Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Astralkroppen – Den emotionella / eteriska kroppen

0

Astralkroppen –  Vivi Linde driver Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje och Mediala portal. Även Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, artiklar mm

Astralkroppen – Den emotionella eller eteriska kroppen

Vi människor söker ofta efter en djupare förståelse för vår existens och det okända. I detta sökande kan du stöta på astralkroppen, ett begrepp som fascinerar såväl forskare som andliga sökare och andra nyfikna. Begreppet härstammar från esoteriska läror och mysticism, och det används för att beskriva en subtil, icke-fysisk existens som anses existera parallellt med vår fysiska kropp. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om detta fenomen!

Vad är astralkroppen?

Astralkroppen är även känd som den emotionella eller eteriska kroppen. Den anses vara en mellanliggande dimension av vår egen existens som ligger mellan den fysiska världen och det andliga tillståndet, man brukar säga att den är bron mellan det fysiska och andliga planet. Den är inte bunden av tid eller rum på samma sätt som den fysiska kroppen. Istället kan den existera i astralplanet, en verklighet som är både parallell med vår fysiska värld och skild från densamma.

Begreppet astralkroppen har sina rötter i antikens filosofier och dåtidens religiösa läror. I flera olika religioner finns det antydningar till en övertygelse om en subtil kropp som existerar bortom det fysiska. Så är bland annat fallet i de forntida egyptiska och grekiska religionerna samt i vedisk filosofi och buddhismen. I de vediska skrifterna beskrivs till exempel konceptet av en “subtil kropp” (sukshma sharira) som bär med sig karmiska avtryck från detta liv till nästa.

Antikens filosofer och tänkare närmade sig konceptet om astralkroppen eller en subtil, icke-fysisk existens med en blandning av spekulation, filosofiska resonemang och andliga övertygelser. De använde förvisso inte begreppet “astralkropp”, men det finns flera exempel på liknande idéer inom de antika lärorna.

Astralprojektion och astralresor

En av de mest fascinerande aspekterna av astralkroppen är fenomenet astralprojektion eller astralresor. Detta innebär en medveten upplevelse där en person upplever att dess astralkropp lämnar den fysiska kroppen för att istället resa i astralplanet. Dessa upplevelser sägs ofta vara väldigt ögonöppnande och kan inkludera möten med andra varelser. De kan även innefatta resor  till andra platser eller dimensioner och till och med bjuda på insikter i den personliga och universella visdomen.

Astralkroppen är således en viktig del av många människors andliga utövande. Det finns många olika metoder för att uppnå astralprojektion, såsom meditation, visualisering och andningsövningar. Dessa är centrala i många esoteriska läror. Men detta är inte bara ett sätt att utforska andra dimensioner av vår existens – det är även ett verktyg för personlig utveckling. Genom att ägna dig åt astralprojektion sägs du kunna utvecklas som person, få insikter om dig själv samt vidga ditt medvetande.

Avslutande tankar

Astralkroppen är ett fenomen med ett rikt historiskt och kulturellt arv. Det fortsätter också att fascinera många människor, även om vetenskapen ännu inte kunnat bekräfta dess existens. Det finns en outsinlig källa av personliga berättelser och andliga läror som vittnar om att den existerar. Kanske ligger dock inte astralkroppens största värde i dess bokstavliga existens. Det verkliga värdet kan istället ligga i dess förmåga att inspirera oss till ett utforskande bortom gränserna för vår fysiska verklighet. Tack vare detta utforskande kan vi nämligen sträva efter att få en djupare förståelse för livets mysterier.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke