Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Är du en jordängel?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är banner-till-temat-2011.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är schema-header-1-1024x136.png

0 – 20 rätt

Nej, du är ingen jordängel. Men visst kan du ha en närmare relation till änglarna om du vill. Men just nu i livet så upplever du en begränsning när det gäller att få kontakt med högre väsen. Det beror på att du antingen är ganska ung, eller så har du svårt att lyssna inåt och uppåt. Kanske har du för mycket brus i ditt yttre liv vilket stör din inre uppmärksamhet. Det kan även vara så att du tidigt i livet har stängt av dina förmågor på grund av rädslor, eller så har dina upplevelser blivit ignorerade eller förlöjligade av omgivningen. Oavsett hur det är för dig så kan du om du vill utveckla både din andlighet och medialitet. Om du har en längtan efter att komma i kontakt med ditt högre syfte, eller dina dolda förmågor så kan du uppnå det, men det krävs ett engagemang från din sida, och endast du kan öppna den dörren. Det kan även vara så att du behöver arbeta med din personliga utveckling för att bli redo. Rannsaka dig själv, dina val, dina tankar och ditt förhållningssätt för att se om du behöver justera ditt sätt att leva eller tänka för att du ska kunna utveckla din själ. Vår andliga eller mediala utveckling når aldrig högre än vi kommit i vår personliga utveckling.

21 – 40 rätt

Nej, du är ingen jordängel. Men du är full med outvecklad andlig potential. Du står i början av ditt uppvaknande och du upplever antingen att du har börjat se tecken och få vägledning, eller att det finns inom räckhåll. Det finns en nyfikenhet men något håller dig tillbaka, kanske är det din rädsla? Änglarna finns för dig och du kan om du vill utveckla din förmåga att kommunicera med dom. Du bär på en längtan efter högre förståelse och utveckling, oavsett om det handlar om andlighet, mdialitet eller något annat du brinner för. Du gör testen för att du upplever ett tomrum inom dig som du behöver fylla med något betydelsefullt, fundera över vad det är och agera sedan i den riktningen som tar dig mot ditt mål. Du behöver även lyssna mer på din intuition då du har alla svar inom dig. Alla kan utveckla sina andliga och mediala färdigheter men många gör inte det valet. Vilken väg du väljer är upp till dig då vägen ligger öppen.

41-60 rätt

Nej du är ingen jordängel. Men du lever nära änglarna och har därför en stark kontakt uppåt. Med största sannolikhet så har du ett andligt uppdrag på jorden och du känner det. Det kan mycket väl handla om att bistå änglarna i deras arbete. Deras uppdrag är alltid kopplat till kärlek och helande på något sätt. Du har mediala förmågor som en potential och kan därför lätt känna in människor, samt uppfatta bakomliggande agendor som inte är uppenbara för andra. Med största sannolikhet så är du här som lärare, vårdare, hjälpare, healer, vägvisare, vägledare, terapeut eller förmedlare av information. Samtidigt så har du själv mycket att lära vilket gör att du söker din väg till kunskap och högre förståelse för att kunna hjälpa och stödja på bästa sätt. Först kommer arbetet men dig själv och din personliga utveckling, när du har kommit långt på den vägen så öppnar ditt högre uppdrag upp sig. Då ändras vägen på något sätt, eller så når det en ny högre nivå. Det kan även hända att du helt ändrar kurs.

61-62 rätt

Ja, du kan mycket väl vara en jordängel. Endast du kan veta om du har ett änglauppdrag på denna jord, har du det så känner du det inom dig. Änglar på jorden har ofta ett starkt och betydelsefullt uppdrag som handlar om ett helande av mänskligheten, djuren och planeten. Det mesta som utgår från en ängel handlar om kärlek, och de kan offra sig själva för att andra ska känna sig älskade och omhändertagna. De arbetar också med att öppna upp kommunikationen mellan människor och de högre dimensionerna. De kan precis som änglarna i änglarikena leverera meddelanden till oss på jorden. En jordängel har kapacitet att utföra mirakel på jorden. De kan göra sådant som ses som omöjligt att uträtta, oftast i helandets tjänst. Inkarnerade jordänglar arbetar även ofta på astralplanen när de sover, det är dock inte alltid man minns det när man vaknar, men man kan öva upp förmågan att minnas genom att utveckla sin medialitet.