Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Bikramyoga

0

Bikramyoga är en yogaform som gjorde populär på 1970-talet av Bikram Choudhury. Denna typ av yoga går ut på att man återupprepar samma 26 positioner i fler set under 90 minuter. Instruktörer i bikramyoga genomgår en nio veckor lång utbildning i yogaformen. För närvarande finns det fler än 1 650 yogastudior världen över där bikramyoga utövas.

Choudhury valde enligt bikramyogans officiella webbplats ut positioner från den klassiska hathayogan för att låta sina utövare “systematiskt förflytta nytt, syresatt blod till 100 procent av kroppen, till varje organ och fiber”. Dessa positioner, vilka inkluderar triangeln, trädet, örnen och kobran, samt andra vanliga positioner som används inom hathayoga, bör utföras på ett specifikt och oförändrat sätt för att utövaren ska dra kunna tillgodogöra sig de önskade fördelarna.

Så skiljer sig bikramyoga åt från hathayoga och varm yoga

De traditionella positionerna inom bikramyoga inkluderar inte handstående positioner och liknande, vilka ofta förekommer i yogaklasser, då det är svårt för utövare att utföra dem på ett säkert sätt. I mer avancerade bikramklasser kan dock instruktören låta deltagarna utföra dessa positioner.

I de flesta fall är det rum där yogaklassen äger rum uppvärmt, inte sällen till 41 grader, med en ganska hög luftfuktighet (ofta omkring 40 procent). Därför kallas bikramyoga ibland även för “varm yoga”. Varm yoga och bikramyoga skiljer sig dock åt så till vida att varm yoga är ett samlingsbegrepp för alla yogaformer som utförs i ett varmt rum. De rum där varm yoga utövas är sällan lika varma som rum där bikramyoga utövas, vilka Choudhury själv ibland kallas för “tortyrkammare”.

Inom bikramyoga används 80-20-metoden och utandningsmetoden. 80-20-metoden går ut på att du tar ett djupt andetag, intar positionen och kontinuerligt andas ut 20 procent av luften genom näsan. Utandningsmetoden går ut på att man tar ett djupt andetag och andas ut helt så fort man har intagit sin position, och fortsätter andas ut medan man befinner sig i denna. Bägge dessa andningstekniker är svåra, och de flesta nybörjare behöver öva en del innan de klarar av att utföra dem på ett framgångsrikt sätt.

Fördelar och nackdelar med bikramyoga

Studier har visat att regelbunden utövning av yoga kan minska ryggvärk, vässa sinnet, förbättra humöret och till och med sänka blodtrycket hos utövaren. Det finns dock inga storskaliga vetenskapliga studier som har kunnat ge stöd åt att just utövning av bikramyoga skulle medföra några särskilda fördelar. Till exempel förs toxiner vanligtvis inte ut ur kroppen genom svettning, utan istället via levern och njurarna, och avlägsnas sedan via urin eller avföring.

Det finns vissa potentiella faror med att utöva bikramyoga. De rikliga svettningar som utövandet medför kan leda till uttorkning om utövaren inte dricker tillräckligt mycket vatten. Den ökade rörligheten kan dessutom vara en negativ effekt av bikramyoga, eftersom den kan leda till påfrestningar som resulterar i muskelsträckningar och andra skador. Varm yoga kan även förvärra symtomen på multipel skleros, och personer med högt blodtryck, diabetes eller hjärtsjukdomar bör också undvika att utöva varm yoga.

Om du börjar känna dig illamående, yr eller på annat sätt sjuk när du utövar bikramyoga, är det en god idé att dricka lite vatten och ta en paus.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke