Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Attraktionslagen – 17 råd för att attrahera det man önskar i livet

20

Attraktionslagen – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Attraktionslagen är idag ett populärt förhållningssätt. Framförallt så är det boken The secret som på många sätt har lyckats aktivera vårt intresse.Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Man säger att man med attraktionslagens hjälp kan dra till sig det man önskar. Enligt The secret så skickar man ut sin önskan genom att man ”tror” att man redan har det, på så sätt är det redan skapat och sen kommer det som ett brev på posten. Riktigt så enkelt är det dock inte…

Man kan säga att Attraktionslagen är som den Buddistiska karmalagen ”det vi sår, det får vi också skörda”, eller kanske ännu mer ”som vi bäddar, får vi ligga” och ”det vi sänder ut, är det vi får tillbaks”. Precis som med karmalagen så handlar det om att ta ansvar för sina handlingar, tankar och känslor, för det är genom dem vi manifesterar i vårt liv.

I livet attraherar vi utifrån våra känslor

Vi attraherar inte utifrån våra tankar, det är inte bara att ”beställa” från universum genom att tänka och fokusera på det vi vill ha, utan vi attraherar utifrån våra känslor. Våra känslor är den frekvenser som vi sänder ifrån, precis som med en radioapparat så är det viktigt att ha rätt frekvens inställd för att vi ska kunna sända rätt till mottagaren. Det vi sänder ut tas emot av Universum och sänds sen tillbaka från samma frekvens som vi själva skickade utifrån. Vi får tillbaka den energin som vi sände ut, det är nödvändigtvis inte alltid den vi önskade.

Attraktionslagen handlar om att vi hela tiden manifesterar utifrån var vi befinner oss känslomässigt. Varje tanke och handling har en känsla. En tanke eller handling som är skapad utifrån rädsla får ett helt annat resultat än om den i stället skapas utifrån t.ex. glädje, tvivel eller ilska. Våra känslor berättar vad vi kommer att manifestera.

Lika ofta som jag hör att människor säger att det funkar klockrent att använda sig av attraktionslagen, så hör jag de som säger att det inte funkar hur de än gör, och de är då ofta övertygade om att de gjort rätt. De har ju önskat för fulla muggar och verkligen trott på att de ska få det de vill ha, i alla fall är det de som de sagt till sig själva intellektuellt. Det är ofta här problemet uppstår, man har helt enkelt inte tagit hänsyn till sina känslor och hur de förhåller sig till önskningen, eller hur man känner sig i sitt liv.

Utifrån vilken känsla önskar vi?

För att få bästa resultatet när man arbetar med attraktionslagen så behöver man identifiera känslan bakom sin önskan. Önskar vi utifrån egoism, rädsla, martyrskap, sårade känslor, negativa förväntningar, begränsningar, hat, feghet, lathet, fördomsfullhet, hämnd, desperation, pessimism, oförsonlighet, tankar som sitter fast i det förgångna eller från tillit, kärlek, positiv förväntan, framtidstro, generositet, eller frihet för var och en att hitta sin väg som styrs av deras högsta och bästa? I den frågan ligger svaret på vad vi kommer att attrahera. Att ljuga för sig själv tjänar ingenting till, om det inte är så att man inte vill lyckas förstås. Då är det jätte effektivt att gå runt och ha en massa känslor som motverkar ens önskan.

Ibland när man arbetar med attraktionslagen så kanske man vill ha en sak men man får något helt annat. Man tror att man önskar sig en kärlekspartner medan känslan bakom egentligen är rädsla. Man har då hoppat över steget före som handlar om att skapa förutsättningar för att något ska kunna växa fram. Oavsett hur mycket man önskar in en livspartner i det läget så kommer det aldrig att hända för att rädsla stöter bort i stället för att attrahera. Om man då inte förstår själva processen hur vi attraherar så ser man bara resultatet. Attraktionslagen fungerar inte.

Vad behöver du / önskar du?

Om du djupt inom dig kände efter vad just du behöver för att nå ditt mål eller önskan i livet. Vad skulle det då vara? Om du lämnade ditt ego och dina begär efter vissa personer eller till det materiella och bara kände efter vad du skulle behöva för att få sinnesro, hopp och kraft. Vad skulle du då be om?

Attraktionslagen svarar oftare på vårt behov av något som kan hjälpa oss framåt, på vår önskan att finna ett nästa steg eller att hitta svar i en fråga än att lösa situationen åt oss. Om t.ex. ekonomin är dålig så är det bättre att be om vägledning om hur man ska finna vägar till en bättre ekonomi än att be om reda pengar. Universum arbetar på en energinivå och värderar inte det materiella högre än vårt välbefinnande. Så frågan är snarare hur du ska kunna nå till en punkt där du inte oroar dig för din ekonomi. Då helt plötsligt öppnar det upp sig oändligt med möjligheter. Om ditt ego har bestämt sig för att pengar är enda lösningen på ditt problem så kan det beroende på hur ditt liv ser ut finnas få eller inga lösningar alls. Så be hellre om en känsla eller ett mål som du vill uppnå än materiella ting.

Varför funkar inte alltid attraktionslagen?

• Ibland så gör man det enkelt för sig och ber om saker som ska ”fixa” något utan att man behöver förhålla sig till sin livssituation eller göra de förändringar som krävs för att själv skapa bättre förutsättningar. Vi vill ofta fixa konsekvensen av det som redan skapats i stället för att ta itu med grunden och se till att vi inte fortsätter skapa sådan som vi inte vill ha. Man fortsätter med samma förhållningssätt, tankar, känslor och ageranden som man tidigare attraherat utifrån och förväntar sig nya resultat i framtiden, för det har man ju bett om. Man kanske får det man önskar på kort sikt men det är sällan hållbart.

• Ibland gör man det svårt för sig och tror att ingenting är möjligt och inget kan förändras till det bättre och man ber utan att ha varken tillit eller tro.Tvillingsjälar själsfränder

• Våra känslor är inställda på något helt annat än vad vårt intellekt är.

• Ibland så önskar vi emot andra människors vilja och vår egen livsväg.

Detta är de fyra främsta orsakerna till att attraktionslagen inte alltid fungerar för oss. Även om vi ber för allt vad tygen håller. Man behöver förstå den faktiska känslan bakom sin önskan. Det finns en känsla bakom alla tankar. Det är den vi måste komma i kontakt med för att kunna förändra. Vi behöver fråga oss utifrån vilken källa ber jag ifrån? Det handlar inte om orden vi säger utan om den känslan som orden skapar. Det är nämligen från den vibrationsnivån vi attraherar. Våra tankar och känslor är energier som vibrerar på en viss frekvens. Så länge våra känslor fortsätta vibrera på samma frekvens som de alltid gjort så kommer vi att fortsätta att attrahera från den nivån.

Vad kan man be om?

 • Det bästa är att be om nycklar eller hjälp att själv kunna skapa eller kunna göra de förändringar som kan ge det resultatet man önskar. Man kan då skapa en ny grund och utifrån den gå framåt.
 • Man kan ha en intention och tanke med sin önskan men för bästa resultat så bör man lämna över till universum att hitta den bästa vägen till det önskade.
 • Var öppen för att lösningen och svaret kan se annorlunda ut än vad du tror. Var inte fast i dina tankar och ha inga förutfattade meningar. Låt universum visa vägen. Öva på din tillit.

Råd:

1. Identifiera dina sanna känslor. Det är viktigt att ta reda på vilka känslor som styr dig gällande din önskning, eller kanske till och med överlag. Du kanske har en inställning som inte gynnar dig attraktionsmässigt? Exempel på känslor som skapar hinder är om du känner rädsla, ilska, tvivel, avundsjuka, martyrskap, dålig självkänsla mm

2. Det finns ingen genväg till ett bättre liv, allt handlar om hur vi förhåller oss till det vi har, och vad vi förväntar oss att få. Självkänsla är viktig för att om man inte tror att man förtjänar det man önskar så attraherar man det inte heller, allt på grund av vårt känsloläge. En del kan behöva arbeta med sin självkänsla innan de kan attrahera.

3. Universum kommunicerar genom energi, inte med ord, och den läser inte mellan raderna. Så var exakt och ha rätt känslor till din önskning. Du måste lära dig att ha känslor som överensstämmer med dina ord och handlingar. Om ditt intellekt säger en sak och dina känslor en annan så är det dina känslor du kommer att manifestera utifrån. Om du fortsätter känna som du alltid gjort när du “misslyckats” så kommer du få samma resultat även i framtiden.

4. Attraktionslagen är ingen ”snabb-fix” utan det krävs ofta att man jobbar med sig själv först för att sedan kunna attrahera, ofta steg för steg. Ha inte bråttom. Vi sänder hela tiden till universum, inte endast när vi aktivt önskar. Om energin du sänder mellan dina önskningar inte stämmer överens med din önskan så blir det svårare att manifestera.

5. Man kan inte attrahera utifrån en annan energinivå en den man befinner dig på. Du måste själv arbeta på att du har så bra förutsättningar som möjligt att attrahera utifrån. Ibland kan man behöva önska i flera steg för att nå upp till den nivån där man kan skapa det man verkligen önskar. Tålamod är en dygd även inom attraktionslagen. Ju bättre förarbete och grund du lägger ju snabbare och lättare manifesteras dina önskningar.

6. Det vi ger energi växer. Det är viktigt att vi lägger vårt engagemang på det vi vill ha mer av, och inte på det vi vill ha mindre av i vårt liv. Agerar du inte i ditt liv på ett sätt som överensstämmer med dina önskningar så kommer de med största sannolikhet inte att infrias. Det vi sår får vi skörda. Vi kan inte så vete om vi önskar råg.

7. Vi är ofta offer för yttre omständigheter. Det enda vi har kontroll över är våra egna tankar, känslor och ageranden i detta. Hur vi förhåller oss till det som sker avgör hur vi går vidare, och med vilken energi, och i förlängningen vad vi attraherar.

8. Man kan endast skapa förändring eller bryta en negativ spiral genom att tro att det är möjligt, man måste känna och uppleva det. Det handlar inte om det specifika man önskar sig, utan det handlar om hur möjligt man tror att det är att det faktiskt kan ske, hur man förhåller sig till sin önskning. Tror man inners inne inte det är möjligt så sätter man upp omedvetna hinder genom att sända ut den energin. Är du öppen för möjligheter eller inte?

9. Hur du attraherar styrs av hur du välkomnar förändringar. Är du rädd för förändringar eller inte? Hur har du förhållit dig känslomässigt till större förändringar som du inte själv har haft kontroll över tidigare? Är det okej för dig att det du önskar kan komma på ett annat sätt än så som du önskar? Att den kanske kommer som en utmaning först innan allt blir klart och faller på plats? Eller ”villkorar” du dina önskningar? det ska bli som du önskar, eller inte alls? Har du tillit till att det blir som det är tänkt? Tillit är A och O när det gäller attraktionslagen. Du kan bestämma din önskning men du kan inte bestämma hur och i vilken form den kommer till dig.

10. Många tror att man med attraktionslagen kan få det man önskar genom att ”tro” att man redan har det. Detta ser jag som en omöjlighet då man vet att man inte har det. Man kan inte lura sig själv på det sättet till 100 %. Däremot så kan man känna tillit till att man är omhändertagen och att det redan är tillgängligt.

Man kan däremot känslomässigt tro att det är möjligt och då kan man attrahera. Man kan då använda sig av affirmationer för att fokusera på det man önskar för att göra det till en del av sin vardag. Tycker man det är svårt att tro så kan man affirmera på de känslorna man vill ha för att kunna tro att det är möjligt.

11. Om du önskar dig fullt rimliga saker i ditt liv men innerst inne inte tror att det är möjligt att få så behöver du fråga dig varför? Var kommer denna känsla ifrån? Och på vilket sätt styr den känslan ditt liv? När du knäcker den koden så förändrar du din energi och förmåga att attrahera.

12. Man ska aldrig önska åt andra eller önska mot någons vilja. De attraherar på sitt håll och genom att försöka gå emot och styra någon annan människa så attraherar man fel energi. Man sänder då från en frekvens som obönhörligen kommer att dra till sig destruktiv energi. Ta ansvar för dina önskningar och låt andra ta ansvar för sina.

13. Så fort man säger att det inte funkar att attrahera för man bara får en massa skit, och ingen annan verkar få betala för det de gör mot en, så åker offerkoftan på och man attraherar utifrån den martyr energin. Aha tänker universum, och känner av känslorna (inte orden), det är där hen befinner sig och sänder ifrån, då sänder vi mer av det, för det är där hen verkar vilja vara. Attraktionslagen är som en boomerang som ofrånkomligen kommer tillbaka till dig. Dina känslor är din boomerang och i den energin som du lever ditt liv.

14. Vi sänder ut och attraherar olika beroende på vårt bagage och hur vi hanterat det. Har man fått en dålig start i livet och har svårt att tro på en bättring så får man svårare att attrahera positivt. Men om man väl överkommer sig själv en gång så får man och andra sidan lättare att göra det om och om igen. Detta ökar tron och öppnar upp för mer och högre energi att attrahera. Nyckeln här handlar om att jobba med sig själv.

Har man fått en bra start och inte ser några begränsningar i vad som kan komma till en så är det möjligt att man enklare attraherar välstånd och lycka helt omedvetet. Det krävs för det en god självkänsla i grunden.

Längst vägen finns sen våra individuella val och ytterligare yttre omständigheter som kommer att ändra våra förutsättningar till det bättre eller sämre. I slutändan är det hur man hanterar det som sker känslomässigt som kommer att bestämma vad man attraherar framöver.

15. Acceptera livets orättvisa och att det finns en högre ordning som man inte ser eller kanske förstår. Då kan man släppa oförrätter och bitterhet och attrahera nya energier. Såvida man inte njuter av offerrollen, för då kommer man få mer av den.

16. Attraktionslagen handlar inte om att komma undan det negativa och jobbiga i livet, för det gör ingen. Utan attraktionslagen handlar om att vi själva kan skapa vårt liv i den riktningen vi önskar genom att arbeta med våra känslor och förhållningssätt.

17. Man behöver inte alltid veta vad man vill ha för att attrahera bra saker, Det räcker med att man har en energi som skapar överflöd. Genom att leva sitt liv genom devisen att jag förtjänar det bästa, och tron att livet är följt av möjligheter, och att allt bara blir bättre, och dessutom agerar i den andan så manifesterar man framgång medvetet eller omedvetet. En del människor har ingen aning om att de agerar perfekt utifrån attraktionslagen.

Släpp loss kraften i attraktionslagen:

Hur du manifesterar dina drömmar

Har du någonsin undrat varför vissa människor utan ansträngning verkar locka framgång, kärlek och överflöd till sina liv medan andra kämpar för att uppnå sina mål? Det handlar om attraktionslagen, en kraftfull universell lag som styr våra tankar och övertygelser. Denna lag säger att lika attraherar lika, vilket innebär att positiva tankar och känslor kan manifestera positiva resultat i våra liv.

I den här artikeln kommer vi att utforska hur du släpper loss kraften i attraktionslagen och manifesterar dina drömmar. Oavsett om du önskar ekonomiskt överflöd, ett kärleksfullt förhållande eller en tillfredsställande karriär, kan förståelse och utnyttjande av denna lag göra hela skillnaden.

Förståelse av attraktionslagen

Attraktionslagen bygger på principen att våra tankar och övertygelser skapar vår verklighet. Den innebär att vi genom att fokusera på positiva tankar och känslor kan locka till oss positiva upplevelser och resultat i våra liv. Detta innebär att om vi ständigt uppehåller oss vid negativa tankar och känslor, kommer vi att fortsätta att dra till oss negativitet.

För att förstå attraktionslagen är det viktigt att inse att våra tankar och övertygelser avger en vibrationsfrekvens. Denna frekvens fungerar som en magnet och drar till sig liknande frekvenser och upplevelser. När vi fokuserar på positiva tankar och känslor höjer vi vår vibrationsfrekvens, vilket gör det lättare att locka till sig positiva upplevelser.

Kraften i positivt tänkande

Positivt tänkande är en grundläggande aspekt av att utnyttja kraften i attraktionslagen. Genom att medvetet välja att fokusera på positiva tankar och känslor kan vi förändra vårt tankesätt och anpassa oss till de saker vi önskar.

 • Ett sätt att odla positivt tänkande är genom tacksamhet. Ta en stund varje dag för att reflektera över de saker du är tacksam för. Denna enkla handling av uppskattning kan hjälpa dig att flytta fokus från vad som saknas till vad du redan har, vilket skapar ett positivt tankesätt.
 • En annan kraftfull teknik är att omformulera negativa tankar till positiva. Istället för att älta vad som kan gå fel, fokusera på vad som kan gå rätt. Genom att omformulera dina tankar till något positivt tränar du ditt sinne att se möjligheter och möjligheter.

Sätt upp tydliga mål och intentioner

För att förverkliga dina drömmar är det viktigt att ha en tydlig vision av vad du vill uppnå. Att sätta tydliga mål och avsikter hjälper till att klargöra dina önskningar och ger en färdplan för manifestation.

 • Börja med att visualisera ditt ideala liv. Hur ser det ut? Hur känner du dig? Genom att skapa en levande mental bild av ditt önskade resultat skickar du ett tydligt meddelande till universum om vad du vill manifestera.
 • När du har en tydlig vision, dela upp den i specifika mål. Gör dem mätbara och tidsbundna. Till exempel, om du önskar ekonomiskt överflöd, sätt ett mål att tjäna en viss summa pengar inom en viss tidsram. Genom att sätta tydliga mål ger du universum ett specifikt mål att arbeta med.

Visualisering och affirmationer

Visualisering och affirmationer är kraftfulla verktyg för att manifestera dina drömmar när man arbetar med attraktionslagen. Visualisering innebär att du skapar en mental bild av ditt önskade resultat och fördjupar dig i de känslor som är förknippade med det. Genom att upprepade gånger visualisera dina mål programmerar du ditt undermedvetna att tro att de redan är verklighet.

Affirmationer, å andra sidan, är positiva uttalanden som förstärker dina önskningar och övertygelser. Genom att upprepa affirmationer som “Jag är värd kärlek och överflöd” eller “Jag lockar positiva möjligheter in i mitt liv”, omprogrammerar du ditt undermedvetna med stärkande övertygelser.

För att maximera effekten av visualisering och affirmationer, införliva dem i din dagliga rutin. Avsätt tid varje dag för att visualisera dina mål och upprepa affirmationer. Ju mer du fördjupar dig i de känslor och övertygelser som är förknippade med dina önskningar, desto kraftfullare kommer dina manifestationsinsatser att vara.

Att vidta inspirerade åtgärder

Medan positivt tänkande, målsättning, visualisering och bekräftelser är viktiga komponenter för att manifestera dina drömmar, är det lika viktigt att vidta inspirerade åtgärder. Universum svarar på dina tankar och övertygelser, men det kräver också att du tar aktiva steg mot dina mål.

Inspirerad handling innebär att du tar steg som överensstämmer med dina önskningar och intuition. Det handlar om att vara öppen för möjligheter och agera på dem när de dyker upp. Lita på dina instinkter och följ din inre vägledning. Universum kommer att ge dig synkroniciteter och tecken, men det är upp till dig att känna igen och agera på dem.

Kom ihåg att inspirerad handling inte innebär att tvinga saker att hända eller att kämpa mot motstånd, det fungerar aldrig med attraktionslagen. Det handlar om att vara i flöde och låta universum vägleda dig mot dina mål. Lita på processen och tro på att allt utvecklas som det ska.

Övervinna begränsande övertygelser och negativa tankar

Ett av de största hindren för att manifestera dina drömmar och arbeta med attraktionslagen är närvaron av begränsande övertygelser och negativa tankar. Dessa övertygelser och tankar skapar motstånd och blockerar flödet av positiv energi.

För att övervinna begränsande övertygelser är det viktigt att identifiera och utmana dem. Fråga dig själv: “Är den här övertygelsen bra för mig? Är den baserad på fakta eller bara rädsla?” Genom att ifrågasätta dina övertygelser kan du börja ersätta dem med stärkande övertygelser.

Negativa tankar kan omvandlas genom mindfulness och självkännedom. När du kommer på dig själv med att tänka negativt ska du stanna upp och omformulera tanken till en positiv eller neutral tanke. Genom att konsekvent omdirigera dina tankar kan du omprogrammera ditt sinne till att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv.

Omge dig med positiv energi

Den energi du omger dig med har en betydande inverkan på din förmåga att manifestera dina drömmar. Negativa och giftiga miljöer kan dränera din energi och hindra dina manifestationsinsatser.

 • För att skapa ett positivt energifält, omge dig med stödjande och likasinnade individer.
 • Leta efter positiva förebilder och mentorer som kan inspirera och motivera dig.
 • Engagera dig i aktiviteter som ger dig glädje och lyfter ditt humör.

Ju mer du fördjupar dig i positiv energi, desto lättare blir det att locka till sig positiva upplevelser.

Verktyg och tekniker för manifestation

Förutom visualisering och bekräftelser finns det olika manifestationsverktyg och tekniker som kan förbättra dina manifestationsinsatser när du arbetar med attraktionslagen. Dessa inkluderar att skapa visionstavlor, skriva manifestationsskript, öva meditation och använda kristaller eller eteriska oljor för att förstärka dina avsikter.

 • Visionstavlor är visuella representationer av dina mål och önskningar. Genom att skapa ett collage av bilder och ord som representerar dina drömmar förstärker du dina avsikter och håller dem i framkant av ditt sinne.
 • Manifestationslista innebär att du skriver ner dina önskningar som om de redan har uppnåtts. Genom att skriva din ideala verklighet skickar du ett tydligt meddelande till universum om vad du vill manifestera.
 • Meditation är en kraftfull övning för att lugna sinnet och ansluta till ditt inre jag. Genom att regelbundet utöva meditation kan du utnyttja din intuition och få vägledning från ditt högre jag.
 • Kristaller och eteriska oljor har unika egenskaper som kan stödja dina manifestationsinsatser. Till exempel är citrin känd för sina överflödsförbättrande egenskaper, medan rosenkvarts främjar kärlek och självacceptans. Att införliva dessa verktyg i din manifestationspraxis kan hjälpa till att förstärka dina avsikter.

Omfamna tacksamhet och uppskattning

Tacksamhet är ett kraftfullt verktyg för att manifestera dina drömmar. När du odlar en inställning av tacksamhet och uppskattning, erkänner du och firar det överflöd som redan finns i ditt liv. Denna positiva energi drar till sig fler positiva upplevelser.

För att omfamna tacksamhet, gör en daglig praxis att lista saker du är tacksam för. Det kan vara så enkelt som en vacker soluppgång eller en vänlig gest från en vän. Genom att fokusera på välsignelserna i ditt liv skiftar du din vibration till en högre frekvens, vilket gör det lättare att locka till sig det du önskar via attraktionslagen.

Steg för att manifestera dina drömmar

För att sammanfatta, här är stegen för att manifestera dina drömmar:

 • Förstå attraktionslagen och hur den styr dina tankar och övertygelser.
 • Odla positivt tänkande och omformulera negativa tankar till positiva.
 • Sätt tydliga mål och avsikter för att ge en färdplan för manifestation.
 • Använd visualisering och affirmationer för att programmera ditt undermedvetna.
 • Ta inspirerade åtgärder som överensstämmer med dina önskningar och intuition.
 • Övervinna begränsande övertygelser och negativa tankar genom självmedvetenhet och mindfulness.
 • Omge dig med positiv energi genom att söka upp stödjande och likasinnade individer.
 • Utforska manifestationsverktyg och tekniker som visionstavlor, manifestationsskript, meditation och kristaller eller eteriska oljor.
 • Omfamna tacksamhet och uppskattning för det överflöd som redan finns i ditt liv.
 • Lita på processen och tro att dina drömmar manifesterar sig i gudomlig timing.

Genom att följa dessa steg och konsekvent utöva principerna i lagen om attraktion kan du släppa loss kraften inom dig för att manifestera dina drömmar. Kom ihåg att universum alltid arbetar till din fördel. Öppna ditt sinne och hjärta för de möjligheter som väntar på dig. Resan börjar nu.

Namaste Vivi

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

20 kommentarer

 1. Maria den

  Jag vill leva tillsammans med den jag älskar varje dag i samma hus och ha allt tillsammans.

  • Anna-Karin den

   Jag önskar att min son kommer hem till mig, frisk och lycklig och att min dotter hittar styrkan att bli drogfri och att hon också kommer hem till mig, frisk och lycklig så vi kan leva mina sista år sida vid sida och vara lyckliga tillsammans.

 2. Pia Thorsdotter den

  Jag driver idag en verksamhet i en fastighet som jag äger, min önskan är att fastigheten blir såld och lever vidare.

 3. Ängel den

  Jag vill ha min drömman hos mej

  • Ann den

   Min man är lång.mörk.snäll.generös.charmig.yngre än mig.Ängel.

 4. christina den

  Jag vill att allt det jag önskar och säger ska höra och bli verklighet
  Vill ha mina barn och barnbarn nära mig och att vi ska vara alla friska och starka samt att ekonomin flödar in till oss så att vi kan oberoende unna oss allt det vi ska ha

 5. Siv den

  Önskar central lägenhet med balkong, hiss o mycket yta?

 6. Janne den

  Jag önskar en älskling att få pussa jättemycket på. Och ett litet hus på landet och ett jobb jag trivs med och bra hälsa.

 7. Eva Carlberg den

  Jag önskar att jag kan möta livet med kärlek och tacksamhet

 8. miguel den

  Jag önskar mig att köpa mitt dröms hus och kan möta livet med kärlek bra hälsa och tacksamhet.

 9. Pingback: Attraktionslagen del 4 – Camillas blogg

 10. Heidi den

  Jag önskar att jag kan komma till rätta med mina känslor och vara ärlig mot mig själv och andra i min omgivning. Jag önskar välmående och hälsa för mina barn. Jag önskar överflöd av lycka.

 11. Saga den

  Jag önskar att få bli frisk.

 12. Marianne Gustavsson den

  Jag har det så bra, men jag längtar tillbaka till ett hus i skogen.Med vedspis i köket, och lite skog runt omkring. En brunn och uthus, en vovve och min make och våra katter. Lugnt och skönt, och inga skulder. Hälsa för oss och barn och barnbarn, och få betyda nåt för någon.

 13. Solveig Ida den

  Jag vill ha ett meningsfullt liv och ett nytt jobb. Jobba för sjukhuset , internationellt. Bli upptäckt. Driva och utveckla och få leva ut min fulla potential. Bli uppskattad för min kompetens. Tack!

 14. Karin Högseth den

  Jag önskar en man som jag kan älska och som älskar mig tillbaka, alldeles utan förbehåll.

 15. Ann-Mari den

  men jag förstår inte. hela mitt liv har varit väldigt svårt när jag var barn blev min mamma svårt sjuk i cancer inte önskade jag mig det, och jag var livrädd i flera år att hon skulle vara död varenda dag såg jag det framför mig men hon dog inte. sen började skolan jag såg fram mot det var över lycklig och glad och trodde allt skulle gå bra men jag blev mobbad från dag ett och i 7 år framåt inte önskade jag mig det. eller frammanade det, sen träffade jag en man när jag var 14 som var flera år äldre då var jag övertygad om att jag skulle bli stenkastad och smutsropad för det men då blev jag hyllad som en hjälte, efter 7 år med honom träffade jag en annan trodde livet skulle bli underbart, blev en katastof med otrohet flera gånger om från hans sida jag anade inget. träffade en tredje man trodde igen att mitt liv skulle bli kanon bra men han var elak mot både mig och våra två barn. eftr8 år gick jag därifrån 2 år själv med barnen sen en fjärde mna jag var lycklig han var underbar men vi bodde aldrig ihop efter ett par år visade det sig han hade en kvinna till pararellt med mig och jag hade aldrig i mitt liv anant det. nu har jag varit ensam i 7 år, inga förhållande av någon sort. inte heller något jag önskat mig. så hela mitt liv när jag trott intalat mig att altt ska gå bra och förväntat mig det har det blivit tvärtom och när jag trott allt ska gå åt helvete har det gått bra- förstår verkligen inte attraktionslagen. jag är ingen bitter person utan detta är bara mitt liv i fakta, nu har jag varit kär i en gift man i två år som det verkar som jag aldrig kan få det är dock min allra högsta önskan i världen.

  • Vivi den

   Vissa yttre omständigheter kan vi inte styra över utan bara förhålla oss till. Lyssna gärna på podden Attraktionslagen 2.0 som förklarar bra. Kram vivi

 16. Inger Skommar den

  Tack för förtydligande och bra enkla förklaringar på en tjock bok på engelska.
  Gillar svensk litteratur bättre – mer rakt på sak.
  Jag är lycklig & det sänder jag ut. Tacksam för allt som kommer till mig & förstår att det är mitt uppdrag att klura ut meningen och lärdomen av det som ramlar framför…
  Kärlek till oss själva är nog det mest snåriga läxan men när man väl förstått & förlåtit – då blir det varm i både själ & hjärta.
  Inger på Linjen vid fjällets fot.

  • Vivi den

   Kram på dig Inger. Vivi

Lämna en tanke