Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ankh-symbolens ursprung

0

Ankh (☥) är en hieroglyf som stod för ordet ʿnḫ som i sig betyder livet.Hieroglyfer kommer från grekiskans hieroglyphikos som betyder heliga tecken, och är en bildskrift av totalt 800 tecken som uttrycker bokstäver, bokstavskombinationer eller hela ord. Bildskriften kommer från det forna Egypten.

Ankh-symbolens ursprung

Än i dag vet man inte vad symbolen, eller tecknet, föreställer och det finns många teorier om det. Vissa tror att det är en förening mellan kvinnligt och manligt där ringen upptill är en tolkning för livmoder, medan andra tror att det kan vara en sandal. Ordet sandal skrevs nämligen på samma sätt men uttalades dock inte på samma sätt. Egyptierna bar även sandaler till vardags, men denna teori har aldrig vunnit någon större acceptans.

En tredje teori är att symbolen föreställer en karta över Egypten och att linjen i tecknet var två olika stränder som i sig symboliserade livet respektive döden. Vissa tror att det ringen i tecknet står för evighet och att tecknet symboliserar hur allt går runt i en evig cykel. En annan teori är att det är en amulett och att den ska skydda mot ondska, men också ge kraft och intelligens till den som bär den.

Ankh-symbolen anses också ibland vara nyckeln till insikt i mysterier och dold visdom. Den kallas då livets nyckel eller livets kors. Man anser att den runda formen står för evigt liv och för själen. Korset som då också kallas för Tau-korset, står istället för personligheten. Personligheten är i detta fall den del av själen som finns i materians och dualitetens värld. Genom att korsfästas på Tau, kan människan då frigöras från den materiella världen. På detta sätt blir människan ett med sin själ och sin ande.

Vilken betydelse har Ankh-symbolen?

Det är lite oklart vilken betydelse symbolen har, eller har haft. Den förekommer dock inom många olika områden. Den anses vara den mest kända symbolen från forntida Egypten.

Inom den egyptiska mytologin bar gudarna denna hieroglyf, eller symbol om man så vill, i till exempel en ögla. De kunde också hålla symbolen i varsin hand som var korslagda över bröstet. Man har senare tolkat denna symbol som crux ansata som betyder ett kors med ett handtag, och då kallat den för Uppståndelsekorset. Symbolen har inom den kristna kyrkan nämligen symboliserat Kristi uppståndelse.

Ankh-symbolen förekommer också till stor del på gravar och egyptisk konst. Symbolen finns till exempel i bilder där olika gudinnor och gudar lämnar över livets gåva till en mumie. Egyptier har också burit symbolen som en slags amulett, antingen ensam eller tillsammans med andra hieroglyfer som står för styrka och hälsa.

Symbolen inom populärkulturen

Ankh-symbolen är även vanligt förekommande inom den nutida populärkulturen. Symbolen står ofta här för andlig magi, mystiska krafter och uråldrig historia. Ankh-tecknet syns därför ibland som logotyp för det forntida Egypten, men förekommer också på batiktryck på till exempel t-shirts.

På 1980-talet använde en bandmedlem i KISS symbolen i sin sminkning. En variant av symbolen finns också med i en av Ace of Bases musikvideos, och symbolen förekommer också inom genrerna goth och post-punk.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke