Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Besvärjelser, formler eller ramsor

1

Besvärjelser, formler eller ramsor kan kallas olika begrepp men har ofta samma innebörd, nämligen att man vill att vissa specifika saker ska hända i den riktning som man själv önskar. En besvärjelse består oftast av en fras av ord eller satser som man anser har en magisk kraft. Det kan till exempel handla om att man vill hitta något man tappat bort, få ett arbete eller bli lycklig.

Vissa anser att besvärjelser kommer ursprungligen från en bön, men med skillnaden att i en besvärjelse råder det ett maktförhållande då man befaller någon till att utföra en handling. Det finns många olika folkslag över hela jordklotet som använder sig av olika besvärjelser och formler. Den äldsta besvärjelseformeln som har skrivits ned är en germansk sådan som nedtecknades på 900-talet. Den kallas för Merseburgformeln. Även i Sverige finns flertalet besvärjelser nedtecknade, bland annat av P.G. Vistrand och V. E. Lidforss på 1800-talet.

Vad man bör tänka på

Det finns vissa saker man bör ha i åtanke innan man uttalar en besvärjelse. Eftersom en besvärjelse är magi, och även ganska nyckfullt, är det viktigt att man använder det på ett så korrekt sätt som möjligt. Man bör också ta i beaktande att lagen om tre gäller. Det är en grundläggande lag inom häxkonsten och avser att det man gör mot någon kommer trefalt åter. Detta gäller både goda saker och mer onda saker. Man bör alltså absolut inte använda besvärjelser till att skada någon annan levande varelse.

Att skriva sin egen besvärjelse

Man kan läsa besvärjelser antingen som de är, det vill säga i textform, eller så kan man välja att göra det i samband med någon specifik handling. Det finns flera färdigskrivna besvärjelser att till exempel googla på, men det finns flera kunniga personer inom detta område som anser att man bör skriva sin egen besvärjelse. De anser att om man inte kan skriva en, bör man inte heller uttala en besvärjelse. Dessutom är det faktiskt inte speciellt svårt att skriva sin egen besvärjelse. Man får givetvis själv välja hur man vill göra – ibland kan det vara en god genväg att använda en besvärjelse som redan finns.

Man brukar säga att det finns fem punkter som man kan låta utgöra en slags stomme i besvärjelsen. Första punkten avser vem besvärjelsen ska avse: en själv eller någon annan. Den andra punkten handlar om vad du avser att åstadkomma med besvärjelsen och den tredje punkten handlar om den specifika platsen. Den fjärde punkten rör en fråga som man bör ställa sig själv: finns det till exempel en speciell tidpunkt? Den femte och sista punkten handlar om hur det ska gå tillväga.

För att få till en så bra besvärjelse som möjligt bör man inte krångla till det eftersom effekten då kan minskas. Besvärjelsen behöver inte rimma, även om en del har fått för sig att så är fallet. Vissa avråder från besvärjelser som handlar om kärlek men även här är valet upp till den enskilde. Oavsett vad du avser med din besvärjelse är det en god början med att sätta sig in i det magiska arbetet först för att få en större förståelse och kunskap.

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

  1. paulina schilling den

    min tanka är att vara trollkarl

Lämna en tanke