Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ärkeängeln Metatrons magiska Merkaba

4

Ärkeängeln Metatron – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Ärkeängeln Metatron – Hans roll i den andliga världen

Ärkeängeln Metatron är en av de mäktigaste ärkeänglarna. Han ses som en kraftfull vägledare, beskyddare och rådgivare som kan ge gudomlig insikt och visdom tillTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot dem som söker den. Även om hans exakta syfte inte är känt tror många att han är en Guds/universums budbärare och en källa till andlig vägledning. Han har nämnts i olika religiösa texter och sägs ha en djup förståelse för universum, dess uppbyggnad och helig geometri.

Vem är ärkeängeln Metatron?

Ärkeängeln Metatron sägs ha skapats av Gud före alla andra änglar. Han kallas ofta för “Guds röst” eller “avtalsängeln”. Han kallas också för “den som står bakom tronen” och “den som står i Guds närvaro”. Dessa titlar ger en bild av en kraftfull änglavarelse som står Gud nära och som kan se och förstå saker i den andliga världen som andra inte kan se och förstå. Han beskrivs ofta som “kosmos skribent”, vilket innebär att han är ansvarig för att registrera och hålla reda på universum och Akasha arkivet och allas våra Akasha krönikor (Livets bok).

Metatrons roll i den andliga världen
Ärkeängeln Metatron har den högsta förståelsen för universum.

 • Han ser och förstår saker som ligger bortom vår fattningsförmåga, inklusive framtida händelser.
 • Han kan också kommunicera med dem på jorden och ge insikt, vägledning och råd.
 • Metatron är ansvarig för att vägleda människor och att det är han som gav Moses de tio budorden.
 • Han är den som direkt kommunicerar med människor som befinner sig på en väg av andlig tillväxt och ger insikt, råd och vägledning.
 • Metatrons roll är att registrera och hålla reda på universum. Denna uppgift ses som viktig, eftersom den ser till att allt förblir i balans i universum.

Metatronisk energi
Ärkeängeln Metatrons energi sägs vara extremt kraftfull och kan användas för en mängd olika ändamål, bland annat för helande, skydd, välstånd och transformation. Man tror att Metatrons energi är tillgänglig för alla människor och kan nås genom meditation och visualisering. När man arbetar med Metatrons energi är det viktigt att först visualisera energin och sedan programmera den så att den gör det man vill att den ska göra. Att visualisera energin hjälper till att göra den verklig, vilket gör att du kan få tillgång till den och kanalisera den för att uppnå det önskade resultatet.

Metatron och hans koppling till själen och universum
Man tror att Metatron är kopplad till själen hos både individen och universum, vårt individuella  medvetande och det universella medvetandet. Ett sätt att uttrycka detta är genom hans koppling till livets träd. Som nämnts är livets träd en symbol som avbildar de olika aspekterna av universum och själen. Det sägs att Metatron är förknippad med den “mellersta pelaren” i detta träd. Genom att ansluta oss till denna pelare kan vi koppla oss till ärkeängeln Metatrons kraft och få hans vägledning. Den mellersta pelaren är belägen mellan den supernella pelaren till vänster och den infernala pelaren till höger. Denna mellersta pelare anses vara själens pelare och det är där Metatron bor. Människor som vill ansluta sig till ärkeängeln Metatrons kraft kan göra det genom att fokusera på den “mellersta pelaren” i livets träd.

Metatron som källa till andlig vägledning
Ärkeängeln Metatron sägs kunna ge insikt, vägledning och råd till dem som söker det.

 • Man tror att Metatron är den som ger insikt och vägledning till människor som befinner sig på en väg av andlig tillväxt, till exempel de som praktiserar meditation och visualisering.
 • Dessa människor kan söka större förståelse för universum eller insikt om en specifik fråga i sitt liv.
 • De kan också söka råd och vägledning om hur de kan förbättra sin andliga praktik.
 • Människor som arbetar med ärkeängeln Metatrons energi kan få hans vägledning i form av tankar och idéer som kommer till dem helt plötsligt.
 • De kan också få insikt i form av bilder eller visioner.
 • De kan även få råd i form av ord eller fraser som dyker upp i huvudet helt plötsligt.

Att åkalla ärkeängeln Metatron

 • Om du är intresserad av att arbeta med ärkeängeln Metatron kan du göra det genom att visualisera hans energi och be om hans vägledning och hjälp.
 • Du kan göra detta genom meditation eller visualisering, eller så kan du skriva ner din förfrågan och skicka ut den i universum.
 • Om du arbetar med en grupp eller en lärare kan du be dem att hjälpa dig att ansluta dig till ärkeängeln Metatrons energi.
 • Om du vill arbeta med ärkeängel Metatrons energi kan du göra det genom att visualisera energin och programmera den så att den gör det du vill att den ska göra. Att visualisera energin hjälper till att göra den verklig, vilket gör att du kan få tillgång till den och kanalisera den för att uppnå det önskade resultatet.
 • Du kan också arbeta med ärkeängeln Metatrons energi genom att ansluta dig till “den mellersta pelaren” i livets träd (Kabbala).

Helig geometri

Inom den heliga geometrin så innebär uppstigningen att kroppen omvandlas till ljus. Man lämnar då den tredimensionella verkligheten för att stiga till en högre dimension. Detta liknas vid ett andligt uppvaknande.

 

Metatrons kub (Merkaba) – förstå dess kraft och fördelarMetatrons cug Merkabah

Utforska kraften i detta heliga verktyg och få tillgång till dess många fördelar. Den här guiden ger dig en förståelse för hur du kan använda denna kraftfulla symbol i din andliga resa.

Merkaba är en tvådimensionell geometrisk figur som bildas av två korsande liksidiga trianglar. De två trianglarna är sammanfogade så att spetsarna i varje triangel är vända mot den andra triangeln. Trianglarna är människokroppens energifält, och varje punkt i trianglarna representerar de sju chakran, eller energicentren.

 • Med sin förmåga att överbrygga klyftan mellan den fysiska och andliga världen kan ärkeängeln Metatrons Merkaba öppna en värld av möjligheter och hjälpa dig att nå din högsta potential.
 • Ärkeängelns Metatrons Merkaba är ett otroligt kraftfullt verktyg för andlig växt och självtransformation.
 • Det är en urgammal symbol av helig geometri som bygger på strukturen i det mänskliga energifältet.
 • Den tros vara ett kraftfullt verktyg för att manifestera överflöd, helande och andlig förbindelse.
 • Den tros också vara vara ett verktyg för att nå det högre medvetandet.
 • Den anses också vara ett kraftfullt medel för andlig växt.
 • Några av dessa effekter inkluderar förmågan att överbrygga klyftan mellan den fysiska och andliga världen, öppna hjärtchakrat och expandera ditt medvetande.
 • Den tros också ha helande egenskaper samt förmågan att skapa förändring och nya början i ditt liv.
 • Man tror också att den hjälper dig att lättare manifestera dina mål och önskningar.

Hur en Merkaba används

 • Genom att helt enkelt hålla denna symbol i ditt sinne kan du ansluta dig till ditt högre medvetande och omvandla ditt liv.
 • Om du till exempel vill manifestera överflöd i ditt liv kan du hålla en bild av Merkaba i ditt sinne och visualisera flödet av överflöd för att hjälpa dig att manifestera det lättare.
 • Du kan också använda den här symbolen för att rensa bort negativ energi från ditt space och läka dig själv. Merkaba används ofta för att läka andra också.
 • Om du känner någon som kämpar med ett visst problem kan du använda Merkaba för att skicka helande energi till den personen.
 • Merkaba anses vara ett kraftfullt verktyg för andlig tillväxt.
 • Den tros också vara ett medel för att nå det högre medvetandet.
 • Man tror att genom att bara hålla denna symbol i ditt sinne kan du ansluta dig till ditt högre medvetande och förändra ditt liv. Den kan hjälpa dig att övervinna rädslor och omvandla din negativa energi till positiv energi.

Praktiska användningsområden för Merkaba
Merkaba är ett kraftfullt verktyg för andlig växt och transformation, men den har också många praktiska användningsområden.Det är ett utmärkt verktyg att använda som en del av din dagliga andliga praktik, eller vid speciella tillfällen och händelser.

 • Du kan till exempel använda en Merkaba som ett verktyg för meditation genom att placera den på ett bord framför dig.
 • Du kan också använda den som ett verktyg för att rensa ditt hem från negativ energi genom att hålla Merkaba i ditt sinne och visualisera energiflödet från Merkaba till ditt hem eller kontor.
 • Merkaba tros också ha helande egenskaper som kan användas för självläkning och för att läka andra.
 • Du kan också använda Merkaba för att skicka helande energi till någon som kämpar med ett visst problem.
 • Du kan använda Merkaba som ett verktyg för att manifestera dina mål och önskningar och för att övervinna rädslor.
 • Den kan också användas som ett verktyg för att utvidga ditt medvetande och hjälpa dig att uppnå högre nivåer av andlig tillväxt.

Aktiverara ärkeängeln Metatrons Merkaba

Det bästa sättet att få tillgång till och utnyttja den kraftfulla potentialen i Metatrons Merkaba är genom meditation. Genom att vända dig inåt och ansluta dig till ditt högre jag kan du skapa en bro som leder till det gudomliga. Därifrån kan du resa bortom begränsningarna i din nuvarande verklighet och utnyttja den enorma potential som finns inom dig. Det första steget för att få tillgång till Metatrons Merkaba är att skapa en helig plats för dig själv. Detta kan innebära allt från att dämpa ljuset till att bränna rökelse eller ljus till att spela avslappnande musik. När du har skapat ett tryggt och inbjudande utrymme kan du ta en stund för att koppla ihop dig med dig själv. Ta en stund för att fokusera på din andning och låt alla tankar eller känslor som kan röra sig i ditt sinne skingras. När du åter öppnar ditt sinne och hjärta, rikta din uppmärksamhet mot ditt högre jag. Föreställ dig att ditt högre jag är en del av dig som är kopplad till en större, mystisk kraft och är en aspekt av dig själv som är större än summan av sina delar.

Merkaba-meditation

Ett av de viktigaste verktygen som används för att aktivera och utnyttja kraften i Metatrons Merkaba är just meditation. Genom en process av djupgående introspektion kan individer omvandla sin energi och uppleva en djupgående och transformativ resa av andligt uppvaknande.  är en urgammal praxis som kan hjälpa dig att få tillgång till ditt högre medvetande och förvandla ditt liv. Man tror att genom att helt enkelt hålla denna gamla geometriska symbol i ditt sinne kan du ansluta till ditt högre medvetande och omvandla ditt liv. Merkaba-meditationen öppnar det tredje ögat och ger oss tillgång till dess rikedom av visdom och kunskap. Den här meditationen är enkel och kan göra.

Lyssna på meditationen här

Låsa upp kraften i ärkeängelns Metatrons Merkaba

Hur man aktiverar och utnyttjar dess gudomliga energi

Genom att lära sig att aktivera och utnyttja dess gudomliga energi kan individer uppleva en djupgående och transformativ resa av andligt uppvaknande. Man låser upp kosmos hemligheter via kraftfulla meditationer är ärkeängeln Metatrons Merkaba är ett verktyg med enorm kraft och potential. Vi kunna dela med oss av den kunskap och visdom som krävs för att låsa upp och utnyttja dess kraft.

 • Metatrons Merkaba är en urgammal symbol för uppstigning och andligt uppvaknande.
 • Den representerar den naturliga energirörelsen och balansen mellan ljus och mörker
 • Den har länge ansetts ha kraftfulla metafysiska egenskaper.
 • I århundraden har de som söker högre förståelse, helande och andlig tillväxt använt kraften i Metatrons Merkaba för att frigöra sin potential och nå högre höjder.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

4 kommentarer

 1. Monika den

  Hej VIVI jag har läst på ÄNGLAKORT att METATRON OCH SANDALFON var riktiga mäniskor, och också bröder i BIBELN . Och dom enda människorna som har blivit ÄNGLAR?? MYCKET INTRESSANT VET DU VILKET?? DU ÄR BÄST VIVI, GOD JUL!

  • Vivi den

   Tack snälla. Ja, det stämmer, de är bröder. Normalt så slutar alla ärkeänglars namn på -el, men inte dom då de är människor först. Kram vivi

 2. Jeanette Norling den

  Tack för allt du gör,Vivi. Följer dig och din och Camillas podd. Mycket lärorikt och intressant. Jag är så tacksam för ert arbete att sprida kunskap och ljus. Allt gott önskar jag dig!?

  • Vivi den

   Tack snälla för dina ord, kram vivi

Lämna en tanke