Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Den heliga staden Varanasi

0

Varanasi är en stad som ligger vid den berömda floden Ganges i delstaten Uttar Pradesh i Indien. Staden har en folkmängd på cirka 1,2 miljoner. Mellan år 1194 och 1775 var staden under muslimsk kontroll, därefter under brittisk kontroll.

Varanasi anses vara den äldsta staden i Indien som efter mer än 3 000 år fortfarande är bebodd. Staden har tidigare varit känd som Benares och Benaras, dock oklart vad dessa namn kommer ifrån. Staden sägs ha fått sitt namn Varanasi efter de närliggande floderna Varuna och Assi.

Ett religiöst centrum

Varanasi anses vara ett religiöst centrum, inte bara för hinduer, utan också för buddhister, jainister, muslimer och kristna. Många kommer hit på sin pilgrimsfärd. Varanasi är dock den allra heligaste av de sju heligaste städerna inom hinduismen. Staden omnämns inte bara i olika buddhistiska skrifter utan även i den fornindiska mytologiska eposet Mahabharata. Strax utanför staden, i Sarnath, höll också Buddha sin första fredspredikan.

På 800-talet skedde en reformation som gjorde Shiva till den viktigaste guden i staden. Enligt den hinduiska legenden grundade Shiva staden. Legenden säger också att floden Ganges silas genom håret på Shiva.

Början och slutet

Varanasi anses ofta vara ursprungets land eftersom det var här man tror att gudarna Shiva och Parvati gifte sig. Deras relation var så pass stark att den la grunden för hela skapelsen. Man anser alltså att det var här i staden Varanasi som allting började och det är även till staden som allting kommer att återvända när allt lägger sig till sin vila. Det är därför miljoner människor varje år gör sin pilgrimsresa till Varanasi för att rena sig från sina synder i Ganges.

Många människor kommer också till staden för att dö. Att dö i den heligaste staden och sedan få askan strödd i den heliga floden anses vara en välsignelse. Genom att dö, kremeras och spridas slipper man att återfödas till denna värld igen och befrias därmed från det eviga kretsloppet av återfödelse (samsara). Den främsta platsen för kremering är Manikarnika Ghat som ligger vid en källa som sägs innehålla Shivas svett.

Heliga tempel

I Varanasi finns det flera olika heliga tempel och ett av dessa är templet Kasha Vishwanath som började byggas på 1700-talet. Templet är det största och viktigaste shivatempel i hela Indien. Templet kallas också ibland för det gyllene templet då det finns hundratals kilo guld lagda på templets tak. I templet återfinns den så kallade Jyotirlingan som man, genom att endast titta på det, renar själen och leder in livet på vägen mot kunskap och hängivenhet.

Ett annat heligt tempel i Varanasi är Durgatemplet, kanske mer känt som Aptemplet på grund av de många aporna som finns omkring templet. Templet byggdes på 1700-talet. För att komma in i de innersta rummen krävs att man är hindu. Man utför även blodsoffer i templet, främst getter, vid olika högtidliga tillfällen. Ett annat tempel är ett vitt marmortempel från 1960-talet vid namn Tulsi Manas. I templet, som upplevs som en modernare version, finns historien om guden Ramas äventyr inristat på väggarna.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke