Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Andlig healing tar i tu med obalanser i energifältet

0

Andlig healing kan motverka stress och ångest

I den samtida världen tycks takten i livet bara accelerera allt snabbare. Vi översvämmas av ett oupphörligt flöde av information och krav, vilket många uppfattar som överväldigande. Därför vänder sig allt fler människor till andlig healing som ett sätt att finna balans och ro. Detta är nämligen en uråldrig och intuitiv metod för att återställa harmonin i sinne, kropp och själ. Det kan användas som ett kraftfullt motgift mot den stress och ångest som ofta präglar den moderna livsstilen.

I grund och botten kretsar andlig healing kring konceptet att vi är mer än enbart våra fysiska kroppar. Vi är komplexa varelser som består av en myriad av olika energier, upplevelser och existentiella verkligheter som vävs samman till en helhet som utgör vår unika mänskliga upplevelse. När dessa olika delar inte längre är samstämmiga, till exempel på grund av stress, trauma eller sjukdom, kan denna metod erbjuda en väg tillbaka till jämvikt och välbefinnande.

Andlig healing tar i tu med obalanser i energifältet

Andlig healing kallas ibland även för energihealing. Det finns flera olika varianter av denna healing, såsom reikihealing och qigong för att bara nämna några. De olika varianterna härstammar från olika delar av världen och skiljer sig en del åt. Trots denna mångfald löper dock en gemensam röd tråd genom alla varianterna: de kretsar allesammans kring en livskraft eller energi som vi inte kan se med blotta ögat. Denna livskraft finns inuti oss, och dess flöde och balans påverkas oss såväl fysiskt som psykiskt och känslomässigt.

Meditation och yoga är några exempel på aktiviteter som går ut på att balansera kroppens energi och främja en djupare känsla av inre rofylldhet. Alla olika varianter av andlig healing verkar genom att hjälpa personer att få en kontakt med sitt inre jag, identifiera obalanser i energin och återställa en jämvikt.

Så går det till

Andlig healing utförs ofta av en healer som är särskilt känslig för andra människors energier. Denne kan identifiera och åtgärda obalanser i en persons energifält. Personen kan använda sig av olika metoder för att göra detta, såsom att manipulera energi, använda helande kristaller eller med hjälp av andlig vägledning. Med hjälp av dessa verktyg återställer healern balansen och främjar välmåendet.

Andlig healing

Även kvantfysiken ger spännande insikter i den värld av andlig healing som tidigare har varit ganska abstrakt. Ett exempel på detta är teorin om kvantsammanflätning, vilken antyder att partiklar kan vara sammankopplade och påverka varandra oavsett avståndet mellan partiklarna. Vissa förespråkare av andlig healing hävdar att denna princip också kan appliceras på det mänskliga medvetandet och energin inuti våra kroppar.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke