Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Den universella lagen om energins eviga förvandling – Den 8:e av de 12 universella lagarna

1

Universella lagen – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer.

Vivi Linde bok medialitet Medium Sierska

Den universella lagen om energins eviga förvandling är en av de tolv universella lagarna. Det är också en av de mest missförstådda av detta dussintal lagar. SamtidigtTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot är det även en av de allra viktigaste som du bör förstå.

För om du bemästrar denna lag kan du uppleva det som enkelt att omvandla energi och förverkliga de saker som du önskar dig. Till exempel kan du få en förståelse för hur du kan bli rik på olika sätt. Med det sagt handla denna lag om så mycket mer än att enbart manifestera pengar. Överflöd kan nämligen även handla om att du förverkligar det som du önskar dig inom såväl kärleken som karriären, vänskaper, din hälsa, lycka och materiella ting.

Detta är den universella lagen om energins eviga förvandling
Enligt den universella lagen om energins eviga förvandling kan energi vare sig skapas eller förstöras. Den kan dock förändras från ett tillstånd till ett annat. Vad detta betyder är att energin i universum alltid förvandlas och förändras mellan olika tillstånd. Energin står aldrig stilla utan är alltså under evig förvandling.

Faktum är att allt i universum består av energier som är i ständig rörelse. Detta är någonting som få människor reflekterar över. Du kan dra nytta av denna energi och förvandla den till vad än du önskar. När du väl lär dig att bemästra den föränderliga energin kan du bli svår att stoppa. Du kan då använda ditt medvetande för att förändra allt till din fördel.

Så kan du använda lagen till din fördel

Precis som den universella lagen om förvandling säger så är energin under evig förvandling. Den är alltid i rörelser och letar alltid efter någonstans att ta vägen. Därför ligger det i ditt bästa intresse att försöka erbjuda energin ett bra tillstånd att förvandlas till. Genom att göra detta kan du säkerställa att den energi som du använder dig av gagnar dig, oavsett om den är positiv eller negativ.

Om du inte tar ansvar för dina tankar, känslor och handlingar kommer ingenting i din värld att ändras. Men om du istället tar kontrollen över ditt sinne och dina handlingar kan du åstadkomma bättre resultat. Därför bör du använda den universella lagen om energins eviga förvandling på följande sätt:

● I handling. Det mest effektiva sättet att förändra någonting och börja förverkliga dina drömmars liv är att varje dag skrida till handling. Om du inte anstränger dig tillräckligt mycket för att uppnå dina viktiga syften och mål kommer din vision inte bli verklighet. Därför är det bästa sättet att förvandla din energi att dagligen vidta åtgärder för att komma närmare dina mål.
● I tanke. Vi människor har mängder av tankar varje dag och många av dessa upprepas dagligen. För att undvika att de negativa tankarna styr ditt liv behöver du försöka avlägsna dessa ur ditt sinne. Därför är det viktigt att du är medveten om dina negativa tankar och ersätter dessa med positiva sådana. För om du håller fast vid de negativa tankarna, såsom stress, rädsla och oro, attraherar du bara än mer av denna energi.
● I ord. De ord som du använder påverkar andra men etsar sig också fast i ditt undermedvetna. Om du använder negativt laddade ord och tvivlar på dig själv kommer ditt undermedvetna acceptera denna bild av din verklighet. Detta avspeglas i din energi och du kommer då att omvandla dessa ord till verklighet. Så även om du inte har förverkligat ditt drömliv än bör du använda ord som beskriver din framtid istället för ord som håller dig tillbaka.

Lås upp överflödet: Förstå den universella lagen om energins eviga förvandling

Känner du dig fast i ditt liv och oförmögen att manifestera dina önskningar?
Känner du att du ständigt kämpar för att uppnå dina mål och attrahera överflöd?
Om så är fallet kan det vara dags att låsa upp kraften i denna universella lag. Denna  säger att energi ständigt rör sig och omvandlas, och att du har förmågan att påverka den energin för att skapa det liv du önskar.

Hur den universella lagen om energins eviga förvandling fungerar
Den universella lagen bygger på principen att allt i universum är energi. känslor. Med andra ord är den energi som vi skickar ut i världen den energi som vi lockar tillbaka till oss själva.

I enklare termer innebär lagen om evig förvandling att våra tankar och känslor skapar vår verklighet. Denna lag fungerar genom att ge oss kraften att manifestera våra önskningar till verklighet. Den hjälper oss att utnyttja universums oändliga potential och skapa det liv vi vill ha. Genom att förstå och utnyttja kraften i denna lag kan vi uppnå personlig och yrkesmässig utveckling, förbättra våra relationer och vår ekonomiska situation.

När vi fokuserar på positiva tankar och känslor drar vi till oss positiv energi i våra liv. Omvänt, när vi fokuserar på negativa tankar och känslor drar vi till oss negativ energi. Det är därför det är så viktigt att vara uppmärksam på våra tankar och känslor, eftersom de har en direkt inverkan på den energi som vi attraherar.

Tankarnas roll i lagen om evig förvandling av energi
Våra tankar spelar en avgörande roll i lagen om evig förvandling av energi. När vi fokuserar våra tankar på positiva saker drar vi till oss positiv energi i våra liv. Omvänt, när vi fokuserar på negativa tankar drar vi till oss negativ energi.

 • För att utnyttja kraften i lagen om energins eviga förvandling är det viktigt att fokusera på positiva tankar och känslor.
 • Detta innebär att vi måste släppa negativa tankar och begränsande övertygelser som kan hålla oss tillbaka. Istället bör vi fokusera på positiva affirmationer och visualiseringstekniker som hjälper oss att attrahera det överflöd som vi önskar.
 • Det är också viktigt att vara uppmärksam på det språk vi använder när vi pratar om oss själva och våra liv. Negativt självprat kan ha en skadlig effekt på vår energi och vår förmåga att attrahera överflöd. Genom att ändra vårt sätt att tala om oss själva kan vi omvandla vår energi och locka till oss mer positiva upplevelser i våra liv.

Positiv energi 
Positiv energi är en nyckelkomponent i lagen om evig förvandling. När vi fokuserar på positiva tankar och känslor drar vi till oss positiv energi i våra liv. Denna positiva energi kan hjälpa oss att manifestera våra önskningar och övervinna eventuella hinder som kan stå i vägen för oss.

 • För att odla positiv energi är det viktigt att omge oss med positiva människor och erfarenheter. Detta innebär att tillbringa tid med människor som lyfter upp oss och inspirerar oss, och delta i aktiviteter som ger oss glädje och uppfyllelse.
 • Det är också viktigt att öva sig i tacksamhet och uppskattning för det överflöd som vi redan har i våra liv. Genom att fokusera på det vi är tacksamma för drar vi till oss mer positiv energi och överflöd i våra liv.

Manifestera dina önskningar:

Den universella lagen om energins eviga förvandling ger oss kraften att manifestera våra önskningar till verklighet. Genom att fokusera vår uppmärksamhet på det vi vill ha kan vi locka in det i våra liv. Lagen hjälper oss att odla ett överflödstänkande. Den låter oss se möjligheter och överflöd där andra ser begränsningar och brist.

 • Övervinna hinder: Genom att utnyttja kraften i denna lag kan vi övervinna hinder och utmaningar som kan ha verkat oöverstigliga.
 • Förbättra relationer: Lagen om evig transmutation kan hjälpa oss att attrahera positiva relationer i våra liv. Genom att fokusera på kärlek och tacksamhet kan vi attrahera människor som är stödjande och upplyftande.
 • Affirmationer: Affirmationer är positiva uttalanden som hjälper till att omprogramera det undermedvetna sinnet med positiva övertygelser. Genom att upprepa affirmationer regelbundet kan vi övervinna negativa övertygelser och attrahera positiv energi.
 • Tacksamhet: Tacksamhet innebär att vi fokuserar på det överflöd som vi redan har i våra liv och uttrycker uppskattning för det.
 • Förbättra den ekonomiska situationen: Lagen om evig förvandling kan hjälpa oss att attrahera ekonomiskt överflöd i våra liv. Genom att fokusera på överflöd och välstånd kan vi attrahera möjligheter som hjälper oss att nå våra ekonomiska mål.

Övervinna negativa energiblockeringar med lagen om evig förvandling.
Negativa energiblockeringar kan vara ett stort hinder för att manifestera överflöd i våra liv. Dessa blockeringar kan orsakas av negativa övertygelser, tidigare trauman eller andra faktorer som hindrar oss från att fullt ut omfamna det överflöd som finns tillgängligt för oss.

 • För att övervinna dessa blockeringar är det viktigt att identifiera grundorsaken till den negativa energin och arbeta för att släppa den.
 • Detta kan innebära att arbeta med en terapeut eller annan professionell person för att läka tidigare trauman.
 • Eller att använda tekniker som meditation eller energihealing för att frigöra negativ energi.
 • Det är också viktigt att öva på egenvård och självkärlek, eftersom detta är kraftfulla verktyg för att omvandla negativ energi till positiv energi. Genom att ta hand om oss själva och odla ett positivt tankesätt kan vi övervinna alla hinder som kan stå i vägen för oss och manifestera det överflöd som vi önskar.

Identifiera och övervinna begränsande övertygelser
Ett av de största hindren för att utnyttja kraften i den universella lagen om evig förvandling är begränsande övertygelser. Vilket är övertygelser som hindrar oss från att nå våra mål. De är ofta undermedvetna och kan ha bildats i barndomen eller genom negativa erfarenheter. För att utnyttja kraften i lagen om evig transmutation måste vi identifiera och övervinna våra begränsande övertygelser. Här är några steg som hjälper dig att identifiera och övervinna dina begränsande övertygelser:

 • Det första steget är att identifiera dina begränsande övertygelser. Vilka övertygelser har du som håller dig tillbaka? Ta dig tid att reflektera över detta och skriv ner dina begränsande övertygelser.
 • Utmana dina begränsande övertygelser: När du har identifierat dina begränsande övertygelser ska du utmana dem. Fråga dig själv om de verkligen är sanna. Är de baserade på fakta eller antaganden? Hjälper de dig eller håller de dig tillbaka?
 • Ersätt dina begränsande övertygelser: Ersätt dina begränsande övertygelser med positiva övertygelser. Skriv ner positiva affirmationer som motverkar dina begränsande övertygelser. Upprepa dessa affirmationer dagligen och visualisera dig själv leva ditt liv med dessa positiva övertygelser.
 • Genom att identifiera och övervinna våra begränsande övertygelser kan vi frigöra oss från de negativa tankar och känslor som håller oss tillbaka.

Anpassa dina tankar och handlingar till dina mål
För att utnyttja kraften i lagen om evig omvandling måste vi anpassa våra tankar och handlingar till våra mål. Detta innebär att vi måste ha en tydlig förståelse för vad vi vill och vidta åtgärder för att uppnå det. Här är några tips som hjälper dig att anpassa dina tankar och handlingar till dina mål:

 • Sätt upp tydliga mål: Det första steget är att sätta upp tydliga mål.
 • Skriv ner dina mål och var specifik om vad du vill uppnå.
 • Visualisera dig själv när du uppnår dina mål och fokusera på de positiva känslor som följer med att uppnå dem.
 • Vidta åtgärder: Nästa steg är att vidta åtgärder för att uppnå dina mål. Dela upp dina mål i mindre, hanterbara steg och vidta åtgärder mot dem varje dag.
 • Håll dig positiv: Det är viktigt att vara positiv och fokuserad på dina mål. Omge dig med positiva människor och saker som inspirerar dig.

Genom att anpassa dina tankar och handlingar till dina mål kan du skapa det liv du vill ha och utnyttja kraften i lagen om evig förvandling.

Tekniker för att utnyttja den universella lagen om energins eviga förvandling
Det finns många tekniker som vi kan använda för att utnyttja kraften i lagen om evig  av energi. Dessa tekniker omfattar bland annat följande:

 • Visualisering: Visualisering innebär att man skapar en mental bild av det önskade resultatet och fokuserar på det med positiva känslor. Detta hjälper till att attrahera positiv energi och manifestera det önskade resultatet.

Visualisera och manifestera framgång
Att visualisera och manifestera framgång är ett av de mest kraftfulla verktygen för att utnyttja lagen om evig förvandling. Visualisering är processen att skapa mentala bilder av det du vill uppnå. Manifestation är processen att föra in dessa mentala bilder i den fysiska verkligheten.

Här är några tips som hjälper dig att visualisera och manifestera framgång:

 • Skapa en visionstavla: En visionstavla är en visuell representation av dina mål och önskemål. Skapa en visionstavla med bilder och ord som representerar det du vill uppnå.
 • Öva på visualisering: Visualisera dig själv när du uppnår dina mål varje dag. Blunda och föreställ dig att du lever ditt liv med ditt önskade resultat. Fokusera på de positiva känslor som följer med att uppnå dina mål.
 • Använd bekräftelser: Affirmationer är positiva uttalanden som hjälper dig att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv. Skriv ner positiva affirmationer som stämmer överens med dina mål och upprepa dem dagligen.

Genom att visualisera och manifestera framgång kan du utnyttja kraften i lagen om evig omvandling och skapa det liv du vill ha.

Odla en positiv inställning och attityd
Att odla ett positivt tankesätt och en positiv attityd är viktigt för att utnyttja i den universella lagen om evig förvandling. En positiv inställning hjälper oss att se möjligheter och möjligheter där andra ser begränsningar och brist. Här är några tips som hjälper dig att odla ett positivt tankesätt och en positiv attityd:

 • Öva på tacksamhet: Tacksamhet är att vara tacksam för det man har. Ta dig tid varje dag för att reflektera över de saker du är tacksam för.
 • Fokusera på det positiva: Fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv. Omge dig med positiva människor och saker som inspirerar dig.
 • Var närvarande: Håll dig närvarande och fokusera på det nuvarande ögonblicket. Oroa dig inte för det förflutna eller framtiden. Njut av det nuvarande ögonblicket och fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv.

Genom att odla ett positivt tankesätt och en positiv attityd kan du utnyttja kraften i lagen om evig omvandling och skapa ett liv av överflöd, lycka och framgång.

Verktyg och tekniker för att utnyttja lagen om evig transmutation
Det finns många verktyg och tekniker för att utnyttja lagen om evig transmutation. Här är några av de mest effektiva:

 • Meditation: Meditation är ett kraftfullt verktyg för att utnyttja kraften i lagen om evig förvandling. Den hjälper oss att lugna vårt sinne och fokusera på våra mål.
 • Journalföring: Journalföring är ett utmärkt verktyg för att identifiera och övervinna begränsande övertygelser. Det hjälper oss också att hålla fokus på våra mål och följa våra framsteg.
 • Visualisering: Visualisering är ett kraftfullt verktyg för att manifestera framgång. Det hjälper oss att skapa mentala bilder av det vi vill uppnå och attrahera det i våra liv.
 • Tacksamhet: Tacksamhet är ett kraftfullt verktyg för att odla ett positivt tankesätt och en positiv attityd. Det hjälper oss att fokusera på de positiva aspekterna av våra liv och attrahera mer positivitet i våra liv.

 

Den universuella lagen om energins eviga förvandling är inget nytt koncept. Den har använts i århundraden av framgångsrika personer för att uppnå sina mål. Vare sig det är Napoleon Hills “Think and Grow Rich” eller Rhonda Byrnes “The Secret” har begreppet “Law of Perpetual Transmutation” utforskats och praktiserats av många framgångsrika människor genom historien.

Oprah Winfrey: Oprah Winfrey är ett utmärkt exempel på en person som har använt lagen om evig transmutation för att nå framgång. Hon har ofta talat om kraften i positivt tänkande och visualisering i sitt liv.
Jim Carrey: Jim Carrey är ett annat exempel på någon som har använt lagen om evig transmutation för att nå framgång. Han skrev ut en check på 10 miljoner dollar till sig själv och daterade den fem år framåt i tiden. Inom fem år hade han uppnått denna summa pengar.
Will Smith: Will Smith är känd för sin positiva attityd och sin tro på lagen om evig transmutation. Han talar ofta om hur han visualiserar sin framgång och tror att han kan uppnå allt han sätter sig för.
Michael Jordan: Michael Jordan är ett annat exempel på någon som har använt lagen om evig transmutation för att nå framgång. Han är känd för sitt intensiva fokus och sin tro på sig själv.
Dessa framgångsrika personer har använt lagen om evig transmutation för att nå sina mål, och det kan du också göra.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

1 kommentar

 1. Solvig Ekström den

  Tack, kloka ord

Lämna en tanke