Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Den magiska Mandalan – Info om hur du skapar, använder, mediterar, vägleder och höjer ditt medvetande med mandalans hjälp.

4

Mandala är en andlig och rituell symbol, ordet är sanskrit som fritt översatt betyder ”cirkel”, ”hemlig cirkel” eller ”centrum”. Cirkeln har ett fritt flöde utan hårda vinklar eller kanter. Cirkeln sägs kunna hjälpa oss att fokusera och nå inåt i oss själva.

En mandala består av en geometrisk form som inte har någon början eller slut. Den representerar helheten och kan ses som ett kosmisk diagram över de himmelska regionerna, en karta över universum och en andlig bild över världarnas ordning. Mandalan visar på vårt förhållande till det oändliga, världen som sträcker sig både inom oss och långt utanför våra kroppar och sinnen. I den gamla läran om hemlig geometri så är det ett mönster som skapats genom samverkande sfärer som bildat ett avtryck av all universell materia.

Mandala är en integrerad struktur som är organiserad och förenad runt en kärna. Det ett cirkelformat avtryck med en mittpunkt från vilken allt är möjligt och utifrån den skapas obegränsat med potential. Den visar både på den materiella och den icke-materiella verkligheten. Den visar också på de oändliga cirkelmönster och andra symmetriska mönster som vi kan se överallt i naturen, i kärnan av kroppens celler, i den orörda utformningen av en snöflinga, solen, månen och jorden. Den visar även på cirklar av vänner, familj och samhälle. Ett mikro kosmos i ett makro kosmos där allt återkommer i det lilla såväl som i det stora.

Korrekt utförd så anser man inom den ockulta världen att man med hjälp av mandalan invigs in i en högre energi som drar till sig magiska och dolda krafter.

Användandet av Mandalas

Mandalamönster används i många olik religiösa traditioner. Hildegard von Bingen som var en kristen nunna på 1200-talet skapade många vackra mandalas där hon uttryckte sina visioner och övertygelser.

Den runda Aztekiska kalendern användes både för att hålla ordning på tiden och som ett religiösa uttryck.

I Asien så representerar den taoistiska “yin-yang” symbolen motpolerna i ett ömsesidigt beroende och samverkan.

Tibetanska mandalas är ofta invecklade illustrationer som har en religiös betydelse och används vid meditationer.

Både Navajo indianer och tibetanska munkar skapar sandmandalas för att demonstrera livets förgänglighet.

I det gamla Tibet skapade munkar komplicerade mandalas av färgad sand som utvanns ur krossade halvädelstenar. Traditionen finns fortfarande kvar och munkar reser idag ut i världen för att skapa sandmandalas och lära människor om den Tibetanska kulturen. Det tar flera dagar att skapa en sandmandala då den innehåller olika symboler som måste vara utförda i perfektion. När de sen är klara så samlas alla munkarna i en färgglad ceremoni där de chantar tillsammans medan de sveper ner mandalasanden i en burk och tömmer ut den i vatten som en slutgiltig välsignelse och alltets förgängelse. Munkarna använder sig av mandalas för meditation och för att skapa energi och healing. En mandala hjälper till att höja det andliga medvetandet för att nå ett tillstånd av upplysning.

De amerikanska Navajo indianerna skapar också obeständiga sandmålningar som används i andliga ritualer på ungefär samma sätt som tibetanerna gör. En Navajos sandritningsritual kan pågå mellan fem till nio dagar och den kan varierar i storlek från 1 meter och uppåt. Även medicinhjulet är en form av mandala som symboliserar platsen för en helig ceremoni och livets kretslopp.

Mandalas kan även ses i olika i kulturers arkitektur. Man kan finna dem i  buddhistiska kloster, muslimska moskéer och kristna katedraler. Grundprincipen är en struktur som är byggd kring ett centrum som sen är ett gemensamt tema i själva arkitekturen.

Psykologen Carl Jung använde sig av mandalas för sin egen personliga utveckling så väl som för sina kunder. Han såg det inte bara som ett kosmogram utan även som ett psykokosmogram, ett plan över det mänskliga psyket som avslöjar sinnets djupare struktur. Hans studier visade på att en djup läkning kan ske inifrån det mänskliga psyket med hjälp av olika mandalas.

Mandalas som vägledning

Mandalas är mycket mer än bara en bild, det är ett avtryck i tiden. Den kan användas som ett verktyg för att utforska konst, vetenskap, religion, livet självt eller vid andlig vägledning. Mandalan är referens mellan det begränsade och det oändliga, den visar även på resan däremellan.

Man kan låta en mandalas symbolisera sin inre eller yttre resa genom livet, den kan även berätta en historia om vart en person har varit, i vissa fall kan den även ibland avslöja individens väg framåt i livet. Grupper kan skapa mandalas för att ta reda på vad de bör göra för att växa och utvecklas som grupp. Även om man inte direkt förstår sin mandala så ska man vara medveten om att den arbetar i det omedvetna och att betydelsen förr eller senare kommer att komma upp till ytan för förståelse.

Du kan använda dig av mandalas för att skapa din väg till ett önskat tillstånd av varande, för andlig utveckling, upplysning eller för att nå insikter. Allt du behöver göra är att ha en intention i ditt skapande. Att skapa mandalas är ett enkelt och effektivt sätt att få till stånd transformerande förändringar i livet.

Skapa din egna mandalas

Man kan antingen rita egna, köpa färdig bilder att färglägga eller använda färgad sand. Kraftfullast blir det dock om man skapar sina egna.

Om du skapar ett mandals så kommer du i kontakt med din inre kreativitet. Att skapa eller färglägga mandalas är ett bra sätt att börja använda dem i sin vardag. Du uttrycker då vem du är och vart du är på väg i livets resa.

Gör så här:

Tre olika mandala alternativ:

1) Färdiga mandalas där konturerna redan är uppritade. Färglägg bilderna.

2) Den traditionella formen som kanske är den starkaste att arbeta med för de flesta är att själv rita en kvadratisk mandala med fyra grindar(tårtbitar) som innehåller en cirkel som mittpunkt. Varje grind är i den allmänna formen av ett T. Denna görs med fördel i färgad sand men går också att rita. Håll gärna på i flera dagar eller veckor för att arbeta in din intention.

3) Du kan också skapa en mandala där du i mitten ritar en cirkel, diamant, fyrkant eller en stjärna (använd din fantasi). Rita sen en annan form utanför denna första form. Upprepa därefter med en ring runt ditt motiv. Fortsätt därefter med nya motiv och ringar som expanderande utåt i din mandala. Överlappa gärna vissa motiv så att du skapar nya och intressanta former som harmonisera med det du redan har ritat. När du arbetar dig utåt mot kanten av bilden så kan dina motiv bli större, du kan då börja skapa en form inuti en annan. Du kan alltid gå tillbaka och ändra på det du gjort.

 

 • Lägg fram dina färger
 • Hitta en lugn och bekväm plats.
 • Stäng av mobiltelefonen.
 • sätt på avslappnande musik.
 • Ta en stund att slappna av i kropp och själ. Du kan göra detta genom att ta tre djupa andetag där du andas in kärlek och andas ut spänning och rädsla. Du kan även meditera innan.
 • Bestäm sedan en intention med din mandala, vad vill du att den ska åstadkomma? Detta är en andlig rit så försök att inte bestämma utifrån ditt ego utan för det högsta och bästa för alla och envar.
 • Fokusera därefter på din avsikt medan du ritar, upprepa den gärna för dig själv eller använd dig av ord som uttrycker din intention.
 • När du färglägger så fundera inte över vilka färger du väljer utan låt intuitionen råda, du kan aldrig färglägga fel.
 • Din mandala är klar när du känner dig färdig.
 • När du är klar så ta en stund att titta på din mandala. Lägg märke till färgerna, formerna och hur de får dig att känna. Vilka associationer, tankar och känslor väcks?
 • Skriv gärna ner det som kommer till dig tillsammans med dagens datumet så att du kan återvända för att se vad som kom till dig.

Mandala och meditation

En mandala användas vid meditation för att göra det möjligt för oss att bli ett med universum samtidigt som vi kommer i kontakt med kunskapen inom oss. Det är en form av meditationsmönster som representerar det universum som individen träder in i. Man kan använda en mandala på många olika sätt. Själva utformningen är tänkt som något visuellt tilltalande för sinnet så att man kan behålla fokus och hålla ovidkommande tankar borta när man mediterar, vilket i sin tur gör det möjligt att nå ett högre medvetande eller medvetenhet. När man träder in i själva bilden så ger det en hypnotisk effekt och den kan använda sig av den när man vill uppnå ett trancetillstånd.

I olika andliga traditioner kan mandalas även användas som ett verktyg för andlig vägledning. Den används även i sakrala riter som ett transformerande verktyg för att hjälpa till vid helande, avslappning, för att balansera kroppens energier och för att förbättra kreativiteten.

Om du inte tillverkar en egen mandala så välj en som tilltalar dig, du bör då känna till innebörden av mandalan du har valt. Om du skapar en egen mandala så är det viktigt att den skapas med en intention som sen följer med i meditationen

Gör så här:

 • Fokusera på ditt mandala.
 • Rör gärna vid det vackra mönstret och låt ditt sinne vandra in i det.
 • Se på din mandala precis som när du tittar in i en ljuslåga, stäng ute allt annat. Känn dig lätt hypnotiserad av bilden.
 • Om ditt sinne börjar vandra i väg i andra tankar så återvänd med ditt fokus och uppmärksamma skönheten.
 • Låt bilden absorbera all din uppmärksamhet och blicka in i färgerna och dess mönster.
 • När du börjar att ”falla in” i din mandala så kommer du att uppleva en känsla av lätthet och intuitiva tankar kan uppstå. Slappna av, låt tankar och känslor komma till dig. Flyt med utan att värdera.
 • Alla upplever olika typer känslor, inget är fel. Ha en avslappnad inställning och ha inga krav eller förväntningar på din upplevelse.
 • Se på mönstrena, färgerna, linjerna och helheten. Vilken historia berättar din mandala?
 • Vad säger din intuition och ditt högre jag?
 • När du betraktar din mandala så kommer du att se olika mönster och detaljer som du inte såg när du skapade den. Skriv ner din upplevelse.
 • Relatera efteråt dina tankar och känslor som kom i meditationen till din intention.

Mandala som vägledning

Gör precis som ovan och försätt dig i ett meditativt tillstånd.

Använd dig av en mandala som symboliserar vägledningen du söker. Skapa helst själv en mandala med en bestämd intention för ändamålet. Du kan själv ha skapat mönstret innan men när du ska ge vägledningen så börjar du att färglägga, kanske färdigställer du även mönstret. Hela tiden medan du ritar så bakar du in intention i din mandala.

Därefter så tolkar enligt ovan gällande meditation.

Mandala som affirmation

När du är färdig med din mandala så använd den gärna som en affirmation, varje gång du ser den så kommer du i kontakt med betydelsen av den. Så lägg den eller klistra upp den på en plats där du ser den varje dag, gärna flera gånger.

Tolka Symboler, former och färger

Färger kan tolkas på många olika sätt:

 • Använd dig av de olika chakrafärgerna och dess betydelse.
 • Tolka efter årstidernas färger och naturens betydelse.
 • Tolka efter de olika andliga lärorna.
 • Tolka enligt Feng-shui
 • Tolka dem intuitivt

Här ger jag förslag på färgtolkningar som jag använder mig av:

 • Röd – Styrka, kraft, handling, hög energi, trygghet, det materiella.
 • Rosa – kärlek, känslor, intuition och det kvinnliga
 • Orange – kreativitet, vitalitet, förvandling, sexualitet, spontanitet, passion, självkännedom och kontroll.
 • Gul – lärande, visdom, livsenergi, inspiration, intellekt, skratt och glädje
 • Grön – fysisk healing, balans, accepterande, kärlek.
 • Blå – Kommunikation, tillit, inre frid, accepterande, förlåtelse.
 • Indigo: Intuition, harmoni, inre och yttre seende.
 • Violett: Länken till universum, kunskap, förståelse, andlighet, insiktm och religion.
 • Vit – Andligt fokus
 • SVART – Gåtor, hemligheter, djupt tänkande och instängda känslor
 • Silver – Länken till andevärlden
 • Guld – Framgång
 • Grå och brunt – Färgerna kan antingen vara kalla eller varma och de kan uttrycka tristess och sorg eller tvärtom, vitalitet och glädje.
 • Svart och vit i symbios – Yin och yang, balans, harmoni, manligt och kvinnligt.

Betydelsen av olika former i en Mandala

 • Punkt – En symbol för det  icke manifesterade.
 • Cirkel – Helheten, enhet, samstämdhet, oändlighet, fortsättning, livscykeln, harmoni och balans.
 • Horisontell linje – Delar det uppe ifrån den nedre, himlen till den fysiska jorden. Moderlig energi.
 • Vertikal linje – Kontakten mellan världar, Skiljer höger från vänster. Energi.
 • Kors – Två linjer möts och bildar ett centrum. Erkännande.
 • Triangel med spetsen pekades uppåt – Energier som pekar uppåt mot den andliga sfären. Strävan uppåt.
 • Triangel med spetsen pekades nedåt – Energier som pekar mot den materiella sfären. Strävan mot det jordiska.
 • Sexhörning – Skapas från de båda trianglarna ovan. Enighet i det själsliga och materiella strävandet.
 • Kvadrat – Vår existens i den materiella världen.
 • Cirkel och kvadrat tillsammans – Materialisera det själsliga i den materiella världen.
 • Octagon – Harmoni i den mänskliga existensen.
 • Pentagon – Att uppnå den mänskliga perfektionen.
 • Heptagon – Andlig väg.
 • Cirkel uppdelad i tolv delar – Naturens kretslopp, helheten.
 • Spiral – Cyklisk rörelse i naturen, dynamik. De två olika riktningarna i en spiral symboliserar den konstruktiva och den destruktiva aspekten.

 

 

 

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

4 kommentarer

 1. Rose~Marie Junegard den

  Jag har tankarna hjämt på en man som jag tänker på alltid.Betyder jag något för honom.Han har inte hört av sig till mig på länge.hoppas han ringer snart.jag står inte ut.Och funderar på hur det går med juristen som jag har skrivit till

  • Vivi den

   Tyvärr så siar vi inte i loggen. kram vivi

 2. Pia Forss den

  Att franska neuropsykiatriska forskare har kommit fram till att det är samma effekt av att måla en mandala som att meditera eller göra avslappningsövningar av annan form för din själ och kropp. Det är så bra effekt att skolbarn fått ha mandalans som ett hjälpmedel i skolan.
  De hamnar i samma meditiva tillstånd som i fall de mediterat.
  Vilket självklart är en fördel i skolan med så många barn med neuro psykiatriska diagnoser.
  Det är ju en bra grej som är värd att nämnas.

  • Vivi den

   Tack, kram vivi

Lämna en tanke