Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

De fem elementen inom den kinesiska filosofin

0

De fem elementen (wu xing) används inom den kinesiska filosofin för att beskriva förhållanden och interaktioner mellan saker. De fem elementen är trä, eld, jord, metall och vatten, och de tros utgöra de fundamentala element som allt i universum bygger på och som interaktioner uppstår mellan.

Teorin om de fem elementen dök för första gången upp mellan år 770 och 476 f.Kr. Teorin spreds vitt och brett, och kom främst att användas inom den kinesiska filosofin, medicinen, kampsporten och fengshui.

De fem elementens associationer och interaktioner

Varje enskilt element av de fem elementen har sina specifika egenskaper och associationer med olika delar av naturen, till exempel årstid, riktning, färg, form o.s.v. Till exempel associerar man inom den traditionella kinesiska medicinen elementet trä med smaken sur och det sensoriska organet ögon, eld med bitter och tunga, jord med söt och mun, metall med stark och näsa, samt vatten med salt och öra. Inom astrologin och fengshui har de olika elementen andra associationer.

Enligt teorin är det interaktionerna mellan de olika elementen som förändrar världen, genom att deras förhållanden skapas eller övervinns. Att skapa och övervinna är de två komplementära processerna – d.v.s. yin och yang – i teorin om de fem elementen. När processer genereras främjas utvecklingen, medan processer som övervinns innebär att utvecklingen kontrolleras. Genom att främja och vara återhållsamma, kan systemen harmoniseras och en balans mellan dessa upprätthållas.

Genererande interaktioner

De fem elementens genererande interaktioner är saker som uppfattning, gestaltning, födelse samt det närande förhållandet mellan en moder och hennes barn. Dessa är djupt förankrade samt medför lycka och framgång.

De fem genererande interaktionerna är bränslegivande, formande, innehållande, bärande och födande:

  • Trä ger bränsle åt eld.
  • Eld formar jorden (till exempel genom vulkaner).
  • Jorden innehåller metall.
  • Metall bär vatten (till exempel genom rörledningar).
  • Vatten föder trä (i form av träd, växter och liknande).

Övervinnande interaktioner

De övervinnande interaktionerna som de fem elementen har påminner om fientliga handlingar mellan de bägge sidorna i ett krig. Dessa interaktioner är smältande, penetrerande, separerande, absorberande och släckande:

  • Eld smälter metall.
  • Metall penetrerar trä (genom sågning, vedhuggning, borrning och liknande).
  • Trä separerar jord (exempelvis trädrötter som rör om i jorden).
  • Jord absorberar vatten.
  • Vatten släcker eld.

Den kinesiska filosofin och de fem elementen

Inom den kinesiska filosofin erkänner man dessa fem element och ser dem som en cirkel bestående av vatten, trä, eld, jord och metall. De olika elementen kopplas till de fyra årstiderna (där den femte årstiden utgörs av sensommaren). Elementen kopplas också till olika färger, känslor, smaker (som vi varit inne på ovan), röster och kroppsliga organ. Elementen kan även kopplas till urvalet av livsmedel och örter.

Varje individs fysiska och mentala sammansättning kan alltså beskrivas som en balans av de olika elementen, då ett eller flera av naturen är dominanta. Proportionen av de olika elementen är den faktor som avgör en persons temperament. Genom att göra en diagnos med hjälp av de fem elementen kan man därmed identifiera och behandla ett obalanserat element, då detta utgör en svag länk i din energetiska kedja och kan underminera såväl sinnets styrka som den kroppsliga och den andliga styrkan.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke