Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

De fyra ädla sanningarna – Buddism

0

De fyra ädla sanningarna – kärnan i Buddhas lära

Buddhismen är en av världens äldsta och mest filosofiska religioner. Den grundar sig på den upplysta lära som Buddha presenterade för omkring 2 500 år sedan. Kärnan i Buddhas lära kan sammanfattas i de fyra ädla sanningar. Dessa sanningar utgör ett vägledande ramverk som kan användas för att förstå och eliminera lidandet i livet.

Dessa är de fyra ädla sanningarna

Vi lever i en tid av stora tekniska framsteg, ständig uppkoppling mot omvärlden och snabb samhällelig förändring. Utifrån detta kan den buddhistiska läran om de fyra ädla sanningarna tyckas ha liten relevans för den moderna västerländska människan. Men när man lyfter på locket och tar en närmare titt kan upptäcka att dessa universella sanningar belyser de problem och frågeställningar som är högaktuella även i dagens moderna samhälle.

Även om de härstammar från en annorlunda tid än vår samtid erbjuder de tidlösa insikter och verktyg. Med hjälp av dem kan vi förstå och hantera de utmaningar som vi står inför idag. Dessa är de fyra ädla sanningarna:

Sanningen om lidandet (dukkha)

Den första ädla sanningen erkänner lidandets existens. Enligt Buddha är lidande en oundviklig del av det mänskliga livet. Det inkluderar inte bara fysisk smärta och sjukdom utan även känslomässigt lidande, såsom ångest, sorg och frustration. Även den grundläggande otillfredsställelse som kan följa oss i livets alla skeden är ett slags lidande som existerar.

Sanningen om lidandets uppkomst (samudaya)

Den andra av de fyra ädla sanningarna handlar om orsaken till lidandet. Buddha identifierade begäret ellet törsten (tanha) som huvudorsaken till det mänskliga lidandet. Detta begär kan ta sig uttryck på flera olika sätt, såsom ett begär för nöjen, ett existentiellt begär eller ett begär för oföränderlighet.

Sanningen om lidandets upphörande (nirodha)

Den tredje ädla sanningen ger hopp. Buddha lärde nämligen ut att lidandet kan upphöra och att det är möjligt att nå ett tillstånd av fullständig frid och frihet, känd som nirvana. Nirvana innebär att allt begär, hat och okunnighet fullkomligen släcks, vilket leder till att allt lidande upphör.

Sanningen om vägen till lidandets upphörande (marga)

Den fjärde och sista av de fyra ädla sanningarna är i huvudsak en vägledning för att nå upphörandet av lidandet. Buddha la fram den ädla åttafaldiga vägen som en praktisk metod att följa för att nå dit. Denna väg inkluderar rätt förståelse, rätt avsikt, rätt tal, rätt handlande, rätt försörjning, rätt ansträngning, rätt medvetenhet och rätt koncentration.

Vi uppmanas att inte bara acceptera sanningen om lidandets existens

De fyra ädla sanningarna utgör kärnan i Buddhas lära och ger en insikt i livets natur. De erbjuder även vägledning för hur vi kan eliminera lidandet. Sanningarna påminner oss om att lidandet förvisso är en del av livet, men att det samtidigt finns sätt att övervinna det och uppnå en sann inre frid.

Vägarna dit uppmanar oss att inte bara acceptera sanningen om lidandets existens – de uppmuntrar oss även att utforska orsakerna till lidandet samt att följa en disciplinerad väg mot dess upphörande. De inbjuder oss att förändra vår förståelse och attityd samt våra beteenden för att på så vis få en djupare förståelse och harmoni med såväl oss själva som med världen runt omkring oss.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke