Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Biodynamisk odling

0

Du kanske har hört begreppet “biodynamisk” och undrat vad det handlar om? Vissa menar att biodynamisk odling är en form av kvacksalveri eller lurendrejeri. Andra hävdar att det är ett holistiskt, naturligt sätt att genom trädgårdsarbete utnyttja de mystiska krafter som finns runt omkring oss. Om du så vill skulle du kunna kalla det för ekologisk odling med ett andligt perspektiv.

Den biodynamiska odlingens rötter

Faktum är att biodynamisk odling är föregångaren till den ekologiska och hållbara odling som idag är så populär. Den bygger på Dr. Rudolf Steiners lära om hur man bör arbeta med jorden och himlen för att odla i harmoni med naturen. Begreppet “ekologisk odling” kommer från de personer som beskrev Dr. Steiners förhållningssätt till odling. Under 1920-talets början utvecklades den biodynamiska odlingen i Tyskland av filosofen Dr. Steiner. Han trodde att jorden, växterna, djuren och allt annat i solsystemet var sammanlänkade till varandra.

Grunden i hans metod utgörs av ett minutiöst förarbete för att öka produktionen. Den biodynamiska odlingen ger ett resultat i form av en förbättrad jord och mer näringsrika grödor samt ett ökat djup för det övre skiktet av jorden. Många som påtar i sina trädgårdar känner att det för komplicerat att implementera denna metod i sina trädgårdar. Du kan dock köpa förberedd jord och därigenom underlätta övergången till biodynamisk odling.

Detta kännetecknar biodynamisk odling

Det finns en djup hängivenhet till jordens välmående, djurens välbefinnande samt månens och stjärnornas cykler. Det är viktigt att en tiondel av den jord som brukas åsidosätts för att bevara den biologiska mångfalden. Precis som vid ekologisk odling använder man inom den biodynamiska odlingen endast naturliga medel för bekämpning av skadedjur och ogräs. Biodynamisk odling skiljer sig dock från många former av ekologisk odling vad gäller den andliga, mystiska och astrologiska inriktningen. Den har ett andligt fokus samtidigt som den syftar till att förbättra mänskligheten.

Några viktiga delar av den biodynamiska odlingen är användningen av gödsel från boskap för att låta grödorna växa, vilket gör att näringsämnena återvinns, samt att jordens kvalitet bibehålls och förbättras. Såväl djurens som grödornas välbefinnande är en annan viktig del av denna odlingslära. Förutom grönt gödsel används även täckgrödor och en teknik där grödorna roteras. Dessa komponenter används för att gynna den biologiska mångfalden och för att öka den biologiska aktiviteten i jorden.

Förberedelser för biodynamisk odling

Dr. Steiner beskriver nio olika förberedelser som bör göras för att främja grödornas tillväxt. Han beskriver även hur de olika förberedelserna ska gå till. Steiner trodde att dessa förmedlade såväl markbundna som kosmiska krafter ner i jorden. De förberedda ämnena är numrerade från 500 till 508. De två första (500-501) används för att förbereda fältet, medan de sju nästkommande (502-508) används för att skapa en kompost.

En studie gjordes för att utvärdera det biodynamiska odlingssystemet och jämföra det med det traditionella odlingssystemet och den ekologiska odlingen. Resultatet av studien visade att både ekologisk odling och biodynamisk odling ger bättre jordegenskaper, men ger en mindre skörd än den traditionella odlingen. Vad gäller komposteringen har man kunnat märka att den kompostering som utgör en del av den biodynamiska odlingen accelererar den inledande fasen av komposteringen samt förbättrar kompostens näringsinnehåll.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke