Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Bakgrunden till remote viewing (fjärrsyn)

0

Remote viewing (RV), även kallat fjärrsyn på svenska, kom inte till över en natt. De tidigaste användarna av metoden kan spåras tusentals år tillbaka, till det antika Grekland och ännu tidigare. Men bakgrunden till dagens remote viewing har sin början på 1930-talet, då experiment med klärvojans utfördes av forskare såsom J. B. Rhine. Upton Sinclairs forskning på telepati och överföring av tankar, vilka han beskriver i sin bok Mental Radio och Rene Warcolliers arbete på samma ämne (som beskrivs i boken Mind to Mind), förde utvecklingen ytterligare framåt tillsammans med undersökningar på utomkroppsliga tillstånd. Det var denna utveckling som senare skulle leda till uppkomsten av fjärrsyn (remote viewing).

Föregångaren till fjärrsyn

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, utfördes utomkroppsliga experiment i New York av amerikanska psykologiforskare. En av de försökspersoner som ingick i dessa experiment var Ingo Swann, en konstnär som studerade det paranormala och flera år tidigare hade begett sig från Colorado till New York. Swann hade tröttnat på de standardprotokoll för forskningen som användes, och föreslog ett flertal förändringar och förbättringar av experimenten, vilket bland annat ledde till att ett flertal lyckade försök gjordes att mentalt beskriva det nuvarande vädret i olika amerikanska städer. Efter att Ingo hade beskrivit väderförhållandena i de aktuella städerna, verifierades uppgifterna genom telefonsamtal till väderstationer och andra trovärdiga källor.

Dessa experiment visade andra att det fanns någonting speciellt med denna process, där man med hjälp av fjärrsyn betraktade föremål och platser som annars skulle vara otillgängliga för den mänskliga uppfattningen. Resultaten var provokativa och underströk värdet av ytterligare forskning på området.

Metoden remote viewing uppstår

1972 berättade Dr. Hal Puthoff, en fysiker vid forskningsinstitutet SRI-International i Kalifornien, om sitt intresse för en slags icke-konventionell kommunikation för en forskare i New York. Den New York-baserade forskaren var bekant med Swann och det hela ledde till att Puthoff och Swann började arbeta tillsammans för att utföra ett experiment som i slutändan drog till sig uppmärksamheten av CIA, som även valde att finansiera projektet.

Fysikern och forskaren Russell Targ gjorde snart Swann och Puthoff sällskap på SRI, och bildade tillsammans stommen av det forskarlag som forskade och förfinade förståelsen för det som nu hade blivit känt som remote viewing (fjärrsyn). Under de kommande två årtiondena finansierades en stor del av forskningen på fjärrsyn av regeringen, och denna forskning utfördes i hemlighet. Ett mindre antal mindre hemliga projekt fick även de stöd, och en begränsad mängd icke-hemlighetsstämplad information om fjärrsyn publicerades.

Under mitten av 1970-talet flyttades stödet för det ständigt växande fjärrsynsprogrammet från CIA till försvarets underrättelsetjänst, samt vissa andra militära organisationer. Därmed började man genom experimenten och forskningen att utforska vad man kunde åstadkomma med remote viewing och försökte förbättra kvaliteten på resultaten och uppnå mer konsekventa resultat.

Programmets uppgång och fall

1978 skapade den amerikanska armén en särskild enhet som via fjärrsyn skulle samla in uppgifter om fientliga krigsmakter. Programmet fortsatte fram till 1986, varpå forskningen och den operationella verksamheten kombinerades under försvarets underrättelsetjänsts ledarskap. 1991 bytte man namn på projektet till “Star Gate”.

1995 beslutade kongressen att ansvaret för programmet skulle överföras från försvarets underrättelsetjänst till CIA. Under hösten släppte CIA delar av informationen kring programmet tillsammans med en kontroversiell forskningsrapport som visade att fjärrsyn inte var användbart som ett verktyg för att insamla information. När detta dokument släpptes hade CIA redan avbrutit sitt program för remote viewing. Därefter har flera personer kopplade till programmet givit ut böcker, givit intervjuer i media och/eller erbjudit kommersiell utbildning i fjärrsyn.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke