Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Buddhismens framväxt

1

Buddhismen är en av de största världsreligionerna, oftast ses den som den fjärde största religionen i världen. Antalet anhängare till buddhismen är lite oklart men man brukar räkna att ungefär 500 miljoner människor är anhängare till religionen, och främst i Asien och Stillahavsregionen, i länder som Thailand, Burma, Kina, Japan och Sri Lanka.

Buddhismens framväxt

Religionen uppstod omkring 500- till 300-talet f.Kr. i det nuvarande norra Indien. Den spred sig sedan i Asien och förenades med andra kulturer och traditioner, och blev därmed buddhismen. Nuförtiden finns tre huvudsakliga grenar inom buddhismen: theravada, vajrayana samt mahayana, där den sistnämnda grenen har vidare undergrenar.

Buddhismen har sina rötter i hinduismen och har därför av förklarliga skäl en hel del gemensamt med hinduismen, bland annat tron på karma och återfödelse.

Buddha – förebilden inom buddhismen

Buddhismen är en religion utan en egentlig gud som i de flesta religioner. Den centrala figuren är istället Siddharta Gautama Buddha, oftast endast förkortat Buddha, som ses som en förebild och läromästare för hur människor inom buddhismen ska vara och leva. Buddha kan dock liknas som en slags gud och porträtteras ofta i form av statyer.

Buddha tros ha levt i Indien på 500-talet f.Kr. Buddha betyder den som vaknat upp. Buddha var en son till en furste och hade det ekonomiskt bra ställt. Han gifte sig sedan och fick en son i palatset där han växt upp, men insåg efter ett tag att han inte fick någon lycka eller tillfredsställelse. Han ville söka det han kallade för kunskapen om livet, varpå han lämnade allt bakom sig för att finna detta. Han studerade olika hinduiska skrifter och lärde sig yoga.

Dessa sätt gav honom dock inte det han sökte efter varpå han återigen lämnade det bakom sig för att söka vidare. Efter många år lyckades han finna det, att nå fram till nirvana, vilket är att ens begär slocknar och att det är slut med återfödelser. I detta meditativa slut blev han därmed en buddha – en upplyst. Efter detta gav han sig ut och berättade om vad han varit med om. Efter hans död vid 80 års ålder spreds läran vidare och kloster där de buddhistiska principerna grundades på olika platser i Indien, Tibet och Kina.

De fyra ädla sanningarna

Man brukar säga att buddhismens grundläggande lära kan beskrivas i fyra ädla sanningar. Dessa sanningar ska inte ses som trossatser utan snarare som insikter. Den första ädla sanningen är att livet man lever innebär visst lidande som exempelvis åldrande, bekymmer, olycka och död eller helt enkelt otillfredsställelse eller avsaknad av måluppfyllelse. Detta kallas för dukkha.

Den ädla andra sanningen beskriver att lidandet är en konsekvens av människans begär och den tredje ädla sanningen är hur detta lidande kan upphöra genom befrielse (nirvana). Slutligen handlar den fjärde ädla sanningen om vägen som leder till lidandets upphörande. Denna väg brukar kalla för den ädla åttafaldiga vägen och innehåller åtta steg, bland annat rätt försörjning, rätt koncentration och rätt förståelse. Vägen ska ses som en strävan för att bli en äkta och god människa och sann mot både sig själv och andra.

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

  1. Eva Stilling den

    Hej Vivi!
    Vet du vad hunden som djur har för ställning, symboliserar eller betyder inom Theravadabuddhismen?

Lämna en tanke