som allt det vi försöker hitta finns.

Som människor glömmer vi ofta vår existens sanna natur. Vi glömmer den sanna meningen med våra liv. Vi glömmer att vi är en del av universum. Medan vi lever våra liv är vi ofta omedvetna om det rum vi existerar i. Vi glömmer att vi existerar i tomheten. Vi glömmer att vi existerar i rent medvetande. Vi glömmer att vi är en del av universum.

Akasha arkivet: Det ultimata online-biblioteket över all mänsklig kunskap

Föreställ dig ett universellt bibliotek med all mänsklig kunskap, tillgängligt för alla och uppdaterat i realtid. Tänk dig något som liknar världens kollektiva minne, fast mycket mer organiserat. Låter omöjligt, eller hur? Tja, det är precis vad Akasha arkivet syftar till att uppnå. Akasha är ett ambitiöst initiativ för att bygga upp det ultimata arkivet över mänsklig kunskap – Akasha arkivet – och göra det universellt tillgängligt via meditation. Ett sådant arkiv skulle ha otaliga fördelar för hela mänskligheten. Det skulle kunna användas som en resurs för forskning inom alla kunskapsområden eller som en inspirationskälla för nya idéer. Men även om du inte ser dig själv som en intellektuell finns det många goda skäl till varför du bör stödja detta projekt. För förr eller senare kommer vi alla att behöva enkel tillgång till information om nästan alla tänkbara ämnen!

Hur fungerar Akasha-arkivet?
Akasha arkivet har inte en central styrning, utan är snarare ett nätverk för hela universum.

Varför behöver mänskligheten ett bibliotek med all kunskap?
Ju mer vi gör framsteg som art, desto mer upptäcker vi om vår egen natur och det universum vi lever i. Tyvärr är inte alla upptäckter lika tillgängliga för alla. De flesta bibliotek och arkiv är begränsade på ett eller annat sätt, och det finns till och med några böcker som anses vara för farliga för att göras tillgängliga för allmänheten. Även om du har turen att bo i ett land där kunskapen inte är begränsad är det inte lätt att få tillgång till information om nästan alla tänkbara ämnen. Även om biblioteket har den bok du behöver kanske du inte har den nödvändiga tillgången till den, eller kunskapen för att nå den. Internet har hjälpt oss i viss mån, men inte ens de mest omfattande kunskapsförråden på nätet kan hoppas på att vara lika omfattande som ett universellt bibliotek som Akasha-arkivet.

Fördelar med Akasha arkivet (biblioteket) för samhället i stort
Akasha arkivet är mer än bara en praktisk informationskälla för enskilda personer – det kan också användas för att skapa nya förbindelser mellan människor från hela världen. Om du vill samarbeta med människor men inte kan hitta dem hjälper Akasha arkivet dig att hitta dem – eller vice versa. Biblioteket kommer också att vara en utmärkt inspirationskälla för blivande författare och konstnärer. All stor konst inspireras av något, och Akasha arkivet kommer att vara en stor inspirationskälla för både konstnärer och författare. Det kommer att hjälpa vetenskapsmän att hitta inspiration till nya upptäckter och uppfinningar. Det kommer att hjälpa pedagoger att hitta inspiration till bättre klassrumsmaterial och läroplaner. Det kommer att hjälpa oss alla att förstå varandra bättre och hitta sätt att samarbeta med varandra. Det kommer att vara en bra resurs för att hitta stöd om du går igenom en svår tid eller har ett visst funktionshinder och behöver hjälp eller stöd.

Varför bygga upp ett arkiv över all mänsklig kunskap?
Ju mer vi lär oss, desto mer inser vi hur lite vi vet. Detta kan vara en källa till frustration för många människor – särskilt för yngre generationer som har så många frågor och vill veta allt. Tyvärr är det helt enkelt inte möjligt att veta allt. Inte ens de mest flitiga studenterna kan hoppas på att läsa alla böcker och tidskrifter som publiceras – det finns helt enkelt för många av dem. Akasha arkivet kan hjälpa oss att lösa detta problem genom att göra all mänsklig kunskap tillgänglig för alla. Det kommer att göra det möjligt för oss att läsa de största verken från det förflutna, förstå utvecklingen av det mänskliga tänkandet och inspirera oss själva med idéer från tidigare och nuvarande genier. Den kommer att hjälpa oss att besvara alla våra frågor och följa våra nyfikenheter. Den kommer att vara en central resurs som vi alla kan lita på – en kunskapsbank som ständigt kommer att uppdateras. Det kommer att vara Internet, men bättre. Det kommer att vara den ultimata inspirationskällan.

Slutsats
Världen har utvecklats snabbt under de senaste decennierna och århundradena, och många människor har frågat sig om vi utvecklas för snabbt eller om det finns en risk för att vi istället går tillbaka. Det enda sättet att sluta utvecklas är att sluta göra framsteg och sluta utmana status quo. Lyckligtvis är Akasha projektet ett bevis på att vi fortfarande utvecklas – och att vi utvecklas i rätt riktning. Vi kommer aldrig att kunna få tillgång till all mänsklig kunskap om den lagras i fysisk form. Vi kommer aldrig att kunna få tillgång till all mänsklig kunskap om den begränsas geografiskt. Vi kommer aldrig att kunna få tillgång till all mänsklig kunskap om den begränsas av språk eller av en överklassutbildning. Det enda sättet för oss att få tillgång till all mänsklig kunskap är att arkiveras i Akasha.

Tips om hur du får tillgång till ditt akasha-arkiv

Akasha arkivet är en universell kunskapskälla. De är väktaren av allt som är känt och okänt. De är ett kompendium som registrerar allt som har hänt, händer eller kommer att hända i världen. Med hjälp av din intuition kan du få tillgång till dina personliga Akashakrönika för att få vägledning och insikt i områden i ditt liv som kanske kräver uppmärksamhet. Ordet “Akasha” är ett arabiskt ord som betyder “synligt osynligt” eller “oregistrerat”. Akasha arkivet kallas av många för det mänskliga medvetandets universella bibliotek och den femte dimensionen. Genom att få tillgång till dessa register kan du lära dig om dina tidigare liv, ditt själsliga syfte och ta kontroll över din framtid.

Hur du hittar dina Akasha anteckningar
Innan du kan börja ställa frågor till din Akashakrönika måste du först hitta dem. Dina akashakrönika lagras i den femte dimensionen, som är den plats där Akasha Arkivet finns. Detta innebär att du måste resa till den femte dimensionen för att få tillgång till ditt Akashakrönika.
Det finns två sätt att ta sig dit:
– Det första är att meditera på platsen för din Akashakrönika.
– et andra är att resa till Akasha arkivet tillsammans med en shaman eller en guide.
Meditation är ett kraftfullt sätt att få kontakt med din Akashakrönika. När du mediterar anpassar du dig till den femte dimensionen, vilket gör att du kan resa dit. Den här metoden är enkel, men det krävs tid och övning för att behärska den. Att resa till Akasha med en shaman eller guide är ett annat sätt att få tillgång till dina Akasha. Shamaner och guider är skickliga på att resa till den femte dimensionen och kan ta med dig, vilket gör att du snabbare kan nå dina Akasha anteckningar. Det första steget för att få tillgång till din Akashiakrönika är att fråga dig själv vad du vill veta. Vill du veta om dina tidigare liv, ditt själsliga syfte eller ditt högre jag? När du vet vad du vill veta kan du rikta din uppmärksamhet mot den femte dimensionen och din Akashakrönika. När du först börjar få tillgång till din Akashakrönika kanske du inte får den information du söker. Detta är normalt och det tar ofta tid att lära känna sin Akasha, med övning kommer du att kunna få svar på alla dina frågor.

Fråga hjälpande änglar och guider
När du har frågat dig själv vad du vill veta kan du be dina hjälpande guider och änglar att hjälpa dig att få tillgång till din Akasha. Dina guider och änglar är kloka och kan hjälpa dig att förstå informationen i din krönika. De kan också hjälpa dig att göra informationen begriplig och leda dig till de delar som är relevanta. När du får tillgång till dina Akasha arkivet kan det vara till hjälp att ha ett vägledande ljus eller en ängel som kan hjälpa dig att förstå informationen. Du kan be dina guider och änglar att hjälpa dig att få tillgång till ditt arkiv och de kommer att hjälpa dig. Du kan också be dina guider och änglar att hjälpa dig att förstå informationen som du finner.

Med hjälp av en synsk eller ett medium
En synsk eller ett medium kan också hjälpa dig att få tillgång till din Akashakrönika. Med hjälp av en synsk eller ett medium kan du ställa frågor till din Akashakrönika och få information tillbaka i form av visioner, ljud, bilder och till och med känslor. Ett medium kan också hjälpa dig att förstå informationen. Att låta en synsk eller ett medium hjälpa dig kan vara till hjälp om du har svårt att få kontakt med dina guider och änglar. Om du arbetar med guider och änglar är du medveten om deras närvaro och kan kommunicera med dem på egen hand.

Akasha arkivet: Källan till all kunskap

Akashakrönikan är en universell kunskapskälla med rötter i många andliga traditioner. Det finns många varianter på vad akasha registren egentligen är och hur du kan få tillgång till dem. Vissa tror att vi kan få tillgång till denna information som ett resultat av tidigare liv eller genom att ansluta direkt till den universella energin genom meditation. Men vad innebär Akashakrönikan för dig? Och vad behöver du veta om dem? Akasha är inte ännu ett modeord från New Age. Det är ett verkligt ord som har sina rötter i österländsk filosofi och religion. Själva ordet kommer från sanskritordet “Vedas” som betyder “kunskap” och “akasha” som betyder “evig, universell och grundläggande princip”. Ordets etymologi hjälper till att förklara dess innebörd eftersom det härstammar från “eter eller himmel” – i princip allt som inte är fysiskt men som ändå finns runt omkring oss.

Vad är Akashakrönikan?
Akasha översätts vanligen med “substans”, och det är det femte “materiens utvecklade tillstånd”. Om vi ser det på det här sättet är Akashakrönikan en viss substans som finns i “etern”. Denna substans består av all kunskap i universum, och våra själar kan registrera all den information de möter. All kunskap som vi någonsin har mött eller kommer att möta finns lagrad i denna substans. Akasha arkivet är därför det största biblioteket på planeten. Det innehåller all information om det förflutna, nuet och framtiden. Den innehåller till och med information om parallella universum och tidslinjer! Det är kanske den enskilt viktigaste källan till information om din själs resa.

Hur man får tillgång till Akashakrönikan
För att få tillgång till Akashakrönikan måste du först kunna tysta ditt sinne. Du måste kunna släppa taget om de tankar som ständigt är i förgrunden i ditt medvetande. Du måste kunna försätta dig själv i ett meditationstillstånd som gör det möjligt för dig att få tillgång till uppteckningarna. Nästa steg är att ta reda på hur man får tillgång till själva krönikan. Det finns många sätt att göra detta och många olika perspektiv på vad de faktiskt är. Vissa tror att man kan få tillgång till dem genom att ansluta sig till universell energi som ett resultat av tidigare liv. Andra tror att de är din själs minnen som du kan få tillgång till genom meditation. Men oavsett hur du väljer att få tillgång till uppteckningarna finns det några saker du bör tänka på. För det första kan det krävas lite övning. Det sker inte på en gång och många tillbringar ett helt liv med att försöka få tillgång till anteckningarna. Bli inte avskräckt om det tar lite längre tid för dig. För det andra kanske du inte får de resultat du vill ha omedelbart. Det kan hända att du måste meditera i flera timmar i sträck innan du kan se några resultat alls, aller flera gånger. Och för det tredje kan det hända att du bara kan få tillgång till vissa delar av registren och inte till hela dokumentationen. Detta är normalt och innebär bara att du måste fortsätta att arbeta på det.

Vad innebär det att få sin akashakrönika läst?
Om du kan få tillgång till Akashakrönikan och se vad som finns där kan det vara otroligt användbart. Du kan se hur ditt liv kommer att utspela sig eller till och med hur din framtid kommer att gå. Du skulle också kunna se hur andra människors liv går till eller tidigare händelser som bidrog till att forma dem till de personer de är idag. Men att få tillgång till registren är bara första steget. Om du faktiskt vill få ut något användbart av upplevelsen måste du kunna förstå vad du ser. Om du ser din framtid måste du veta hur du ska tolka bilderna. Och om du ser ditt förflutna måste du veta hur du kan hitta de händelser som format ditt liv och vilka personerna i ditt liv är utifrån deras tidigare handlingar.

Steg för att upptäcka vad Akasha arkivet har att lära dig
Om du vill upptäcka vad Akashakrönikan har att lära dig finns det några saker du kan göra för att förbereda dig. Det första du bör göra är att sätta dig i ett meditativt tillstånd. När du väl är i detta tillstånd bör du fokusera på böckerna och börja söka efter den information du söker. Om du har svårt att komma åt registren kan du använda en pendel för att hjälpa dig att hitta den information du söker. Först måste du komma in i ett meditativt tillstånd och fokusera på registren. Sedan kan du använda pendeln för att guida dig till specifika delar av uppteckningarna. Detta är en otroligt viktig process som verkligen kan förändra ditt liv. Böckerna är otroligt användbara och kan hjälpa dig att förstå ditt liv på en helt ny nivå.

3 saker du kan lära dig genom att läsa din akashakrönika
Det första du kan lära dig är de händelser som format dig som person. Du kan se personerna i ditt liv och deras inverkan på dig och var ditt liv har varit och vart det är på väg. Du kan se hur du har utvecklats med tiden och vad du verkligen hoppas kunna åstadkomma i det här livet.
Det andra du kan lära dig är hur du bättre kan navigera i ditt nuvarande liv. Du kan se vad som kommer att hända härnäst och hur du kan använda den kunskapen för att undvika dåliga situationer och omfamna de goda.
Det tredje du kan lära dig är vad ditt sanna syfte är. Du kan se hur du passar in i helheten och hur du kan hjälpa andra människor genom ditt liv.

Saker du kan lära dig av att granska dina tidigare liv
Det första du kan lära dig av att granska dina tidigare liv är hur du har förändrats med tiden. Du kan se hur din personlighet har utvecklats med tiden och hur du har vuxit som person. Du kan se vilka färdigheter du alltid har haft och vilka du har fått eller förlorat med tiden. Du kan också se hur din själsliga resa har förändrats med tiden. Det andra du kan lära dig genom att granska dina tidigare liv handlar om din själs syfte. Du kan se hur dina tidigare liv har bidragit till ditt nuvarande liv och vad din framtid innebär som ett resultat av detta. Du kan se hur dina tidigare liv har format ditt nuvarande liv och hur de kommer att påverka din framtid.

Slutsats
Det finns få saker som är lika viktiga som vår Akashakrönika. Detta är en enda källa till universell kunskap som verkligen kan förändra ditt liv. Om du vill få tillgång till den och upptäcka vad den har att erbjuda följer du de här tipsen. De kommer att hjälpa dig att lugna ditt sinne och få tillgång till dom så snabbt som möjligt. Akasha krönikan är en viktig del av alla andliga vägar och bör behandlas som sådana. Om du vill lära dig mer om din framtid, ditt förflutna eller din själs resa är Akasheregistren platsen att börja på!

 

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke