Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Asarna och Asgård

0

Den nordiska mytologin innehåller många färgstarka och spännande berättelser. De viktigaste källorna till dessa dateras till 1200-talet och Snorre Sturlassons Prosaiska Edda, även kallad Snorres Edda. I denna artikel kommer vi att kika närmare på asarna och deras hemvist, Asgård, såväl som vanerna och alverna.

Asarna, vanerna och alverna

Av de tre gudasläkten som förekommer i nordisk mytologi är asarna det mest välkända. De två övriga går under beteckningarna vaner och alver. Begreppet “asar” används i själva verket som ett samlingsnamn för de manliga asagudarna, medan gudinnorna inom samma släkte istället kallas asynjor.

Asar och asynjor

Asar är ett begrepp som främst förekommer i Snorres Edda. Detta gör tolkningarna av begreppet väldigt osäkra. Sannolikheten är nämligen stor att skalden Snorre Sturlasson har justerat asarnas berättelser samt adderat visst material på egen hand för att kunna beskriva dessa som en hövdingaätt vilken ska ha invandrat från Asien.

Kända asar och asynjor

I Gylfaginning, en del av Snorre Sturlassons verk Prosaiska Eddan, listas tolv manliga asar. Dessa inkluderar inte allfadern Odin och inte heller Loke, den asagud som bedrog de andra asarna:

 1. Tor, den starkaste av alla gudar och män
 2. Balder, Odens andra son
 3. Njord, havsguden
 4. Frej, Njords son
 5. Tyr, krigsguden
 6. Brage, skaldekonstens gud
 7. Heimdall
 8. Höder, son till Oden och Frigg
 9. Vidar, en av Odens söner
 10. Vale, Odens och Rinds son
 11. Ullr, jaktguden
 12. Forsete, rättvisans gud

De kvinnliga asagudarna kallas asynjor. Dessa är några av de främsta gudinnorna inom den nordiska mytologin:

 1. Freja, kärlekens gudinna
 2. Gefjon, den givande
 3. Idun, ungdomens gudinna
 4. Gerd, Frejs fru och Fjölners mor
 5. Fulla, Frejas syster och överflödets gudinna
 6. Nanna, den djärva och Balders fru
 7. Eir, läkekonstens gudinna
 8. Sjöfn, Frejas syster och älskogsväckerskan
 9. Lofn, den milda
 10. Hlin, beskydderskan
 11. Snotra, den kloka
 12. Gnå, Frejas budbärerska

Vanerna

Vaner (vanir) kallas en grupp gudar som förknippas med visdom, spådom och fruktbarhet. Deras ursprung sägs vara Vanaheim, vanernas hemvist. Asarna och Vanerna var till en början två vitt skilda grupper, men dessa bägge släkten förenades efter Vanakriget efter att man bytt gisslan med varandra. Utbytet av gisslan är för övrigt den händelse som förde Njord, samt dennes barn Frej och Freja, till Asgård och asarna.

Alverna

Alverna är ett gudasläkte som tillsammans med vanerna och asarna utgör de tre gudasläkten som förekommer i nordisk mytologi. Alvernas ursprung och syfte varierar något mellan olika verk – ibland är de Frejs undersåtar och i andra verk verkar alverna och vanerna i själva verket vara samma gudasläkte. Snorre Sturlasson menar att det finns såväl svartalver som ljusalver, men svartalverna verkar vara synonyma med dvärgarna – bägge dessa varelser påstås bo under jorden och förmå smida föremål som har magiska krafter.

Asgård

Asgård är inom den nordiska mytologin en av de nio världarna och asarnas hemvist. Flera kända platser är belägna inom Asgårds gränser, däribland det välkända Valhall – den enorma sal tillhörande Oden dit hälften av alla som dör i strid förs. Oden tillsammans med hans fru Freja är också Asgårds härskare, och Freja tar i Folkvang emot den hälft fallna krigare som inte förs till Valhall.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke