Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ärkeängeln Samael är en mäktig ängel kopplad till död och förödelse

0

Ärkeängeln Samael – den korrupta ängeln

Ärkeängeln Samael är en mäktig ängel som har flera olika roller och inom den judisk tron jämställs han ofta med Satan. En av de viktigaste rollerna är att han anklagar och förstör, och han är även kopplad till död och förödelse. På många sätt är denna ärkeängel därmed lik den fallna ängeln Lucifer. De skiljer sig dock även åt då Satan ofta framställs som uteslutande ond – Samael är såväl god som ond.

Ärkeängeln Samael är den dödsbringande ängeln

Inom den hebreiska tron så är Samael demonernas prins och ses som en magiker. Han är även känd som “Guds gift” och verkställer de dödsdomar som Gud dömer ut. Han är även skyddsängel för kungariket Edom och Esaus (tvilling bror till Jakob och son till Isak och Rebecka) samt ängeln som skickades för att hämta Moses själ. Inom populärkulturen har man istället ofta tillskrivit liemannen denna egenskap. Men det är alltså ärkeängeln Samael som har givits denna uppgift.

De olika änglarna är trots allt Guds budbärare och det finns en hierarki för dem att förhålla sig till. Ärkeänglarna är de änglar som besitter allra mest makt. Därför slutar deras namn ofta med bokstäverna “EL”. Dessa bokstäver står nämligen för “Guds makt” och betyder egentligen att ängeln ifråga agerar med samma makt och auktoritet som om denne vore självaste Gud. De har fått sina namn utifrån sina syften och Samaels syfte är alltså att vara dödsbringaren.

En korrupt ängel som förkroppsligar avsaknaden av moral

Ärkeängeln Samael är inte bara en förstörande och förgörande ängel – han kan även anklaga och förföra. Till exempel var det han som dömde israeliterna till döden för avgudadyrkan efter att de hade valt att fly Egypten med Mose.

Samael är en förförare som förför människor att begå ondskefulla handlingar. Hans syfte är att testa mänskligheten för att locka fram syndarna och de förtappade. Detta för att Gud ska kunna döma dem ordentligt. De som förtjänar att straffas hanteras sedan av ärkeängeln Samael som då träder in i sin roll som förgörare och dödsbringare.

Ibland kan ärkeängeln Samael betraktas som en fallen ängel men han kan även ses som en ängel med en lojalitet till den gudomliga lagen. Detta samtidigt som han upprätthåller trons mörkare sida samt förkroppsligar korruption och avsaknaden av moral.

Eva frestades till synd av ärkeängeln Samael

Inom judendomen sägs Samael ha varit den orm som frestade Eva till synd. Det var nämligen han som planterade kunskapens träd i lustgården. Därefter förvandlade han sig till den berömda ormen som lockade Adam och Eva att smaka på den förbjudna frukten. Han ska även ha gjort henne gravid med sonen Kain.

Därefter ska han ha sällskaplig med Adams första hustru, Lilith. Tillsammans fick de sonen Sariel. På grund av en rädsla för att Samael och Lilith skulle plåga världen med sina avkommor valde Gud då att kastrera den korrupta ärkeängeln Samael.

Detta är dock inte de enda situationer där Samael ska ha frestat och testat människor. Ett annat exempel på sådant är den situation där Abrahams tro testades av Gud i och med att Abraham ombads att offra sin son Isak. Det var Samael som då viskade i hans öra att inte lyda ordern.

Det är trots allt detta som är ärkeängeln Samaels främst uppgift. Han ska fresta oss människor för att göra det enklare att sålla agnarna från vetet och döma dem som dömas bör.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke