Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Astralprojektioner

3

Astralprojektioner, astral projektion eller astrala resor, är en form av utanför kroppen-upplevelse där en människa upplever att denne flyter eller flyger utanför sin egen fysiska kropp. På engelska kallas det för OBE, out-of-body-experience. Många människor har berättat om sina upplevelser. Ofta hör man talas om detta av människor som upplevt liknande händelser vid till exempel en operation, om de varit nära döden eller under andra extrema situationer. Vissa människor kopplar därför samman astralprojektioner med liv efter döden och nära-döden-upplevelser. Ordet astral härstammar från latinets astralis och avser något som kommer från stjärnorna.

Vad innebär astralprojektion?

Astralprojektioner innebär en upplevelse som syftar till att en astralkropp skiljs från den fysiska kroppen. Astralkroppen kan vara en persons själ eller medvetande. Detta kan inträffa i ett hypnagogt tillstånd (tillståndet mellan sömn och vakenhet) eller via drömmar, djup meditation eller droger. Upplevelsen är att människan flyter eller flyger utanför sin egen kropp, ofta också se sin kropp ligga kvar. Syftet med en astralprojektion är att frigöra astralkroppen där dessa utomkroppsliga erfarenheter kan leda till möten och upplevelse som inte är möjliga i den fysiska världen.

Ibland kan även en typ av sträng synas som en länk mellan astralkroppen och den fysiska kroppen. Astralkroppen kan resa till andra platser som städer, länder, platser, galaxer eller en parallell värld eller universum. Den parallella världen kallas ibland för det astrala planet och antas vara en högre nivå av medvetande.

De tidiga filosoferna ansåg nämligen att det fanns en värld mellan den högsta världen (gudomlighet) och den mänskliga världen, en värld som de kallade för stjärnvärlden eller astralvärlden. Denna värld existerar under drömmar, transtillståndet eller vid dödens inträffande.

Astralkroppen

Astralkroppen kallas ibland för energikroppen eller den eteriska kroppen. Astralkroppen lämnar som sagt den fysiska kroppen under ett tillstånd som pendlar mellan vakenhet och sömn, men dock mer åt det vakna tillståndet. Detta tillstånd kallas för transtillstånd. Vissa människor menar att själen, som är odödlig, finns i astralkroppen medan andra hävdar att astralkroppen och själen är samma och att det är själen som lämnar den fysiska kroppen vid ett dödsfall. Astralkroppen gå igenom väggar och tak.

I den moderna vetenskapen

Inom den moderna vetenskapen har området astralprojektioner också studerats men har ej kunnat bevisas otvetydigt. I dagsläget finns det inga vetenskapliga bevis för att astralprojektioner existerar, att en människa medvetet kan lämna sina kropp och reser till andra platser. De fall som rapporterats in av människor som har berättat att de upplevt astralprojektioner, har visat sig vara falska eller svåra att verifiera. Detta gör att astralprojektioner därför anses vara en pseudovetenskap. Den biologiska vetenskapen har dock upptäckt att tallkottkörteln som är belägen i människans hjärna kan vara sammanlänkad med dessa upplevelser som människor berättat om.

Kända personer inom området astralprojektion

Det finns vissa personer som har blivit kända inom området. Till exempel har Robert Monroe och Robert Bruce skrivit böcker om astralprojektioner. Robert Bruce och hans bok “Astral Dynamics – A new approach to out-of-body experience” ses av många som bibeln till astralprojektioner. Författaren har studerat och analyserat de strukturer som en utövare av astralprojektioner bör kontrollera och besitta för att kunna uppleva och vidareutveckla sina astralprojektioner.

Dela.

Om skribenten

3 kommentarer

 1. Maria den

  Om man har upplevt det här som barn å sen tappat det , kan man få tillbaka det ?

 2. Lina Natanaelson den

  Hej, jag har en fråga som jag hoppas du kan hjälpa mig med. Jag upplever astrala resor och out of body resor men nu till min fråga. Nästan varje gång så hamnar jag som i vatten innan jag hamnar i detta stadium, jag får koncentrera mig väldigt mycket för att sjunka djupare i vattnet för att jag ska kunna vara kvar i detta stadium. Men när jag väl är där så upplever jag ofta som allt är jätte segt och svårt att föra mig framåt, detta är när jag oftast är i out of body upplevelsen. Vad kan detta bero på och vad kan jag göra för att öva så det går smidigare?
  Hoppas du kan hjälpa mig med detta. Mvh/ Lina

  • Vivi den

   Tyvärr inte mitt specialområde, kram vivi

Lämna en tanke