Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ärkeängeln Sandalphon – Bron mellan jorden och himlen

2

Ärkeängeln Sandalphon – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationerTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Vägledare på Tarotguiderna som vägleder med Änglakort

Vägledare på Tarotguiderna som kanaliserar budskap från Änglarna

Ärkeängeln Sandalphon

Ärkeängel Sandalphon är en kraftfull ängel som har en roll till de andra sex ärkeänglarna.  Ärkeänglar anses ha en högre ställning inom änglahierarkin av vad de vanliga änglarna. Hur många ärkeänglar det finns beror på inom vilken religion som avses. Ärkeänglarna har sina egna specialiteter och hjälper dem som är i behov av deras hjälp. Sandalphon är en av dessa ärkeänglar.

Ärkeängeln Sandalphon kan sägas vara en av de mäktigaste av de sju ärkeänglarna. Hans arbete och roll är nära relaterat till de andra sex ärkeänglarna i det stora gudomliga rådet. Hans namn är hämtat från hebreiskan och betyder översteprästens förmedlare eller översteprästens förhandlare. Han är också känd som barmhärtighetens ängel. Hans namn kan läsas som “översteprästens förmedlare”. Ordet sandalphon kommer från hebreiskan och betyder “mellanhand”, enVivi Linde bok Amedialitet Medium Sierska mellanhand eller någon som underlättar kommunikationen mellan två personer eller två parter. Hans roll som ängel är nära kopplad till översteprästens roll i Jerusalems tempel. Översteprästen fungerade som en mellanhand mellan folket och Gud.

Hans roll är att stödja människorna i deras andliga strävanden. I denna mening fungerar han som en mellanhand mellan den mänskliga och den gudomliga världen. I judisk mystik anses han vara den ängel som leder de rättfärdigas själar till Edens lustgård.

Bönens ängel

Ärkeänglen Sandalphon anses vara den som tar emot och samlar ihop böner för att sedan vidarebefordra dem till Gud eller universum. Han levererar även svar på dessa böner till människorna och anses därför vara de besvarade bönernas ängel. Det är viktigt att komma ihåg att alla böner är lika mycket värda. Det spelar därför ingen roll om du tycker att du har en liten obetydlig grej och att det inte skulle vara tillräckligt viktigt eller stort för att fråga om. Sandalphon hjälper alla, oavsett hur litet det är som du vill be om. Han kan även hjälpa dig med att du ska tillåta dig själv att ta emot det du önskar dig. Det kan till exempel handla om saker som lycka, pengar eller kärlek eller annat som du upplever att du har svårt att ta emot i ditt liv.

Sandalphons tecken
Sandalphons tecken är ofta är “revolutionär omvandling”. När det gäller omvandling kan han hjälpa till att lösa tendensen att motstå förändring. Sandalphons tecken kan användas för att hjälpa människor i övergångstider, t.ex. när ett förhållande tar slut eller när man flyttar från ett jobb eller hem. Var uppmärksam på olika teckens om kommer i din väg, och tolka dom som en vägledning till dig i din situation.

Broder med Metatron

Namnet Sandalphon betyder broder. Han är Metatrons tvillingbror och tvillingsjäl. Metatron är en annan ärkeängel som betyder närvarons ängel och som hjälper och skyddar barn och unga människor. Sandalphon håller oss förankrade i moder jord medan Metatron istället vägleder oss människor på vår väg mot upplysning. Men de använder samma kraft och visdom.

Sandalphon och Metatrons Merkabah
I Merkabah- eller “Chariot”-visionen avbildas Sandalphon som den ängel som håller upp den gudomliga tronen eller “Merkabah”. I detta sammanhang representerar Sandalphon den gudomliga rikets transcendens över den fysiska världen. Sandalphon kan hjälpa människor i deras andliga praktik, såsom meditation och visualisering, genom att hålla “Merkabah” eller den gudomliga tronen över dem. Detta kan hjälpa människor att förbli fokuserade på den transcendenta gudomliga världen och inte bli distraherade av den fysiska världen.

Assisterar Ärkeängeln Michael
Ärkeängeln Sandalphon assisterar även en annan ärkeängel, Mikael. Detta genom att ta bort rädslor och de negativa effekterna som kan komma av rädslan.

Kanalisering änglar vägledd meditation

Ärkeänglens Sandalphones uppgifter

 • Han har många uppgifter i himlen, han är bland annat lovprisningens furste, han är läkarnas beskyddare, han är kärlekens ängel, han är blommornas och trädgårdarnas ängel och han är poeternas ängel.
 • Hans vapen är en trumpet och eld. Han använder en trumpet för att göra musik och låta Guds röst ljuda bland alla människor. Sandalfons trumpet är en symbol för Gud, som är skaparen av allt, inklusive himlen, jorden och livet i dem.’
 • Sandalphon är bönens ärkeängel. Han är den ängel som hör alla människors böner och presenterar dem för Gud. Han är ansvarig för alla människors böner och inte bara för dem som är religiösa. Hans uppgift är att hjälpa människor som inte kan be att finna frid.
 • Han är den ängel som står inför barmhärtighetens herre, som är alltings skapare. Varhelst Gud befinner sig är Sandalphon där med honom. Det är därför Sandalphon inte ses någon annanstans än i Guds närvaro.
 • Han är den ängel som hjälper dem som har problem i livet. Han kan lösa dessa problem och hjälpa människor att övervinna sina rädslor.
 • Han är också lärare för de sju ärkeänglarna.
 • Sandalphon styr också solen och är den ängel som öppnade jordens avgrund för att föra in vattenfloden som förgjorde alla människor.
 • Han kan betraktas som en vägledare för människor av alla trosriktningar eftersom han hjälper oss att upprätthålla en stark koppling till det gudomliga. Detta gör han genom att hjälpa oss att förbli i ett kontinuerligt tillstånd av tacksamhet – något som är förvånansvärt svårt för många av oss att uppnå.
 • Oavsett om du upplever avstånd från en älskad person eller om det känns som om du har blivit avskuren från en högre makt kan en koppling till Sandalphon hjälpa dig att känna en förnyad känsla av styrka och stöd i ditt liv.
 • Sandalphon anses även vara musikens ängel. Det handlar särskilt om musik som har ett visst syfte. Han hjälper även till att guida och inspirera dig som arbetar med musik. Han kan ge stöd om du till exempel börjat tvivla på din förmåga att spela ett nytt instrument. Genom att spela stämningsfull musik kan du kalla på honom. Men det räcker också med att kalla på honom antingen högt eller tyst i ditt huvud. Och så plötsligt är han där för att hjälpa dig.
 • Genom historien har Sandalphon förknippats med helande, vatten, kärlek, skrivande och vältalighet.
 • Sandalphon tros vara skyddshelgon för författare, poeter och journalister. Detta beror på att han sägs ge sina anhängare visdom och insikt.
 • Sandalphon tros också ha förmågan att transportera själar till himlen och demoner till helvetet. Detta kan bero på att Sandalphon har herravälde över världens vatten. En annan teori är att Sandalphon representerar Tetragrammaton, som är namnet på Gud på hebreiska.
 • Som ängel av oändlig kärlek ger Sandalphon helande och visdom till sina anhängare.
 • Sandalphon kan även  hjälpa dig med att leva i sanning, leva med integritet och att kunna bemöta andra människor på ett vänligt men bestämt sätt.
 • Han anses även hjälpa till att öka förståelsen för och vikten av gemenskap och samarbete.
 • Han hjälper oss också med att hålla balansen mellan olika saker såsom ljus och mörker eller himmel och jord.

Hjälp från Sandalphon

 • Sandalphon är en stor källa till hjälp, särskilt för människor som går igenom tider av förändring. Han kan hjälpa dig att släppa taget om det förflutna och övergå till det nuvarande ögonblicket så att du kan få ut det mesta av din framtid.
 • Sandalphon kan hjälpa till att lösa problem med religiös fanatism, som kan få människor att hålla fast vid det förflutna på ett sådant sätt att det hindrar dem från att gå vidare.
 • Sandalphon kan hjälpa dig i din andliga praktik.
 • Sandalphon kan hjälpa dig att släppa taget om det förflutna och ge dig en känsla av fred och lugn. Han kan hjälpa dig att bli mer medvetet medveten om det nuvarande ögonblicket och befria dig från det förflutnas tyngd.
 • Sandalphon kan hjälpa dig att bli mindre fäst vid saker och ting och mer i samklang med dina egna behov.

Vänd dig till Ärkeängeln Sandalphone

Sandalphon kan hjälpa till att lösa problem som uppstår på grund av oförmågan att släppa taget om det förflutna. Detta kan vara relaterat till frågor som ånger, skuld, förbittring eller skam.

Bönen
Nu när du vet allt om denna mäktiga ängel är det dags att bjuda in honom i ditt liv.
Gör så här:

 • Öppna en dagbok och skriv en kort bön till honom.
 • Om du inte är säker på vad du ska säga kan du prova den här bönen “Låt nu denna mäktiga ängel guida mig genom mitt liv och hjälpa mig att hitta den frid och styrka jag behöver på vägen”.

Meditation
För att stärka din förbindelse med ärkeängeln andalphon kan det vara bra att utföra en tacksamhetsritual. När du gör detta uttrycker du aktivt tacksamhet för de positiva aspekterna av ditt liv.
Gör så här:

 • Tänd ett ljus och fokusera på en specifik aspekt av ditt liv som du är tacksam för.
 • Medan du mediterar försöker du föreställa dig att du ser Sandalphon när han vägleder din själ.
 • Istället för att bara vara tacksam i ditt huvud kan du aktivt uttrycka din tacksamhet till Sandalphon. Att göra det är ett sätt att öppna ditt hjärta och din själ för hans gudomliga vägledning och kärlek.

Be om gudomlig vägledning och stöd
Om det känns som om du har kämpat i livet eller kämpat för att uppnå dina mål och drömmar kan det vara till hjälp att be ärkeängeln Sandalphon att visa dig vilken väg du bör gå. Gör så här:

 • Försök att rensa ditt sinne från alla distraktioner, till exempel tankar om arbete eller familjeansvar, så att du kan få kontakt med Sandalphon.
 • Istället för att fokusera på att få specifika instruktioner för din framtid ber du om gudomlig vägledning och stöd.
 • Du kan känna en överväldigande kärlek och stöd från Sandalphon när du ansluter dig till honom.
 • Du kanske också kan se en väg eller en specifik riktning för din framtid.

Be om hjälp att hitta ditt andliga syfte
Om du har ägnat åratal åt att söka efter ditt syfte i livet kan det vara lätt att bli frustrerad. När allt kommer omkring hävdar olika källor att det är en process som kan ta flera år att hitta din uppfyllelse. När det känns som om du har kört in i en vägg kan du be ärkeängeln Sandalphon att hjälpa dig på din resa.
Gör så här:

 • När du kommunicerar med Sandalphon ska du försöka rensa ditt sinne från alla distraktioner.
 • Fokusera i stället på att ansluta dig till ärkeängeln och låt honom vägleda dig.
 • När du ber Sandalphon att hjälpa dig att hitta ditt syfte kan du känna en plötslig ström av känslor. Detta kan vara otroligt hjälpsamt, eftersom det kan vara den gudomliga inspirationen som du har väntat på.

Be om hjälp att hitta ditt livs uppdrag
Om du har upptäckt ditt syfte i livet men inte har någon aning om hur du ska uppnå det kan Ärkeängeln Sandalphon hjälpa dig.
Gör så här:

 • Be honom om hjälp att vägleda dig på din resa mot att uppnå ditt livsuppdrag. När du gör detta kan du vara så specifik eller allmän som du vill.
 • När du ber Sandalphon om hjälp med att hitta din livsuppgift kan det hända att du plötsligt överväldigas av en känsla av klarhet. Du kanske får en plötslig glimt av inspiration eller till och med ser en vision av vad du ska göra härnäst.
 • När du ber Sandalphon om hjälp kan det kännas som om du plötsligt har en ny källa till styrka. Du kan känna dig stärkt att ta nästa steg på din livsresa.

 

Skyddsängel för alla religioner
ÄrkeäSandalphon är en av de sju ärkeänglarna och en av de fyra skyddsänglarna för världens kardinalriktningar. Sandalphon är också en av de fyra änglar som vakar över världens religioner. Sandalphons roll som skyddsängel är att skydda världsreligionerna från religiös fanatism.

Ärkeängeln Sandalphon har ett herravälde över världens vatten.
Det finns många floder och sjöar vars namn kommer från denna ängel. Det finns till exempel en sjö i Italien som heter Lago di Sandalfa. Det finns också en flod i Skottland som heter Sandalford Water. Andra namn som förknippas med Sandalphon är Sandalphons källa, Sandalphons brunn och Sandalphons källa. De flesta av dessa namn hänvisar till en plats dit människor gick för att be om helande. Människor som ville bli botade skulle gå till dessa källor och göra offergåvor till Sandalphon. De gjorde detta för att visa sin tacksamhet för att bli botade.

Sandalphons utseende
Han, då han oftast beskrivs i maskulin form, förekommer inom de judiska och kristna skrifterna. Han beskrivs bland inom den tidiga judendomen som den längsta av alla änglar. Det sägs att han var så lång att Moses såg hans huvud i tredje himlen när Sandalphon stod med fötterna på jorden. Detta gör att han än idag ses som en slags bro mellan jorden och himlen.

Som med de flesta änglar beskrivs Sandalphons utseende inte uttryckligen i någon källa. Genom olika konstnärliga skildringar kan vi dock få en allmän uppfattning om hur ängeln kan se ut. De flesta avbildningar av Sandalphon visar att ängeln är manlig och bär lösa kläder. Sandalphon avbildas ibland med vingar eller med en krona på huvudet. Andra bilder visar honom utan vingar eller krona. Vissa avbildningar visar också Sandalphon med en bok eller skriftrulle i ena handen och en stav i den andra. Detta kan vara en anspelning på att Sandalphon är en beskyddare av visdom, vältalighet och skriftlärare.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

2 kommentarer

 1. Anne-Lie Larsson den

  🍃🙏🍃…❤…Min finaste skyddsängel ❤….som ledsagar mig genom varje dag…Jag känner dig och lyssnar in dig 🍃❤🍃….Tack för att du finns vid min sida🍃🙏🍃….❤

 2. diskbänk den

  Hej bra inlägg tack så mycket 🙂

Lämna en tanke