Browsing: Mystisism/ockultism

Mystisism/ockultism Gnosticism
0

Ordet gnosticism härrör från det gammalgrekiska ordet γνωστικός, gnostikos, som betyder att besitta eller inneha…