Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ärkeängeln Gabriel – en mäktig och könsneutral ängel

0

Ärkeängeln Gabriel är en budbärare från ovan och förknippas med styrka, kommunikation och hemligheter. Hen är en av de allra mest kända ärkeänglarna, mycket tack vare det faktum att hen i bibeln guidar de vise männen mot det stall där Jesus födelse ägde rum.

Men till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro är Gabriel inte varken manlig eller kvinnlig. Så även om olika personer har påstått sig se denna ärkeängel förkroppsligad som en manlig eller kvinnlig gestalt, är hen i själva fallet varken eller. Vissa hävdar dock att Gabriel har en lite mer feminin energi då hen har en stark koppling till vattnet, månen och andra ting som historiskt sett har tillskrivits egenskaper som förknippas med det kvinnliga könet.

En budbärande ärkeängel som tillhör de fyra stora

Enligt Lukasevangeliet var Gabriel den ärkeängel som berättade för jungfru Maria att hon hade valts ut att bära Guds son. Hen har därför traditionellt sett ofta associerats med andra änglar i bibeln som även de har kommit med meddelanden. Ett exempel på detta är då en ängel ska ha uppenbarat sig för Sakarias och sagt till honom att hans fru Elisabet skulle få en son. Detsamma gäller då en ängel ska ha delgivit ett liknande budskap till Joakim, jungfru Marias far.

På målningar som föreställer bebådelsen, d.v.s. det tillfälle då ärkeängeln Gabriel överlämnade budskapet till Maria, bär hen ofta på en lilja i handen då hen möter jungfrun. Ibland kommer hen även bärandes på en skriftrulle.

I den apokalyptiska Henoks bok nämns Gabriel som en av de fyra stora ärkeänglarna. De övriga tre är Mikael, Rafael och Uriel. På andra håll är änglarna dock ibland sju till antalet.

Så vet du att ärkeängeln Gabriel kommunicerar med dig

På hebreiska betyder Gabriel “Gud är min styrka”, så föga förvånande är detta en väldigt mäktig ärkeängel att få kontakt med. Ärkeänglar kan kommunicera med många människor på en och samma gång. Därför känner många att de har en personlig kontakt med just Gabriel.

Men hur ska man kunna veta att man blir kontaktad av just denna ärkeängel? Nedan listar vi de vanligaste tecknen på att så är fallet.

  • Du ser ett vitt eller kopparfärgat ljus. Du kan se Gabriels ljus inom dig när du mediterar och antingen anropar Gabriel eller är helt stilla och lugn.
  • En känsla av att han befinner sig hos dig infinner sig. Ett annat tecken på att ärkeängeln Gabriel tar kontakt med dig är att du får en känsla av att han befinner sig hos dig.
  • Du kan känna Gabriels energi. Det tredje tecknet är att du får en distinkt känsla av att Gabriel är med dig.
  • Fysiska tecken. Det finns ytterligare ett tecken på att denna ärkeängel är med dig för att vägleda dig. Vi syftar då på att du börjar upptäcka de fysiska tecken som associeras med Gabriel. Det kan till exempel vara att du ser en kyrka med ärkeängeln på sidan, eller att du kör förbi ett företag eller liknande som bär hens namn.
Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke