Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ärkeängeln Michael

0

Michael är en ärkeängel som även går under namnet Mikael, samt ytterligare ett antal namnvariationer på hebreiska, grekiska, latin och arabiska. Han omnämns inom såväl kristen som judisk och muslimsk tradition. I alla dessa religioner är Michael en ängel som bekämpar ondskan med hjälp av det godas kraft.

Michael är en ovanligt kraftfull ängel som beskyddar och försvarar de människor som älskar Gud. Han har även en stark känsla för sanning och rättvisa. Troende menar att Michael är djärv i sin kommunikation med de människor som han hjälper och vägleder. Nedan går vi igenom några av de situationer som denna ärkeängel kan hjälpa dig med.

Du kan få hjälp att uppfylla ditt livssyfte

Michael motiverar dig gärna att bli mer produktiv och organiserad. Detta för att du ska kunna uppfylla det syfte med livet som Gud har givit dig. Om du får vägledning av detta slag i ditt sinne kan det därför vara ett tecken på att ärkeängeln Michael är närvarande hos dig. Han hjälper oss att utveckla de färdigheter och talanger som hjälper oss att utvecklas och bidra i samhället och världen.

Michael vill att vi ska finna en enkel rutin i vårt vardagliga liv och uppmuntrar oss därför att vara konsekventa och pålitliga för att kunna blomma ut. Ärkeängeln är den andliga kraft som kan hjälpa oss att skapa en bra grund som ger oss en stabilitet och styrka.

Michael kan hjälpa dig i samband med en kris

Gud skickar ofta ärkeängeln Michael för att hjälpa människor i kris. Troende hävdar att man kan kalla på Michael i en kris och omedelbart få hjälp. Oavsett vilken slags skydd du är i behov av står Michael redo och är villig att erbjuda dig detta. Det spelar ingen roll vilken situation du för närvarande befinner dig i – Michael kommer kunna ge dig det mod och den styrka som krävs för att hantera situationen.

Han skänker förtröstan

Michael kan även besöka dig när du behöver lite uppmuntran för att kunna fatta rätt beslut. Han kan enligt troende förvissa dig om att Gud och änglarna verkligen vakar över dig. Ärkeängeln Michael är en beskyddare som gärna skänker förtröstan. Han vill låta dig veta att han finns med dig och att han hör dina frågor. Om du inte uppmärksammar eller litar på de tecken han skickar, kommer han att kommunicera sitt meddelande på ett annat sätt. Han uppskattar din uppriktighet gentemot honom och hjälper dig gärna att känna igen hans tecken.

Håll utkik efter tecken med ett öppet sinne

Michael kan ibland avge ett ljussken när han befinner sig i din närhet. Men det är viktigt att du säkerställer att du är grundad innan du drar några slutsatser om vad du har sett. Du bör betrakta eventuella tecken från Michael eller andra änglar med ett öppet sinne. Genom att endast flyktigt vara uppmärksam på tecken kan du enklare finna dem och få reda på vad de betyder. Deras betydelse är i grund och botten en enda sak: dina änglar befinner sig vid din sida varje steg på vägen genom livet.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke