Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Akasha-arkivet

0

Akasha-arkivet innehåller en större mängd information. Om du är bekant med detta arkiv kanske du föreställer dig det som en plats som liknar ett bibliotek, med skillnaden att akasha-arkivet är kosmos egna bibliotek. Detta arkiv finns dock överallt och utgör en del av allt. Allt som sker sparas i detta arkiv, och vem som helst kan åtminstone i viss utsträckning få tillgång till denna information. Det är dock ett ganska komplext arkiv som du behöver öva en del för att kunna använda på rätt sätt.

Vad är akasha-arkivet?

Kärnan i akasha-arkivet utgörs av det akasha planet, vilket är det neutrala planet. Det är det övergripande arkivet för hela universum. Det akashiska planet är kopplat till de övriga sex planen genom deras respektive akasha-arkiv. Vår fysiska kropp har till exempel tillgång till ett akasha-arkiv som innehåller allt det någonsin har upplevt – ett arkiv som i slutändan kommer integreras i det akashiska planet.

Vissa medier kan få direkt åtkomst till åtminstone ytan av det akashiska planet. Från det fysiska planet är det dock inte möjligt att dyka ner särskilt djupt i detta. Även om medier kan ha en begränsad åtkomst till det akashiska planet, har de full tillgång till akashi-arkivet på det fysiska planet.

Akashi-arkivet finns i det neurala centrat

Det neurala centrat är den plats där ditt akasha-arkiv är beläget. Det är sammanlänkat med andra centran och lagrar dina minnen, i ditt undermedvetna. Detta neurala center är i sin tur kopplat till större “lagerlokaler”, såsom det mänskliga kollektiva medvetandet. I slutändan är det också sammanlänkat med helheten, så när vi kan bringa klarhet i vårt neurala center genom självmedvetande och healing, bidrar vi även till att bringa klarhet i hela det fysiska universumet.

Det neurala centrat och akasha-arkivet lagrar minnen på det sätt som de upplevdes eller tolkades, oavsett vad som är den egentliga sanningen. Om informationen i arkivet är tydlig och strukturerad, beror det på att upplevelsen i fråga var tydlig, eller senare klargjordes. Informationen behöver inte nödvändigtvis inträffa naturligt på det sättet. Till exempel kan viss slags information, bland annat traumatiska tidigare liv, vara svåra att bringa klarhet i om de fortfarande omges av den ursprungliga förvirringen. Å andra sidan är den information som medier får tillgång till via akasha-arkivet vanligtvis tydlig, eftersom den består av specifika val som din essens har gjort.

Informationen i arkivet behöver tolkas

Det finns ingen absolut version av verkligheten och heller ingen ultimat källa till information som man kan påstå garanterat förmedlar det sätt som någonting verkligen inträffade på. Allt i akasha-arkivet har spelats in av ett medvetande med ett specifikt perspektiv, och arkivet är dessutom väldigt stort. Därför är det värt att utforska flera olika perspektiv. Tao anses förvisso vara den ultimata källan för universum, men avhandlar å andra sidan främst det större perspektivet, på samma sätt som en VD för ett större företag inte skulle kunna berätta för dig precis vad som skedde i en annan del av verksamheten.

Akasha-arkivet tillhandahåller inte omedelbar kunskap, utan kunskapen måste samlas in och tolkas. Detta är en konstform såväl som en vetenskap.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke