Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Änglahierarkins sfärer – den kosmiska ordningen

0

Änglahierarkins tre sfärer – en djupdykning i den kosmiska ordningen

Inom ramen för new age har dörren till en rad olika andliga och mystiska trosuppfattningar öppnats, och en av de mest fascinerande är änglahierarkin. Denna hierarki är en ordnad struktur av änglar och är uppdelad i tre sfärer. Den fungerar som en bro mellan det gudomliga och det jordiska. I denna artikel kommer vi att utforska de tre sfärerna i detalj. Vi undersöker varje ängels roll och belyser hur denna kunskap kan appliceras på vår egen andliga resa.

Den första sfären: himlens budbärare

Den första av änglahierarkins tre sfärer hyser himlens budbärare:

  • Seraferna är de högsta änglarna som står närmast Gud eller den universella källan. De representerar ren kärlek och ljus. Deras uppgift är att cirkulera den gudomliga energin genom hela universum.
  • Keruberna är kända som beskyddare av den gudomliga visdomen. De vakar över paradisets portar och håller ordning på de kosmiska lagarna.
  • Tronerna är de änglar som förvaltar Guds vilja och ser till att den kosmiska balansen upprätthålls. De hjälper till att verkställa de universella lagarna och skapa harmoni.

Den andra sfären: de ledande änglarna

Den andra av änglahierarkins tre sfärer hyser de ledande änglarna:

  • Herravälden. Herraväldena fungerar som himmelens “mellanledare”. De kommunicerar Guds vilja till de lägre hierarkierna och ser till att den kosmiska ordningen upprätthålls.
  • Furstarna är beskyddare av olika nationer, folk och platser på jorden. De spelar en viktig roll i geopolitik och globala händelser.
  • Krafter har hand om tid, rymd och fysiska fenomen. De spelar en viktig roll i vårt dagliga liv, även om vi sällan är medvetna om det.

Den tredje sfären: de jordnära änglarna

Den tredje av änglahierarkins tre sfärer hyser de jordnära änglarna:

  • Makterna är krigaränglar som skyddar mot onda krafter och andlig korruption. De hjälper oss att hålla vårt fokus på vår andliga väg.
  • Ärkeänglar. Ärkeänglar som Mikael, Gabriel och Rafael är de mest kända änglarna. De har särskilda roller som inkluderar att bistå människor i andliga frågor.
  • Vanliga änglar. De vanligaste änglarna har som uppgift att skydda och vägleda individer. De är våra personliga vägvisare och hjälpredor i vardagen.

Änglarnas individuella och kollektiva inverkan samt den symboliska betydelsen

De olika änglarna inom dessa sfärer anses inte bara verka på en kosmisk skala utan även på en individuell och kollektiv nivå. Till exempel kan ärkeänglarna, som tillhör den tredje sfären, ha en direkt relation till individer. Samtidigt verkar änglar som herraväldena och makterna mer på ett kollektivt, globalt plan.

Änglahierarkins tre sfärer kan också tolkas symboliskt som olika aspekter av den mänskliga erfarenheten eller andliga utvecklingen. Den första sfären står närmast det gudomliga och kan till exempel representera strävan efter andlig renhet och upplysning. Den andra och tredje sfären kan representera olika sätt att interagera med världen och med andra människor.

Därför är det viktigt att förstå änglahierarkins tre sfärer

Förståelsen för änglahierarkins tre sfärer ger oss en strukturerad vy av det kosmiska systemet. Denna kunskap kan användas som en guide på vår andliga resa. Den kan också hjälpa oss att förstå vår plats i det större kosmiska sammanhanget. Genom att fördjupa vår förståelse för änglar och deras roller kan vi även komma närmare en inre harmoni och djupare andlig medvetenhet.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke