Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Buddism, alla har potentialen att bli upplyst – 25 visdomsregler

4

Buddism – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Buddism

Tron och ritualerTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

 • Buddhismens centrala tro är att alla levande varelser är sammankopplade och att världen har sitt ursprung i lidande. Även om den buddhistiska strategin för att få slut på lidandet varierar mellan olika skolor och lärare, är kärnan i läran hur man kan behärska sinnet och undvika begär som leder till lidande.
 • Buddhister tror i allmänhet att det inte finns någon gudomlig kraft som skapat världen, utan att universum snarare är resultatet av naturkrafter. De flesta buddhister tror dock att det finns många gudar och andar.
 • Buddhister praktiserar ritualer och iakttar helgdagar och festivaler. Många buddhister går till tempel och kloster för religiösa ceremonier där de hör föredrag, gör offergåvor och mediterar. En buddhist kan också be till enskilda gudar och gudinnor samt till buddhistiska lärare.

Buddhisternas praxis

 • Meditation – Målet med meditation är att rensa sinnet från alla tankar och nå ett tillstånd av fullständig stillhet och frid. Buddhistiska munkar praktiserar meditation som en del av sin dagliga rutin, men det är också en övning som vem som helst kan göra. Det finns många typer av meditationer, men den vanligaste formen av meditation är när personen sitter på en tyst och bekväm plats och fokuserar på sin andning. De försöker att inte

  fastna i sina tankar och fokuserar istället bara på andningen. Detta är tänkt att hjälpa personen att lugna sitt sinne och nå ett tillstånd av stillhet.

 • Ingen tro på en gud – Medan många religioner har en gud eller en gudomlig varelse som källa till sin kraft, gör inte buddhismen det. I stället lär buddhismen att människor har kraften inom sig själva att övervinna lidandet. Buddhismen har ingen gud, men den har en stor och komplex uppsättning läror om universum. De tror på lagen om orsak och verkan, som säger att varje handling har en reaktion. Denna lag kallas ibland för karma. Karma förklarar hur någons nuvarande situation eller tillstånd är resultatet av deras tidigare handlingar. Buddhister tror att människor upplever resultatet av sina handlingar i detta liv eller i nästa, eller till och med i båda.
 • Inga rituella offer – Till skillnad från många andra religioner utför buddhister inga ritualer där de offrar djur eller andra levande ting. De tror inte att gudar kräver offer. De gör dock offergåvor till gudarna.
 • Reinkarnation – Buddhisterna ser återfödandet som ett slags “lidande” och målet är att sluta återfödas.
 • Buddhister tror att det finns många vägar till upplysning och att det finns många sätt att få slut på lidandet.

Hur är buddhismen en livsstil?
Buddhismen är en livsstil eftersom buddhister försöker leva på ett sätt som undviker lidande.

 • De försöker följa den åttafaldiga vägen som inkluderar meditation, mindfulness och att leva med andra på ett sätt som uppmuntrar till harmoni. Alla dessa saker hjälper buddhister att undvika fasthållanden och begär som leder till lidande.
 • Buddhister tror också att alla har potentialen att bli upplysta. De ser inte upplysning som något speciellt som bara några få speciella människor kan uppnå, utan snarare som ett tillstånd som alla kan uppnå. Det är därför som buddhismen ofta kallas för en “universell” religion.

25 buddistiska visdomsregler

1. Kärlek helar allt.
”Hat upphör inte av hat, hat upphör endast av kärlek. Detta är den eviga regeln. ”

2. Det är inte det du säger som definierar dig som person utan vad du gör.

3. Bo inte i det förflutna, dröm inte om framtiden utan koncentrera sinnet på nuet.
”Hemligheten med god hälsa för både kropp och själ är att inte sörja det förflutna eller oroa sig för framtiden, utan att leva i nuet på ett klokt och medvetet sätt.”

4. Vägen är inte i himlen. Vägen är i hjärtat.
”Praktisera kärlek och du finner din väg”

5. Ord har makt att både såra och läka.

6. Släpp taget och det kommer tillbaka till dig om det är hos dig det hör hemma.

7. Ingen kan gå vår väg åt oss.

8. Lycka förminskas inte av att den delas.

9. Var snäll, kärleksfull och icke dömande.
Lösningen ligger i att vara snäll mot de unga, medkännande med de äldre, sympatisk med en strävan om att vara tolerant och att ha överseende med de svaga och de som har fel. Någon gång i ditt liv, kommer du själv att vara alla dessa tre. ”

10. Tro inte på något bara för att du blir tillsagd att tro på det. Efter egen observation och analys, när du upptäcker att det stämmer överrens med ditt eget förnuft och sanning och det bidrar till det goda och är till nytta för alla och en var, då kan du acceptera det och leva upp till det.

11. Det du tänker är det du kommer att bli.
Du är summan av alla dina tankar och handlingar.

12. Släpp all rädsla.
Hela hemligheten med vår existens är att inte vara rädd och låta våra rädslor styra oss.

13. Sanningen har en förmåga att alltid komma fram.
”Tre saker som inte kan döljas är solen månen, och sanningen.”

14. Styr ditt sinne eller så kommer det att kontrollera dig.
Om en person kan styra sitt sinne så kan den finna vägen till upplysningen, och all visdom kommer då att komma till den.
”Det är en persons eget sinne, inte hans fiende som lockar honom till onda vägar.”

15. Tvivel separerar. Förtroende förenar.
Tvivel separerar människor. Det är ett gift som söndrar vänskap och skadar kärleksfulla relationer. Tvivel är en tagg som irriterar och gör ont; Det är ett svärd som dödar. ”

16. Ingen är mer förtjänt av din kärlek än vad du själv är.

17. Att känna andra är vishet, att känna sig själv är upplysning.
”Det är bättre att erövra sig själv än att vinna tusen strider.

18. Andlighet är inte en lyx, det är en nödvändighet.
”Precis som ett ljus som inte kan brinna utan eld, kan människan inte leva utan ett andligt liv.”

19. Ersätt avundsjuka med beundran.
”Var inte avundsjuk på andras goda egenskaper, beundra dem i stället och anta dem själv.”

20. Sök frid inom dig själv.
”Frid kan du endast finna inom dig, det är inget som någon yttre kraft kan ge dig”

21. Sitt inte fast i ägande.
”Om man vill leva ett enkelt och osjälviskt liv så kan man inte räkna något som sitt eget”.

22. Välj dina vänner med omsorg.
”En oärlig och ond vän är mer att vara fruktad än ett vilddjur; ett vilddjur kan såra din kropp, men en ond vän kommer att såra dig. ”

23. Det finns ingen väg till lycka. Lycka är vägen.

24. Ge upp etiketter.
”I himlen finns det ingen skillnad på öst och väst. Folk skapar skillnader i sitt sinne och sedan tror de att det är sanningen. ”

25. Älska. Lev. Släpp.
”I slutändan är det detta som spelar mest roll:
Hur väl älskade du? Hur fullt ut levde du? Hur väl släppte du taget?

De 8 sätt på vilka buddhismen kan hjälpa dig att leva ett upplyst liv

Buddhismen betraktas ofta som en religion som är inriktad på ritualer och meditation. Sanningen är dock att den är mycket mer än så. Faktum är att buddhismen har flera filosofier och praktiker som kan visa sig vara till stor hjälp för att skapa ett upplyst liv. Den lär dig hur du kan leva ett tillfredsställande liv. Ett liv med mening och syfte. Buddhismen handlar inte om att avgudadyrka Gautama Buddha eller att blint följa hans läror; det handlar om att låta sig inspireras av hans ord och lära sig av dem. Buddhismens principer är universella – de gäller för alla oavsett ålder, kön, ras eller trosbekännelse. Om du vill leva ett upplyst liv genom att följa buddhismens principer ska du fortsätta läsa…

Ändra ditt perspektiv
Buddhismen är inte bara en religion, det är också en filosofi som lär dig hur du ska leva ett upplyst liv. En av buddhismens viktigaste principer är att den inte dömer dig. Den lär dig helt enkelt hur du kan leva ett bättre och mer uppfyllt liv. Det handlar om att ändra ditt perspektiv och se på världen från en annan synvinkel. Många av oss dömer och kritiserar oss själva för nästan allt – kläderna vi bär, maten vi äter, det faktum att vi inte är lika bra på något som någon annan. Detta självdömande är något som vi gör utan att ens inse det. Det är en naturlig del av att vara människa; ingen är perfekt. Alla har sina egna brister och svagheter. Och samtidigt har alla sina egna styrkor och förmågor.

Var uppmärksam och lev i nuet
Nästa sätt som buddhismen kan hjälpa dig att leva ett upplyst liv är genom att göra dig mer uppmärksam. Ordet “mindfulness” används ofta i samband med buddhism och andra österländska religioner. Men vad betyder det egentligen? Om du vill leva ett upplyst liv och hämta inspiration från buddhismen måste du vara mindful. Du måste vara medveten i ögonblicket. Du måste vara uppmärksam på dina tankar, ord och handlingar. Du måste vara medveten om allt som händer runt omkring dig. Du måste vara medveten om att detta bara är ett ögonblick; de varar under en viss tidsperiod. Och när de väl är borta kommer de inte tillbaka. Du måste vara medveten om att ditt nuvarande ögonblick är allt du har.

Döm inte andra och var snäll mot alla.
Buddhismen lär dig att se på alla med medkänsla och vänlighet. Vi dömer ofta andra människor och kritiserar dem. Vi förstår inte att alla har sina egna problem och strider. Vi inser inte att vi inte är annorlunda än dem. En del av oss dömer människor utifrån deras utseende. Andra dömer dem utifrån vilket jobb de har eller hur mycket pengar de har. Och ytterligare andra dömer dem utifrån deras ord. Men oavsett vad du dömer dem på är du dömande.

Förstå att allt är tillfälligt
Ett annat sätt på vilket buddhismen kan hjälpa dig att leva ett upplyst liv är genom att göra dig mer medveten om att allt är tillfälligt. Allting i den här världen är tillfälligt. De flesta av oss inser inte detta. Vi tror att vårt liv kommer att fortsätta som det är för alltid. Vi tror att saker och ting kommer att gå enligt vår plan. Men sanningen är att de inte kommer att göra det.

 • Allting förändras med tiden.
 • Du förändras med tiden.
 • Livet förändras med tiden.
 • Och människorna i ditt liv kommer också att förändras med tiden.
 • Alla relationer som du har just nu kommer att förändras en dag.
 • Alla dina jobb kommer att förändras med tiden.
 • Allting kommer till slut att ta slut.

Så det är ingen idé att stressa upp dig över småsaker. Det är ingen idé att bråka om dumma missförstånd. För om några månader eller år kommer dessa saker att vara borta sedan länge.

Lär dig att släppa taget
Att vara uppmärksam och förstå att allt är tillfälligt är ett bra sätt att börja släppa taget.

 • Du måste släppa taget om ditt ego. Du måste släppa behovet av att ha rätt hela tiden. Du måste släppa behovet av att ha kontroll över allting.
 • Du måste släppa din förbittring och ilska.
 • Du måste släppa ditt fasthållande till vissa människor och saker.
 • Du måste släppa ditt fasthållande vid det förflutna.
 • Du måste släppa ditt fasthållande vid framtiden.
 • Du måste släppa ditt fasthållande vid dina egna tankar.
 • Du måste släppa ditt fasthållande vid behovet av att vara perfekt.
 • Du måste släppa behovet av att vara bättre än alla andra.
 • Du måste släppa ditt behov av att imponera på folk.
 • Du måste släppa ditt behov av att vara som någon annan.
 • Du måste släppa ditt behov av självbekräftelse och acceptans.
 • Du måste släppa ditt behov av materiella saker.
 • Du måste släppa ditt behov av pengar och framgång.
 • Du behöver släppa ditt behov av att göra andra lyckliga.

Upptäck ditt sanna jag
Ett annat sätt på vilket buddhismen kan hjälpa dig att leva ett upplyst liv är genom att hjälpa dig att upptäcka ditt sanna jag.

 • Den lär dig att du redan har alla de egenskaper som du behöver för att vara framgångsrik och lycklig. Du behöver bara vara medveten om dem och göra dem till dina mål i livet.
 • Du måste släppa ditt fasthållande till de falska föreställningarna om vem du tror att du är och inse att du har kraften att bli vad du vill bli.
 • Du har makten att skapa ditt eget öde.
 • Du har makten att förändra ditt liv genom att ändra dina tankar och ord.
 • Buddhismen lär dig att ha kontroll över dina egna känslor. Den lär dig att vara stark och ta ansvar för ditt liv. Den lär dig att vara ansvarig för dina egna ord och handlingar.

Ta hand om din kropp och ditt sinne
Det sista sättet som buddhismen kan hjälpa dig att leva ett upplyst liv är genom att göra dig mer medveten om att du måste ta hand om din kropp och ditt sinne. Du måste sova gott, äta näringsriktig mat och motionera regelbundet. Du behöver tillbringa tid med dig själv och vara tacksam för de saker du har i ditt liv. Du behöver ta hand om din psykiska hälsa genom att inte oroa dig för saker du inte kan ändra på, tänka positivt och ta dig tid för dig själv. Detta är bara några sätt som buddhismen kan hjälpa dig att leva ett upplyst liv. Den lär dig att vara uppmärksam och leva i det nuvarande ögonblicket. Den lär dig att vara snäll mot andra och inte döma dem. Den lär dig att förstå att allt är tillfälligt och att inte fästa dig vid vissa människor eller saker. Den lär dig att släppa ditt ego, falska föreställningar och fasthållandet vid materiella ting. Och den lär dig att ha kontroll över dina egna känslor och att ta hand om din kropp och ditt sinne.

Buddhismens kraft – Lev i ögonblicket

Det första du kanske tänker på när du hör ordet “buddhism” är en munk i lila kläder som mediterar på en bergstopp eller kanske Dalai Lama. Men detta är inte riktigt rätt. Faktum är att buddhismen inte har något att göra med munkar eller berg och allt att göra med vardagen. Buddhismen är faktiskt en av världens äldsta religioner, som går tillbaka till 500-talet före Kristus i Indien (på den tiden kallades den “dharma”). Den har sedan dess spridit sig över hela Asien och till och med till vissa delar av Europa och Amerika. Och även om det finns många olika typer av buddhism – bland annat Vinyasa, Zen, Renland och Nichiren – har de alla en sak gemensamt: de fokuserar alla på att leva i nuet och ta bort sig själv från smärtsamma negativa känslor som girighet, hat, ilska, rädsla, svartsjuka och så vidare.

Vad är buddhism och varför är den viktig?

 • Buddhismen är en religion och filosofi som bygger på Buddhas läror.
 • Termen “buddhism” kan avse både religionen och det bredare begreppet buddhism, som omfattar både de gamla lärorna och en mängd olika samtida traditioner.
 • Termen “Buddha-dharma” används för att beteckna både Buddhas väg och den efterföljande utvecklingen i olika kulturer. Buddha-dharma är en väg för självutveckling genom vilken människor kan upptäcka en väg till upplysning.
 • Det yttersta målet är att göra slut på allt lidande genom att befria sinnet från girighet, hat och vanföreställningar. För att uppnå detta använder buddhisterna en mängd olika begrepp och metoder, bland annat meditation, etiskt liv, reflektion och noggrann självrannsakan av de erfarenheter man gör i det dagliga livet.
 • Buddha-dharma är inte ett trossystem. Det är inte en religion i betydelsen ett system av trosuppfattningar eller trosbekännelser som man måste acceptera i tro eller genom att vara medlem i en viss grupp.
 • Buddhismen är snarare en uppsättning övningar som man kan använda för att undersöka sitt eget sinne, för att förstå hur det fungerar och vilken natur det har, och för att befria sig från de förhållanden som leder till lidande.

Vad tror buddhister på?
Liksom alla religioner har buddhismen en uppsättning trosuppfattningar. Det är dock viktigt att notera att dessa inte är dogmatiska eller rigida. Som vi såg ovan tror buddhister inte på trosbekännelser, de tror inte på “sanningen” och de tror inte på tro.

 • Vad de däremot tror på är att upptäcka din egen väg till upplysning. Så i den meningen är inte två buddhister lika varandra.
 • Med det sagt finns det två centrala trosuppfattningar som är gemensamma för alla former av buddhism.
 • Den första är tron på att tillvaron ständigt förändras. Det finns inget oföränderligt “jag”, och tanken att det finns ett sådant är den grundläggande orsaken till allt vårt lidande.
 • Den andra övertygelsen är att allting är sammankopplat. Detta inkluderar andra människor och till och med icke-levande föremål.

Hur lever man ett buddhistiskt liv?
Detta är en stor fråga och en fråga som är svår att besvara. Även om det finns många olika skolor inom buddhismen och ett brett utbud av praktiker – inklusive meditation, etisk livsstil, reflektion och noggrann rannsakan av ens erfarenheter i det dagliga livet – finns det inga “buddhistiska regler”, inga budord som de som finns i Bibeln, Koranen eller Toran. Med detta sagt är buddhismen en väg för personlig utveckling genom vilken människor kan upptäcka en väg till upplysning. Det slutliga målet är att göra slut på allt lidande genom att befria sinnet från girighet, hat och illusioner. För att uppnå detta använder sig buddhisterna av ett rikt utbud av begrepp och metoder, inklusive meditation, etiskt liv, reflektion och noggrann granskning av ens erfarenheter i det dagliga livet.

5 enkla steg för att börja leva ett mer buddhistiskt liv idag

 • Försök först och främst att meditera. Meditation är en av de äldsta metoderna inom buddhismen. Det är ett enkelt men kraftfullt sätt att träna sinnet och ta bort sig själv från vardagslivets stress och distraktioner.
 • Läs sedan på om buddhismen. Det finns många bra böcker om buddhism som du kan lära dig mer om denna urgamla filosofi genom. – Slutligen, öva på medkänsla. Detta är kanske det viktigaste du kan göra som buddhist. Och det är något du kan göra varje dag.
 • Börja samtal med människor om buddhism, dela dina tankar och känslor med andra.
 • Ta hand om dig själv genom att utöva självmedkänsla. Detta kommer att hjälpa dig att minska känslor av skam och isolering. Detta kommer i sin tur att hjälpa dig att minska skadliga tankar som ofta är förknippade med dessa känslor.
 • Lär dina barn att vara medkännande. Om du har barn ska du försöka lära dem att vara kärleksfulla och snälla mot andra.
Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

4 kommentarer

 1. Elizabeth den

  Intressant sida!
  Jag vet att jag tror på något, men inte på vad!
  När jag läser här är det mycket som klarnar, tack för det!

  Kram Elizabeth

  • Vivi den

   Kram vivi

  • Anneth Andersson den

   Intressant sida, det vill jag nog lära mig mer om. Vart hittar jag detta, inte bra böcker.

   Mvh Anneth 🙏❤

   • Vivi den

    Tack, om du vill lära dig mer om buddism så googla, läs eller gå med i en grupp. Kram vivi

Lämna en tanke