Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Den universella lagen om orsak och verkan – Den 5:e av de 12 universella lagarna

0

Universella lagarna – Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer. Vivi Linde medium

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

De 12 universella lagarna

Lagen om orsak och verkan – Den 5:e av de 12 universella lagarnaTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Lagen om orsak och verkan är ytterligare en av de universella lagarna. Du bör ha denna lag i åtanke när du agerar på dina begär och önskningar. Detta är en av de enklaste lagarna i vårt universum. Samtidigt är det också en av de mest grundläggande när det kommer till att förstå det större sammanhanget och hur allt hänger samman.

Som en universell lag är principen om orsak och verkan grunden för vår förståelse av världen och vår förmåga att fatta beslut. Den förklarar varför våra handlingar leder till vissa resultat och hur vi kan använda denna kunskap för att skapa positiva förändringar i våra liv.

 • Genom att förstå lagen om orsak och verkan kan vi identifiera och ta itu med grundorsakerna till våra problem och skapa strategier för att gå vidare.
 • Vi kan också använda denna lag till vår fördel – genom att vara medvetna om orsakssambandet kan vi fatta beslut som leder till önskade resultat.

Lagen om orsak och verkan är en universell princip som kopplar handlingar till deras resultat. Enligt den universella lagen om orsak och verkan resulterar varje enskild handling i universum i en reaktion. När du gör någonting får din handling en konsekvens. Detta betyder också att varje effekt som vi ser i vår värld har en orsak. förklarar varför våra handlingar leder till vissa resultat och hur vi kan använda denna kunskap för att skapa positiva förändringar i våra liv. Lagen illustreras ofta som en sekvens av tre element: orsak, verkan och en ny orsak. Med andra ord finns det för varje handling en lika stor och motsatt reaktion.

 • Inom fysiken är detta känt som lagen om energins bevarande: Energi kan varken skapas eller förstöras, utan bara byta form. I
 • Inom psykologin är denna lag känd som principen om operant konditionering, som säger att beteende som belönas kommer att fortsätta och beteende som straffas kommer att minska.

Ponera till exempel att du berättar för en person att han eller hon är vacker. Personen ifråga reagerar då med ett leende och känner en glädje inombords. Detta är ett sätt på vilket en handling får en omedelbar konsekvens. Ett annat exempel är att du sannolikt kommer skada din fot om du bestämmer dig för att sparka hårt mot en tegelvägg.

Den universella lagen om orsak och verkan och lagen om attraktion

Som du säkert redan har förstått hänger de olika universella lagarna ihop. Det finns ett tydligt samband och lagarna verkar ofta i samklang med varandra. Så vilken koppling har den universella lagen om orsak och verkan samt lagen om attraktion?

När du vill göra uttryck för dina inre önskningar är det viktigt att förstå att dina handlingar får en direkt verkan. Det betyder att du får ett positivt resultat om du arbetar mot dina mål på ett positivt sätt. Om du istället agerar på ett kontraproduktivt sätt kommer du obönhörligen att få en negativ effekt av dina handlingar.

Du kan helt enkelt inte agera utan att någonting händer till följd av ditt agerande. Och det finns heller ingen verkan som inte har en orsak.

Om du vaknar varje morgon och mediterar tio minuter innan du påbörjar din dag kommer du att bli lugnare och mer fokuserad. Men om du istället vaknar upp och börjar bläddra igenom inlägg på sociala medier i en halvtimme får du istället motsatt verkan.

 

 

Så får du denna universella lag att hjälpa dig framåt

Genom att bättre förstå den universella lagen om orsak och verkan kan du underlätta för dig själv i många situationer. Du kan till exempel möta ilska med kärlek. Genom att göra detta skapar du mer kärlek och förtroende. Möts du med uppskattning kan du svara med ödmjukhet för att skapa än mer uppskattning.

 • Genom att bara ta ett litet steg varje dag mot ditt större mål kommer du oundvikligen att röra dig närmare målet. Det är nämligen vare sig fysiskt eller vetenskapligt möjligt för dig att stå kvar på en och samma plats. Även om du inte skulle se omedelbara resultat kan du känna dig trygg i vetskapen om att du skapar nya vanor och upplevelser. Dessa kommer hjälpa dig att bli en person som faktiskt uppnår sina mål.
 • Även omfattningen av dina handlingar har en stor betydelse. Oavsett hur du agerar kommer en likvärdig effekt skapas. Om du är väldigt handlingskraftig kommer du därför att få större resultat. Mindre framsteg ger mindre resultat, om än positiva sådana. Detta gäller för övrigt för såväl positiva som negativa effekter.

Utforska den universella lagen om orsak och verkan

Orsaker till lagen om orsak och verkan
Varje handling har en reaktion. Det betyder att varje val du gör kommer att utlösa en reaktion och leda till ett resultat. Genom att välja att handla eller inte handla skapar du en reaktion som leder till ett visst resultat. Om du inte agerar eller gör ett val skapar du också en reaktion. Denna kanske inte har någon omedelbar effekt,Spålinje men den kommer att få en konsekvens.

 • Val och åtgärder får konsekvenser. Varje val och handling vi gör kommer att få en konsekvens, både bra och dåliga. Detta är den grundläggande idén bakom lagen om orsak och verkan – om du gör ett val eller en handling kommer det att få en konsekvens som följd. Detta är en naturlig del av livet, och det är viktigt att komma ihåg att du är ansvarig för dina val och handlingar och att du har makten att skapa din framtid.
 • Varje orsak har en effekt. Lagen om orsak och verkan är dubbelriktad: varje orsak får en effekt. Det betyder att varje tanke och handling leder till ett resultat, och att resultatet kommer att påverka ditt liv. Om du vill göra positiva förändringar i ditt liv måste du se till att du fokuserar på rätt saker.

Effekter av lagen om orsak och verkan
Eftersom våra tankar och handlingar skapar reaktioner och konsekvenser är det viktigt att vara uppmärksam på vad du tänker och gör. Om du vill skapa positiva förändringar i ditt liv måste du se till att dina tankar och handlingar är positiva. Om du fokuserar på negativa saker ställer du in dig själv för att misslyckas.

 • Det är viktigt att komma ihåg att lagen om orsak och verkan inte är en enkelriktad gata. Bara för att du har gjort ett val eller vidtagit en åtgärd en gång betyder det inte att det alltid kommer att ge samma resultat. Det betyder att du kan använda lagen till din fördel och skapa positiva förändringar i ditt liv.
 • Lagen om orsak och verkan förklarar också varför engångshändelser, som att vinna på lotto, kan få bestående effekter. Det är viktigt att komma ihåg att engångshändelser ofta leder till långsiktiga effekter – de ändrar banan i våra liv.

Hur du kan använda lagen om orsak och verkan till din fördel

 • Gör medvetna val. När du fattar beslut skapar du reaktioner och leder till ett specifikt resultat. Om du är medveten om lagen om orsak och verkan kan du fatta medvetna beslut. Det innebär att du har större sannolikhet att göra positiva val som leder till positiva resultat.
 • Var uppmärksam på dina tankar och känslor. Dina tankar och känslor är utlösande faktorer för dina handlingar och reaktioner. Om du vill skapa positiva förändringar i ditt liv måste du vara uppmärksam på dina tankar och känslor och se till att du fokuserar på positiva saker.
 • Leta efter mönster i ditt liv. Mönster är ett tecken på att du fattar beslut som leder till vissa resultat. Genom att vara medveten om dina mönster kan du identifiera orsaken och se till att du skapar en ny och bättre effekt framåt.

Praktiska steg för att tillämpa lagen om orsak och verkan i ditt liv

 • Börja med att identifiera de saker som orsakar dig problem i ditt liv. Det är viktigt att använda lagen om orsak och verkan för att identifiera grundorsaken till dina problem. När du väl har kommit fram till grundorsaken kan du göra förändringar som har en bestående effekt.
 • När du har identifierat orsaken till dina problem kan du fundera på hur du kan skapa nya orsaker som leder till positiva resultat. Detta kan göras genom att ändra dina tankar, ord och handlingar.
 • Var uppmärksam på de val du gör. Det är viktigt att vara uppmärksam på dina val och handlingar och se till att de är positiva. Om du vill skapa positiva förändringar i ditt liv måste du se till att du fokuserar på rätt saker.

Fördelar med att förstå den universella lagen om orsak och verkan
När du förstår lagen om orsak och verkan kan du använda den till din fördel.

 • Du kommer att veta att varje val du gör och varje handling du utför har en reaktion. Detta kommer att hjälpa dig att fatta bättre beslut och göra förändringar som kommer att ha en bestående effekt.
 • Du kommer också att kunna identifiera grundorsaken till dina problem och göra förändringar som hjälper dig att gå vidare. Detta kommer att hjälpa dig att få mer kontroll över ditt liv och se till att du lever ett lyckligt och tillfredsställande liv.
 • Att förstå orsak och verkan hjälper dig också att få mer klarhet i ditt liv. Du kommer att veta att engångshändelser ofta leder till långsiktiga effekter, vilket kan hjälpa dig att fatta bättre beslut.

Begränsningar av lagen om orsak och verkan

 • Lagen om orsak och verkan är inte en enkelriktad lag. Det är en dubbelriktad gata: varje orsak leder till en effekt och varje effekt har en orsak. Det betyder att du kan använda lagen om orsak och verkan till din fördel, men du måste också vara medveten om de saker som orsakar dig problem.
 • Du måste också se till att du använder rätt orsakssamband. Om du till exempel försöker förklara en engångshändelse måste du använda orsakssambandet baklänges.
 • Orsak och verkan har inga specifika tidslinjer: det kan ta sekunder, minuter eller år innan orsaken leder till en effekt. Detta innebär att du kanske inte ser de resultat du vill ha på en gång, men du kan använda denna lag för att skapa positiva förändringar i ditt liv.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke