Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Atlantis

1

Atlantis är en mytomspunnen ö vars existens ännu inte har kunnat bevisas. Den har omtalats av den grekiska filosofen Platon, som har givit upphov till denna legend. Än idag, drygt 2 000 år efter Platons tid är ön fortfarande i ropet.

Om det inte vore för att Platons skrifter hade innehållit så många sanningar hade han sannolikt varit sedan länge bortglömd. Men trots att man inte har funnit några bevis för att det ska ha funnits en forntida civilisation vid namn Atlantis, är berättelsen om dess undergång fortfarande populär.

Platons bild av Atlantis

Platon lät berätta sin historia om Atlantis omkring år 360 f.Kr. Enligt honom ska Atlantis grundare ha varit till hälften mänskliga och till hälften gudar. Dessa varelser ska ha skapat en utopisk civilisation och blivit en marin stormakt.

Deras boplats ska ha utgjorts av öar som var åtskilda av breda vallgravar och sammanlänkade genom en kanal som nådde ända fram till kärnan. Öarna var inte bara grönskande och utgjorde en boplats åt ett rikt, sällsynt och exotiskt djurliv – de ska även ha varit rika på silver, guld och andra värdefulla metaller. Den allra mest centrala ön ska ha hyst en storslagen huvudstad.

Atlantis civilisation ska ha varit avancerad skyddats av havsguden Poseidon. Poseidons son Atlas ska enligt legenden ha utsetts till kung över Atlantis. I takt med att dess invånare blev allt mäktigare, blev de dock även oetiska. Dera arméer ska till slut ha erövrat stora delar av Afrika och Europa. Därefter sägs en allians ledd av Aten ha drivit tillbaka dem. Avslutningsvis drabbades ön av översvämningar och jordbävningar som ett slags gudomligt straff och sjönk till slut ner i havet.

Delade meningar kring var ön ska ha legat

Teorierna kring var Atlantis ska ha legat är många. Vissa hävdar att det ska ha legat i Medelhavet, andra hävdar utanför Spaniens kust. Somliga har till och med påstått att det ska ha legat under det som idag är Antarktis. I princip alla platser på jorden har vid något tillfälle pekats ut som Atlantis hemvist.

Platon själv påstod att Atlantis existerade cirka 9 000 år före hans tid. Denna berättelse har i omkring 2 300 års tid återberättats och vidarebefordrats av poeter, präster och andra individer. Enligt hans historia ska Atlantis som ö ha varit större än Libyen och Anatolien tillsammans. Den ska ha legat i Atlanten strax nedanför Herkules pelare, en plats som man idag anser hänvisar till Gibraltarsundet.

Vanliga teorier om ön

Dessa är de sex vanligaste teorierna om denna mytomspunna ö:

  1. Atlantis låg mitt i atlanten (någonstans mellan Nordamerika, Europa, Afrika och Sydamerika) men sjönk plötsligt ner i havets djup.
  2. Ön slukades av den mystiska Bermudatriangeln.
  3. Antarktis var tidigare Atlantis men har på grund av en förskjutning av jordskorpan för omkring 12 000 år sedan flyttats till en betydligt nordligare position.
  4. Ön har aldrig existerat utan är en myt som egentligen handlar om översvämningen av Svarta havet omkring år 5600 f.Kr.
  5. Atlantis handlar i själva verket om den minoiska civilisation som levde på de grekiska öarna mellan ungefär årtalen 2500 f.Kr. till 1600 f.Kr.
  6. Plato hittade på alltihop.

Oavsett vilken av dessa teorier man tror på är legenden om Atlantis intressant, och det är spännande att fantisera kring öns ursprung och läge!

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

Lämna en tanke