Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Änglahealing – andlig eller energimässig healing

0

Änglahealing – så kan du helas med änglarnas hjälp

Änglahealing är en form av andlig healing som ofta möts med skepsis från det vetenskapliga samfundet. Trots detta är den en viktig källa till tröst, vägledning och ibland omvandling för personer som tror på dess kraft. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i denna metod och dess historia. Läs vidare för att lära dig mer!

Änglahealing är en slags andlig eller energimässig healing

Änglahealing är en slags andlig eller energimässig healing som åberopar änglarnas vägledning och hjälp. Utövare av metoden menar att änglarna, som är gudomliga budbärare och väktare, kan vara till hjälp vid läkning. Detta gäller såväl vid fysisk som känslomässig och andlig sådan. Utövandet överlappar ofta med olika religiösa och andliga övertygelser men kan även vara en fristående form av New Age-andlighet.

Tron på änglar som medlare mellan det gudomliga och människor är uråldrig. Den spänner över flera olika religiösa läror, däribland kristendomen, islam och judendomen. Den moderna tolkningen av änglahealing som en helande behandling har dock sina rötter i New Age-andligheten, vilken blomstrade i slutet av 1900-talet. Konceptet fick med tiden en framträdande roll tillsammans med andra metoder för energihealing, såsom reiki och Pranic Healing.

Processen involverar ofta meditation eller visualiseringsmetoder

En av de vanligaste metoderna för änglahealing involverar meditation eller visualiseringsmetoder. Utövaren föreställer sig närvaron av änglar, antingen på egen hand eller med hjälp av en guide. I detta meditativa tillstånd kan personen be änglarna om vägledning, skydd eller läkning.

Ofta används änglakort, en slags orakelkort som liknar tarotkort men pryds av änglafigurer och budskap. Dessa används vanligtvis av utövaren för att få insikter om dennes liv och hälsa. Personen kan dra kort för att på så vis kommunicera med änglarna indirekt.

Vissa utövare av änglahealing hävdar att de har förmågan att kanalisera änglarnas energi till den person som vill helas. Detta görs ofta genom beröring eller handläggning, liknande den som sker vid reikihealing.

Så går änglahealing vanligtvis till

Exakt hur denna form av healing utförs kan alltså variera, men det finns vissa gemensamma nämnare. Generellt sett ser processen ut på följande vis:

  1. Förberedelser. Processen börjar ofta med en förberedelsefas. Utövaren kan till exempel välja att tända ljus eller rökelse, eller använda sig av kristaller. Vissa kan också använda helig geometri eller änglasymboler.
  2. Intentionen sätts. Såväl helaren som mottagaren av änglahealing kan sätta en intention för sessionen samt be om gudomlig vägledning och stöd.
  3. Åkallan. Helaren åkallar änglar eller ärkeänglar och ber dem att hjälpa till i healingen. Detta kan göras genom bön, meditation eller sång.
  4. Kanalisering av energi. Healern kan placera sina händer nära eller lätt på mottagarens kropp. Genom att göra detta skapar denne en kanal genom vilken änglarnas energi kan flöda igenom. Tanken är att healern kanaliserar gudomlig energi från änglarna till mottagaren för att därigenom underlätta läkning.
  5. Skanning och rensning. Utövare kan också “skanna” energifältet hos personen för att identifiera blockeringar eller områden som behöver helas. De kan använda sina händer, pendlar eller andra verktyg för att göra detta. När blockeringar eller områden som är i behov av healing identifieras försöker utövaren rensa dessa med hjälp av änglarnas energi.
  6. Affirmationer och mantran. Positiva affirmationer och mantran kan uttalas under sessionen för att ytterligare stödja helandet.
  7. Avslutning. Sessionen avslutas vanligtvis genom att man tacklar änglarna för deras hjälp. Helaren kan också ge mottagaren insikter eller budskap som denne har fått till sig under sessionens gång.
Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke