Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Dalai Lama

0

En del människor kanske tror att Dalai Lama är ett namn på en specifik person, men så är faktiskt inte fallet. Dalai lama är nämligen en titel och en linje av religiösa ledare inom en inriktning av den tibetanska buddhismen. Denna inriktning eller skola kallas för gelug eller ibland för den gula hatt-sekte, och namnet gelug står för dygdig förebild på tibetanska.

Man kan dock lätt få intrycket av att Dalai Lama således är den högste ledaren inom denna inriktning eller skola, men det stämmer inte. Den högste ledaren är ledaren för det tibetanske buddhistiske klostret Gandenklostret som är beläget öster om Lhasa. Ledaren för klostret innehar titeln Ganden Tripa. Man bör dock nämna att de Dalai Lamor som funnits, har haft ett stort inflytande, både i religionen och i politiken i området.

Dalai Lama – en manifestation av Avalokiteshvara

Dalai Lama anses vara en manifestation av Avalokiteshvara, som i sig är en bodhisattva. En bodhisattva är en person, antingen man eller kvinna, som strävar efter att bli en så kallad samyaksambuddha. Ett annat perspektiv som kom till under den tidiga buddhismen är att en bodhisattva avstår från upplysning och nirvana för att istället rädda alla andra varelser. En bodhisattva avstår därmed från att nå nirvana som en så kallad arahant. En arahant är en som är värdig och som uppnått nirvana och istället tar en längre väg mot det så kallade samyaksambuddhaskapet.

Namnet Avalokiteshvara är sanskrit och betyder herre som blickar ner. Denna bodhisattva är ledsagare till en buddha vid namn Amitabha och är även skyddspatron för Tibet. Avalokiteshvara anses också vara en bodhisattva som förkroppsligar medlidande och medkänsla hos alla andra buddhor.

Hur en ny Dalai Lama utses

Även en Dalai Lama dör till slut, och då påbörjas arbetet med att finna en ny. De tibetanska munkarna söker då efter hans reinkarnation, vilket kommer att vara ett litet barn. Ett av tecknen på att barnet är en reinkarnation av den tidigare Dalai Lama, är om barnet har en god kännedom och kunskap om den tidigare Dalai Lamans ägodelar. De tibetanska munkarna har ingen brådska med att finna reinkarnationen, utan det viktiga är att det blir rätt barn. Själva letandet efter reinkarnationen kan alltså ta flera år, och barnet kommer även att behöva tillbringa många år i tempelskola innan denne kan bli en ny Dalai Lama och ha en mer styrande roll. Detta gör att det kan finnas luckor i regenttiden, och de flesta Dalai Lamor har inte styrt i mer än par år.

Under den senare delen av 1700-talet bestämde en kejsare vid namn Qianlong, att den som skulle bli den nästa Dalai Lama skulle avgöras genom en lottdragning i den så kallade Gyllene urnan. Kejsaren skulle efter lottdragningen också godkänna den person som vunnit. Detta fick dock aldrig riktigt fäste utifrån olika faktorer, varav endast tre av de Dalai Lamor som valts har valts ut på detta sätt.

Kina har också menat att de ska bekräfta vem som valts ut till Dalai Lama. Den 14:e och nuvarande Dalai Lama har tydligen själv sagt att han ska utse den nästa Dalai Lama, vilket är något som har fått kraftiga reaktioner från exempelvis den kinesiska regeringen.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke