Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

De 12 universella lagarna hjälper oss att förstå vår omvärld

0

De 12 universella lagarna hjälper oss att förstå vår omvärld

Det är alltid intressant att utforska idéer som strävar efter att skapa ordning och förståelse på ett mer universellt plan. De 12 universella lagarna är ett sådant koncept som ofta framhävs inom olika andliga och metafysiska läror. Dessa lagar tros styra universum och vår existens, och de ger oss en ram för att förstå hur livet och energierna i vår omvärld fungerar. Här tittar vi närmare på var och en av dessa lagar för att ge en översikt av deras innebörd och inverkan.

Alla de 12 universella lagarna

Dessa är de 12 universella lagarna:

 1. Lagen om enhet. Lagen om enhet är den grundval som de övriga lagarna vilar på. Den säger att allt i universum är sammanlänkat. Vår separation från varandra och universum är endast en illusion – i själva verket är vi alla delar av en större helhet.
 2. Lagen om vibration. Allt i universum vibrerar på olika frekvenser. Denna universella lag tydliggör att vi attraherar energier och erfarenheter som matchar vår egen vibration.
 3. Lagen om handlingskraft. Denna lag betonar vikten av våra handlingar som ett sätt att manifestera våra tankar och önskningar. Det är genom handling som tankar omvandlas till verklighet.
 4. Lagen om korrespondens. Den fjärde universella lagen menar att de mönster vi ser i universum återspeglas i våra egna liv och erfarenheter.
 5. Lagen om orsak och verkan. Denna lag kallas ofta karmalagen och handlar om att varje handling har en motsvarande reaktion. Det vi sänder ut i universum kommer tillbaka till oss.
 6. Lagen om kompensation. Detta är en förlängning av karmalagen. Den handlar om belöningar och gåvor som vi får för våra gärningar, ofta på oväntade sätt.
 7. Lagen om attraktion. Den sjunde universella lagen är en av de mest populära. Lagen om attraktion fokuserar på hur våra tankar och känslor attraherar liknande energier och erfarenheter.
 8. Lagen om energins eviga förvandling. Denna lag betonar vikten av att ständigt vara i rörelse och sträva framåt. Stagnation är motsatsen till liv och tillväxt.
 9. Lagen om relativitet. Alla våra upplevelser är relativa och ska ses i förhållande till andra erfarenheter. Denna lag uppmuntrar oss att jämföra våra problem med andras för att få ett nytt perspektiv.
 10. Lagen om polaritet. Den tionde av de universella lagarna föreslår att allt har en motsatt sida eller pol. Genom att förstå och acceptera denna dualitet kan vi finna harmoni och balans.
 11. Lagen om rytm. Allt i universum följer en naturlig rytm eller cykel, precis som årstiderna eller tidvattnet. Denna lag hjälper oss att förstå cyklerna i våra egna liv såväl som i universum i stort.
 12. Lagen om kön. Lagen om kön handlar inte bara om fysiska kön utan snarare om den kreativa energin (maskulin respektive feminin) som finns i allt. Denna lag betonar balansen mellan dessa båda energier.

Avslutande tankar

De 12 universella lagarna erbjuder oss en fascinerande inblick i hur man kan betrakta livet och universum. De ger en struktur som hjälper oss att förstå vår omvärld och hur vi interagerar med den. Dessa lagar är förvisso metafysiska och inte vetenskapligt bevisade, men de ger oss ändå ett ramverk för personlig och andlig utveckling. De olika lagarna betonar vikten av medvetenhet, intention och balans i vår strävan efter ett meningsfullt och harmoniskt liv.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke