Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Buddhismens fyra ädla sanningar

0

Buddhismen är en världsreligion som har många utövare över hela världen, och man brukar säga att det är den fjärde största religionen i världen. Det största antalet utövare finns i Asien och Stillahavsregionen.

Buddhismen är en lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha, oftast endast förkortat Buddha. Den grundades omkring 500 före Kristus i det nuvarande Indien men har sedan dess spridit sig. Religionen kom på detta sätt att blandas med andra kulturer och traditioner i de olika områdena, och därför brukar man inom buddhismen tala om tre olika inriktningar, som i sin tur kan ha olika och mindre inriktningar. De tre inriktningarna är mahayana, vajrayana och theravada.

Vad är de fyra ädla sanningarna?

Inom buddhismen finns en grundläggande lära som i helhet brukar sammanfattas i de fyra ädla sanningarna. Man skulle också kunna säga att de fyra ädla sanningarna är fyra olika och påstådda sanningar om verkligheten. Tanken inom buddhismen är att dukkha, som man brukar översätta med antingen lidande eller otillfredsställelse, finns i en människas liv.

Dukkha kan orsakas av de starka begär som finns hos människan, som till exempel ett begär efter ett långt liv. För att komma tillrätta med dukkha behöver man genomgå vad buddhisterna kallar för den åttafaldiga vägen. Då buddhismen har flera olika inriktningar kan utövandet av de fyra ädla sanningarna vara olika, men den åttafaldiga vägen brukar se likadan ut oavsett tradition, inriktning eller kultur. Det specifika ordet ädla syftar till de upplysta som har kunskap om sanningarna.

Den första ädla sanningen

Den första ädla sanningen avser sanningen om dukkha. Dukkha beskrivs oftast i detta sammanhang som lidande eller otillfredsställelse, men det finns också en del motstånd till vad vissa menar är en förenkling av ordet. Mycket i livet är dukkha enligt buddhister, och man menar att det som känslomässigt är bundet till vissa element (skandha) är dukkha. Elementen är kropp, känslor, iakttagelseförmåga, viljeformationer samt medvetande.

Dukkha är något som vi alla människor förstår, vi vet att det finns ett lidande i våra liv, antingen har funnits, finns i detta exakta skede eller kommer att finnas. I den första ädla sanningen är det viktigt att inse att det finns lidande, men också att det gör att förändra och göra något åt lidandet.

Den andra ädla sanningen

Den andra ädla sanningen handlar om sanningen om lidandets (dukkhas) orsaker. Tanken är att varje människa är ansvarig för sin egen dukkha. Dukkhan kommer från ett begär och andra negativa känslor som påverkar oss i vårt liv och leder till dukkha.

Den tredje ädla sanningen

Den tredje ädla sanningen handlar om hur man får lidandet att upphöra. Genom att eliminera orsaken/erna till det begär man upplever, kommer också att bli av med okunnigheten och dukkha. När man uppnått nirvana, har man också tagit slut på dukkha.

Den fjärde ädla sanningen

Den fjärde och sista ädla sanningen om buddhismen handlar om sanningen om vägen som leder till nirvana. Denna väg kallas för den åttafaldiga vägen och innebär åtta olika steg. I de åtta stegen ska man ha rätt förståelse, rätt avsikt, rätt tal, rätt handling, rätt levebröd, rätt ansträngning, rätt medveten närvaro samt rätt koncentration. Dessa steg ska man som människa följa i sitt liv för att bli äkta och sann både mot sig själv och andra. Inom buddhismen ska man leva här och nu, nå insikt och visdom samt befria sig från onödigt mentalt lidande.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke