Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Buddhismens 3 inriktningar

0

Buddhismen är en stor religion med många utövare. Man brukar till och med anse att den är en av världsreligionerna och världens fjärde största religion. Antalet utövare är lite omtvistat men ungefär 7 procent av världens befolkning är aktiva utövare till religionen. Utövarna återfinns främst i Asien och Stillahavsområdet.

Buddhismen har sitt ursprung i Siddharta Gautama Buddhas lära och uppstod omkring 500-talet före Kristus. Religionen saknar någon gud, även om vissa anser Buddha vara en sådan. Andra ser honom mer som en slags läromästare, en förebild och en upplyst som visar hur man som buddhist ska leva. Inom buddhismen anser man att det är individen själv som ska ha makten över sitt eget liv och sina egna handlingar.

Denna religion uppstod i det nuvarande Indien. Den har under tidens gång spridit sig, från över hela Indien till länderna i Sydostasien och Himalaya. Utifrån att religionen har spritt sig så pass mycket, har också nya influenser blivit en del av religionen som tillsammans med andra kulturer och traditioner har gjort att det inom buddhismen finns många olika inriktningar. De tre största, och vad man kallar för huvudinriktningar, är de tre som ska avhandlas nedan, nämligen theravada, mahayana och vajrayana.

Theravada

Theravadabuddhism kom till Burma och Thailand under 300-talet efter Kristus, och till Kambodja under 1100-talet. Denna inriktning av buddhismen återfinns i de länder som nämnts ovan, men även Sri Lanka och Laos.

Denna variant av buddhismen fokuseras på en samling skrifter som är skrivna på pali. Pali anses vara det äldsta källspråket inom buddhismen och även den mest kända formen av medelindiskan, också kallat prakrit. Buddha undervisade på prakrit. Theravada anses också vara närmast den tidiga buddhismen och anses av flera som mer konservativ än andra inriktningar. Förutom skrifterna är det centrala inom theravada, att människan ska uppnå nirvana genom sina egna handlingar och ansträngningar.

Inom de samhällen där man utövar theravada lever både så kallade lekmän och munkar tillsammans, hjälper och är även beroende av varandra. Lekmännen hjälper oftast till med materiella saker till munkarna, medan munkarna i sin tur ger andlig rådgivning för lekmännen. Lekmännen kan samla god karma genom att ge gåvor till munkarna. För lekmännen är det nästintill omöjligt att nå nirvana i detta liv.

Mahayana

Ordet mahayana betyder stor vagn. Denna inriktning av buddhismen är den största inriktningen av de tre huvudinriktningarna. Mahayana finns främst i Kina, Sydkorea och Japan. Den fanns tidigare även i Sri Lanka och Burma, men nådde inte någon framgång i dessa länder. Det centrala i mahayana är deras mål som är att bli en så kallad bodhisattva. En bodhisattva är en individ som nått insikt och är nära upplysning, men som ändå valt att avstå från nirvana för att istället kunna hjälpa andra människor till upplysning och visdom. En bodhisattva vördas därför av andra som ett helgon eller en slags gud jämte Buddha.

Eftersom mahayana är en så pass stor och bred inriktning har detta lett till att det finns flera undergrenar som till exempel zenbuddhism, nichirenbuddhism, sukhavatibuddhism och tendai.

Vajrayana

Vajrayana kallas ibland för diamantvägen och anses vara en utveckling av mahayana. Vajrayana lägger däremot till vissa esoteriska utövningsformer, där gurun använder olika tekniker som till exempel mantra och yoga för att hjälpa utövaren att nå upplysning. Dessa ritualer anses vara väldigt komplexa, speciellt om man jämför med ritualer inom de andra två huvudinriktningarna.

Vajrayana kom till Kina under 700-talet efter Kristus och den spreds vidare till Korea och Japan. Den är dock kanske främst en tibetansk variant av buddhismen. Ledaren för den tibetanska buddhismen är en bodhisattva vid namn Dalai Lama.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke