Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Betydelsen av – teism, ateism och agnosticism

0

Teism, ateism och agnosticism är tre vitt skilda begrepp kopplade till trosuppfattningar som det ofta råder felaktiga uppfattningar om. Här går vi därför igenom de tre begreppen och reder ut eventuella oklarheter.

Teism

Teism är tron på att det finns åtminstone en gud av något slag, en gud som har skapat världen och i varierande utsträckning interagerat med den ända sedan skapelsen. Monoteism är tron på att endast en gud existerar, medan polyteism är tron på att det finns flera gudar. Andra varianter av teism är deism – tron på att gud existerar men inte är involverad i världen – och pantheism – tron på att gud och naturen är en och samma sak.

Det kan ibland vara svårt att förstå att teism endast innebär “tron på en gud” och ingenting annat, eftersom vi sällan upplever teismen på detta isolerade sätt. Det är istället så att teismen ofta blandas in i ett nät av olika trossystem. Kopplingen mellan teism och religion är så pass stark att vissa har svårt att hålla isär dessa, till och med till den punkt att de föreställer sig att de bägge begreppen är synonymer – eller åtminstone att teism nödvändigtvis är religiöst och att religion nödvändigtvis är teistisk.

Ateism

Ateism är ingen bekräftande tro på att det inte finns någon gud och avslöjar heller inte vad en person tror på. Det är istället ett avfärdande av bekräftelsen på att det finns gudar. Ateism är således inte en misstro mot gudar eller en förnekelse av dessa; det är istället en avsaknad av tro på gudar.

Ateismen definieras ofta felaktigt som ett trossystem, men är varken ett trossystem eller en religion. Det finns förvisso vissa religioner som är ateistiska (bland annat vissa buddhistiska sekter), men det innebär inte att ateismen i sig är en religion. Man kan lite skämtsamt göra följande liknelse: om ateism vore en religion, vore det en hobby att inte samla på frimärken.

Inom ateismen finns dock människor med flera olika livsåskådningar. Vissa kallar sig för agnostiker, andra beskriver sig själva som humanister, sekulära eller fria tänkare. Detta görs i vissa fall på grund av att ordet “ateist” ibland har kommit att få en negativ innebörd. Alla tillåts använda vilka självbeskrivande ord de önskar, men ateistiska föreningar förespråkar att deras medlemmar använder ett ord som alla förstår: ateist.

Agnosticism

Medan ateism är en avsaknaden av tro på en gud, är agnosticismen en trosuppfattning som går ut på att det är okänt eller oklart huruvida gud eller någonting gudomligt existerar. En agnostiker är således en person som inte påstår sig känna till huruvida någon gud existerar eller ej. Vissa tror felaktigt att agnosticism är en form av ateism, eller ett alternativ till ateismen. Agnosticismen handlar dock om kunskap, och kunskap är någonting som är relaterat till men samtidigt avskilt från frågan om tro, vilket gör att agnosticismen skiljer sig åt från såväl teism som ateism. Vissa hävdar till och med att troende personer till en viss grad kan vara agnostiker när de hävdar att deras gud är outgrundlig, eller att dennes vägar är outgrundliga.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke