Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Aktivera ljuskroppen

11

Ljuskroppen – Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer. Aktivera ljuskroppenTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Aktivera ljuskroppen

Vad är ljuskroppen

Ljuskroppar finns i allt, inklusive oss människor. Vi kan aktivera ljuskroppen för att upphöra att vara mänskliga och istället återvända till källan. Om målet är att förena sig med Gud/källan/det högre medvetandet/universum, kan aktiveringen av ljuskroppen hjälpa oss att nå detta mål. Det mänskliga energifältet består av flera olika lager. Såväl den eteriska, mentala, astrala och den känslomässiga kroppen är alla delar av ljuskroppen. Shamaner arbetar ofta inom dessa energifält.

Vissa säger att ljuskroppen består av den livskraft vi kallar chi eller prana – eller kanske till och med själen. Men vad vi vet med säkerhet är att det är eterisk mall som innehåller all information om vilka vi är. Den innehåller vår genetik, våra minnen och till och med vår själs syfte med att vara här. Den är också ansvarig för hur vi ser ut i spegeln: vårt hår, vårVivi Linde bok böcker Medial vägledning och mediumkunskap hudfärg och till och med strukturen på vårt ansikte. Ljuskroppen är också det fordon som hjälper oss att resa in och ut ur andra dimensioner. Och, ännu viktigare, det är det fordon som hjälper oss att resa inom oss själva. Ljuskroppen är det medel genom vilket vi får tillgång till vårt högre jag och kommer in i vår egen kraft. det är ett energirum av upplysning som förbinder oss med det högsta medvetandet. När du aktiverar din ljuskropp öppnar du dig för gudomlig vägledning och intuition, samt en större känsla av frid och helhet.

Ljuskroppen kallas ibland för markaba, vilket är ett egyptiskt begrepp. “Mer” betyder ljus, “ka” betyder själ och “ba” betyder kropp. Ljuskroppen anses vara själens vagn och måste aktiveras för att man ska kunna uppnå uppstigning.

Människan utvecklas nu snabbare än någonsin tidigare i den kända historien. På grund av en växande oro så vänder vi oss i allt högre grad inåt, uppåt och till det förflutnas läror. När vi djupdyker ner dessa så finner vi bortglömda kunskaper. Lärdomarna om ljuskroppen har under lång tid varit reserverade för de mest invigda och utgör grunden för dessa övernaturliga bedrifter. De gamla mystikerna kände till att allt runt omkring oss består av energi, i form av miljardtals olika molekyler som allihop verkar som ett eget kosmos. Ingenting i vår värld är enbart fysiskt, utan den energi som ständigt är i rörelse skapar materian. Att känna till hur man använder denna energin och hur man skapade var någonting för de vise.

Vi är utformade för att vara mer andliga och mindre materialistiska. Vi är utformade för att vara mer kärleksfulla och mindre dömande. Vi är utformade för att ha mer medkänsla och mindre ilska. Viktigast av allt är att vi är utformade för att aktivera våra ljuskroppar och komma in i vår egen kraft. Denna nya värld behöver människor som är villiga att släppa det förflutna, förlåta andra och finna tacksamhet i de minsta sakerna. Den nya världen behöver människor som är villiga att aktivera sina egna ljuskroppar och komma in i sin egen kraft.

Ljuskroppen är ett upplyst tillstånd

När vi tänker på vår ljuskropp föreställer vi oss ofta att den är ett upplyst tillstånd utanför oss själva. Men tänk om din ljuskropp är mer inuti än utanför? Tänk om den är en del av dig? Och tänk om sättet att aktivera den inte är genom att tänka på kärlek och ljus utan genom att släppa agg och förlåta andra? I den här nya världen uppmanas vi att släppa gamla mönster, övertygelser och sätt att vara för att skapa utrymme för något nytt. Som ett resultat av detta är många saker som brukade vara “normala” inte längre så normala. Det blir allt mindre vanligt att se människor döma andra utifrån deras hudfärg, kön eller sexuella läggning – och det är bra! Men dessa förändringar sker inte bara av en slump. De är resultatet av att många människor aktiverar sina egna inre ljuskroppar. Aktiveringen kan ha varit så enkel som att någon väljer att inte döma en annan person eller till och med så utmanande som att en person medvetet förlåter någon som förstört hans liv.

Med andra ord: Om du vill att din ljuskropp ska aktiveras måste du agera – inte bara sitta och vänta på att det ska ske av sig självt.

Vad är en Merkaba?

Det finns en mängd olika tekniker som används för att aktivera ljuskroppens Merkaba, och metoder för aktivering av ljuskroppen har funnits i århundraden. Många av dessa tekniker användes av hemliga sällskap i gamla civilisationer, medan andra nyligen har återupptäckts av människor som söker naturliga sätt att utvidga sitt medvetande och förbättra sina liv. Dessa metoder bygger på universella principer som gäller för alla levande varelser. När du väl lärt dig grunderna för att aktivera ljuskroppen och dess sju chakran kan du anta vilken praxis som helst som resonerar med din personliga utveckling. Använd en teknik i taget eller kombinera dem till en holistisk rutin för optimala resultat!

 • En Merkaba, även känd som Mer-Ka-Ba eller Mer Kah Ba, är ett sanskritord som fritt kan översättas till “snurrande ljusfält”.
 • Merkaba är ett mänskligt energifält som består av två sammanflätade ljusfält som är knutna till ryggraden.
 • När de två ljusfälten snurrar med samma frekvens som ljusets hastighet aktiveras Merkaba och kopplar samman den fysiska kroppen med de energikroppar som existerar utanför tid och rum.
 • Du kan tänka på Merkaba som en kosmisk bil som transporterar ditt medvetande till andra dimensioner av verkligheten.
 • Merkaba börjar bildas under de första veckorna av embryonalutvecklingen.
 • Först bildas det ett fält av ljus runt den fysiska kroppen.
 • Sedan kopplas det andra ljusfältet på det första fältet till den fysiska kroppen.
 • Slutligen så snurrar de i samma frekvens som ljusets hastighet, vilket sker ungefär två månader efter befruktningen.
 • Merkaba förblir vilande tills någon gång mellan tolv och tjugofem års ålder, då en person är redo att bli medvetet medveten om Merkabas närvaro.

Kosmisk skiftning och ljuskropps-Merkaba-aktivering

Termen “kosmisk skiftning” är en samlingsbegrepp som beskriver processen att flytta ditt medvetande till en högre vibrationsfrekvens så att du kan se världen med nya ögon. Du expanderar ditt medvetande bortom gränserna för din fysiska kropp så att du kan uppfatta högre dimensioner av verkligheten. Det första steget i kosmisk förskjutning är att aktivera ljuskroppen för att öppna upp nya kanaler för perception och ta emot information av högre frekvens från andra dimensioner av verkligheten.

Aktivera Merkaba för kosmisk förflyttning:

Andning för Merkaba-aktivering
De flesta människor känner till fördelarna med kontrollerad andning för den fysiska hälsan, men få människor använder andningsövningar för att höja sitt medvetande. Den kontrollerade andningsteknik som kallas ujai sammai eller ocean breath aktiverar Merkaba och hjälper dig att övergå till ett förändrat medvetandetillstånd.

 • I ujai sammai andas du djupt med stängd mun och andas ut genom näsan.
 • Dina inandningar och utandningar ska vara lika långa och du ska fokusera på att känna hur dina magmuskler expanderar och drar ihop sig när du andas.
 • Medan du andas, föreställ dig att du andas in och ut från toppen av huvudet. Toppen av ditt huvud är platsen för ditt kronchakra, och Merkaba är fäst där.
 • Genom att andas från toppen av huvudet kan du rikta energi från det första chakrat till din Merkaba och aktivera den.

Fyr-teknik för aktivering av Merkaba
Fyr-tekniken för Merkaba-aktivering är en visualiseringsteknik som innebär att du använder din fantasi för att tända ljuset i ditt hjässchakra och få din MerkabaDe universella lagarna uppkopplad. När du först lär dig tekniken ska du hitta en tyst plats med minimal yttre stimulans och sitta i en bekväm ställning med slutna ögon.

 • När du är i ett avslappnat sinnestillstånd föreställer du dig att en ljusstråle riktar sig från himlen in i ditt kronchakra .
 • När ljuset kommer in i ditt kronchakra, föreställ dig att det förvandlas till en varm ljuskula och expanderar för att fylla resten av din kropp.
 • När ljuset fyller hela din kropp öppnar du ögonen för att markera att din Merkaba är aktiverad och att du är redo att ta emot information av högre frekvens från andra dimensioner i verkligheten.

Spegelteknik för Merkaba-aktivering

  • Spegeltekniken för Merkaba-aktivering innebär att du visualiserar en spegel framför dig.
  • Föreställ dig sedan att ljus börjar emanera från din kropp och färdas genom spegeln till andra sidan.
  • Vänd sedan spegeln runt så att du kan se din fysiska kropp i spegeln.
  • Föreställ dig sedan att en ljusstråle reser från din Merkaba och går in i din fysiska kropp.
  • När ljuset från din Merkaba kommer in i din fysiska kropp, föreställ dig att det färdas genom varje del av din fysiska varelse. Låt ljuset flöda naturligt och försök inte kontrollera det.
  • När ljuset har slutat flöda genom din fysiska kropp, öppna ögonen för att markera att din Merkaba är aktiverad och att du är redo att ta emot information av högre frekvens från andra dimensioner av verkligheten.

Aktivera din ljuskropp

Att aktivera ljuskroppen är det mest kraftfulla du kan göra. Och även om du kanske är bekant med begreppet ljuskropp är du kanske inte lika bekant med tanken på att aktivera din den. Den goda nyheten är att det är lättare än du tror. Faktum är att allt du behöver göra är detta: förlåta och släppa agg.

 • Tro det eller ej, men förlåtelse och tacksamhet är de två nycklar som låser upp din ljuskropp. De är det bränsle som aktiverar detta kraftfulla energifält. Varför? Därför att ljuskroppen handlar om energi. Och förlåtelse och tacksamhet är de två mest kraftfulla energier du kan utnyttja. När du förlåter och släpper ditt groll släpper du den energi som har hållit din ljuskropp vilande. Du frigör den energi som har suttit fast inom dig, begravd djupt inne i dina celler. Du låter också förlåtelsens energi flöda genom hela din varelse – ända till ditt DNA. När du aktiverar din ljuskropp blir du en ljusets mästare. Du blir ett med universum och hela skapelsen. Du blir ett barn av stjärnorna och ett barn av ljuset.’
 • Som vi har diskuterat aktiveras ljuskroppen när du förlåter och släpper ditt groll. Nyckeln är att hitta grollet inom dig och sedan släppa det. Du behöver inte göra detta i ett enda sammanhang. Det är faktiskt bäst att du inte gör det. Du förstår, när du förlåter någon eller något som du har agg mot, ser universum det inte som en engångsåtgärd. Den universella energin ser det som en konstant process. Vad innebär detta för dig? Det betyder att du kan förlåta och släppa ditt groll varje dag i ditt liv. Och om du gör det tillräckligt ofta kommer du att märka en enorm skillnad i ditt liv – även om du inte vet vad du gjorde.

3 steg till förlåtelse och tacksamhet

Att vara en ljusets mästare handlar om två saker: förlåtelse och tacksamhet. Men hur gör du för att göra detta? Ja, tack och lov finns det steg du kan ta för att se till att du får resultat. Dessa steg är utformade för att hjälpa dig att släppa ditt groll och odla ett inre tillstånd av tacksamhet. Och de är mycket lätta att följa.

 • Förlåtelse: Börja med att öppna ditt hjärta och skicka kärlek till de personer som du hyser agg mot. Du kan göra detta genom att tyst säga deras namn eller visualisera deras ansikten. Detta gör att du kan se dem som människor och hjälper dig att släppa den negativa energin som du har hållit inom dig.
 • Tacksamhet: När du väl har förlåtit de personer som du hyser agg mot måste du börja odla känslor av tacksamhet. Det kan du göra genom att fokusera din uppmärksamhet på det du har i ditt liv i stället för på det du inte har. Du kan också försöka föra en tacksamhetsdagbok eller till och med meditera på tacksamhet.
 • Släppa taget: Det här sista steget handlar om att visualisera att du släpper ditt groll och förlåter de personer som har sårat dig. Du kan till och med säga orden högt om du känner att du behöver det.

Övning i bekännelse och förlåtelse
Vi är alla kopplade till varandra genom energi. När vi hyser agg mot andra människor eller när vi har gjort något fel fäster vi oss vid dessa negativa energier. Detta kan blockera oss från att ansluta oss till högre gudomlig energi. När du går igenom en bekännelse- och förlåtelseövning släpper du dig själv från negativ energi och öppnar dig för gudomlig vägledning. Du förlåter dig själv och sluter fred med ditt förflutna så att du kan gå vidare och släppa skulden. Detta är ett av de bästa sätten att aktivera din ljuskropp. Det är en enkel handling av självkärlek och egenvård som hjälper dig att komma närmare dig själv och det högre medvetandet.

Fler sätt att aktivera ljuskroppen

Vi är andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet. Som sådana har vi förmågan att när som helst gå bortom våra naturliga sinnen – och aktivera vår ljuskropp.Tarotguiderna Ljuskroppen Ljuskroppen är ett energirum av upplysning som förbinder oss med Gud och den universella energin. När du aktiverar din ljuskropp öppnar du dig för gudomlig vägledning och intuition, liksom för en större känsla av frid och helhet.

Meditera
Meditation är en av de vanligaste teknikerna för att aktivera ljuskroppen. När vi mediterar tränar vi vårt sinne att bli tyst och stilla. Detta är ett utmärkt sätt att ansluta till din andliga sida, för när våra sinnen är stilla kan vi gå bortom våra begränsade sinnen och få tillgång till vår gudomliga natur. När du väljer en typ av meditation är det bäst att välja något som ger resonans med dig.
De bästa typerna av meditation är bland annat:

Gå på ett visionssökande

 • Visionssök är det en gammal tradition där du går ut i vildmarken ensam, utan mat eller vatten, och ber om en speciell gåva.
 • Där tillbringar du tid i meditation och försöker gå bortom de begränsade sinnen som håller oss bundna till människovärlden.
 • När du ger dig ut på ett visionssökande aktiverar du din ljuskropp och öppnar dig för gudomlig vägledning. Du går bortom det ytliga jaget och når ett djupare och djupare tillstånd av varande. Du går bortom egot och alla begränsande övertygelser som håller dig borta från ditt autentiska jag. På grund av detta kan visionssökandet vara en mycket transformativ upplevelse.
 • Du kommer tillbaka efter ditt sökande med en ny känsla av helhet och enhet med universum.

Använd rökelse och dofter
Många kulturer har traditioner där man bränner rökelse för att aktivera ljuskroppen. Vissa av dessa kulturer tror att rökelse kan hjälpa till att öppna hjärtchakrat, som är ett viktigt energicentrum i kroppen som förbinder oss med den gudomliga kärleken.

 • Om du vill aktivera din ljuskropp med hjälp av rökelse kan du helt enkelt bränna lite aromatisk rökelse som sandelträ, rökelse eller krysantemum.
 • Du kan också använda dofter som eteriska oljor. Du kan använda dofter som lavendel, ylang ylang och ros; de är alla förknippade med hjärtchakrat.

Gör andningsövningar
Andningsövningar är ett utmärkt sätt att aktivera din ljuskropp. Det finns många sätt du kan använda andningsövningar för att öppna upp för gudomlig energi. Du kan göra andningsövningar medan du mediterar, eller helt enkelt när du har tid över.
När du gör andningsövningar kopplar du din andning till din djupare andliga natur:

 • Du uppmärksammar din andning och använder den för att gå bortom de begränsade sinnena.
 • När du gör andningsövningar ska du se till att fokusera på din andning. Fokusera inte på något annat, bara på andningen.
 • Andningsövningar är ett mycket enkelt sätt att ansluta till ditt andliga jag.
 • De kan göras var som helst, när som helst, och allt du behöver är en lugn stund och din andning.

Be om hjälp från universum och änglarna
När vi vill ansluta till vår andliga sida och öppna oss för gudomlig energi kan vi be om hjälp från universum och änglarna. Det finns många olika typer av böner, men de är alla i grunden desamma. Du kan be till universum och änglarna på det sätt som känns rätt för dig. När du ber om hjälp från universum och änglarna öppnar du dig för gudomlig vägledning och ansluter dig till din andliga sida.

 • Du kan be i huvudet
 • Du kan be högt
 • Du kan skriva ner en bön i en dagbok.

Spring i naturen
Att springa i naturen är ett utmärkt sätt att öppna dig för gudomlig energi. När du är i skogen, på en strand eller bredvid en flod befinner du dig i ett utrymme av öppenhet och flöde. Du befinner dig i ett utrymme av tyst stillhet där du kan öppna dig för den gudomliga energin. Du kan gå när som helst och du behöver ingen speciell utrustning.

Gå på en ceremoni
Du kan också delta i religiösa ceremonier där människor öppnar sig för gudomlig energi. Religiösa ceremonier som den hinduiska ljusfestivalen, den kristna ljusfestivalen (även känd som Hanukkah), den buddhistiska ljusfestivalen och den islamiska ljusfestivalen är alla fantastiska evenemang där du kan öppna dig för gudomlig energi.

Aktiverad ljuskropp

När ljuskroppen väl ha aktiverats, krävs mer uppriktigt utövande av absolut kärlek för att ljuskroppen ska kunna upphöjas till regnbågskroppens tillstånd. Både Buddha och Jesus uppsteg i denna form. Dessa mästares läror är instruktioner som visar en väg som andra kan följa. När ljuskroppen har aktiverats och de högsta fälten av vår ljuskropp har uppnåtts, belyses vår regnbågskropp genom våra kärleksfulla tankar och vår ihållande extatiska frekvens.

Dela.

Om skribenten

11 kommentarer

 1. Mayron Langton den

  Vem sökte mig i natt…..en radio gick på 00.45 den radion har inga högtalare….var det min son tro

  • Ednea Martins den

   Varför har jag drömde med min morsa som är döda. Hon låg i en Maca på sjukhus och på huvud hade hon en blå operation mossa

 2. Tarja Nilsson den

  Vilken härlig text! Blev glad av ljuskropps berättelsen även om jag inte har “tron”❤️

  • Vivi den

   Tack, kram vivi

 3. Solveig den

  Snöflingan är ett av naturens bräckligaste ting, men se bara vad de kan göra när de håller ihop.

  • Vivi den

   Sant. kram vivi

 4. Alice den

  Min tanke är spindel nät.Något av det tunnaste men också det starkaste.
  Ett magiskt vackert konstverk en tidig morgon då solen lyser på näten med dagg på dem.

 5. Johanna Söderman den

  Vad tydligt,utförligt och bra du skriver!!!

  • Vivi den

   Tack, kram vivi

 6. Ingela den

  Riktigt tänkvärt. Till slut faller bitar på plats. Tack för att du delar m dig ❤️

  • Vivi den

   Kram vivi

Lämna en tanke