Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Den västerländska mysterietraditionen

0

Filmindustrin har tillsammans med rykten och konspirationsteorier skapat en väldigt skev bild av det ockulta. Detta har lett till att många felaktigt använder ordet “ockult” som en synonym till svart magi och djävulsdyrkan. Sanningen är dock att det ockulta både är bredare och mindre hotfullt. Ordet “ockult” betyder “dold”, vilket är anledningen till att begreppet används inom olika vetenskaper. När man till exempel i samband med ett medicinskt test upptäcker att någonting existerar i en alltför liten mängd för att vara synlig, brukar man beskriva det som ockult.

Inom religionen är ockultismen läran om dold kunskap. Detta kan tolkas på flera olika sätt, bland annat följande:

  • Kunskap som undanhålls de breda massorna och endast ges till personer som har initierats. Anledningen till detta är vanligtvis tron på att sådan kunskap kan vara farlig för den som inte är förberedd, samt att avslöjandet av kunskapen för allmänheten vanhelgar denna kunskap.
  • Kunskap om energier eller förmågor som inte erkänns av de breda massorna. Den vanligaste användningen av begreppet ockult på detta sätt är kopplat till utövandet av magi. I ett bredare perspektiv kan dock alla övernaturliga eller paranormala fenomen inkluderas.

Förgreningar inom den västerländska mysterietraditionen

Det finns otaliga praxis världen över för vad som bör stämplas som ockult. Här fokuserar vid dock främst på det ockulta i den västerländska världen, det som man ofta kallar för den västerländska mysterietraditionen. Även viss österländsk tro har införlivats i de olika västerländska förgreningarna. Överlag är dock dessa främst västerländska och har generellt sett sina rötter i äldre, västerländsk tro.

Det finns ingen enskild, universell definition av vad som egentligen är den västerländska mysterietraditionen. Den består istället av flera olika förgreningar, såsom hermetism, kabbala, numerologi och astrologi. Många ockultister följer på sätt och vis flera av dessa förgreningar, vilket gör det väldigt svårt att generalisera kring det ockulta. Det är dessutom så att inte alla följare av de olika förgreningarna ser sig själva som ockultister. För utomstående kan det dock vara svårt att urskilja några sådana skillnader i definitionen.

Ockulta organisationer i den västerländska mysterietraditionen

Det finns flera olika organisationer som är ockulta och ofta beskriver sig själva som ockulta, esoteriska eller både och. Några av de mer välkända av dessa organisationer är följande:

  • Teosofiska samfundet
  • Frimurarna
  • Temple of Set
  • Ordo Templi Orientis (O.T.O.)
  • Rosenkreuzarna
  • Hermetic Order of the Golden Dawn

Frimurarna, satanistiska grupperingar och andra ockulta organisationer

Frimurarna är en av de mest kända av världens ockulta sammanslutningar. Till skillnad från vad konspirationsteoretiker hävdar, är Frimurarna inte en religiös sammanslutning. Medlemmarna går istället med i organisationen för att socialisera och nätverka, och organisationen hävdar själva att dess syfte är att “göra goda män bättre”.

Det är dock sant att den initieringsritual som Frimurarna använder sig av liknar de som många ockulta grupperingar har använt under 1800- och 1900-talen. Frimurarna är några århundranden äldre än dessa grupperingar, vilket gör att vissa individer är medlemmar i såväl Frimurarna som någon eller några av de mer ökända sammanslutningarna.

De senare grupperingarna har funnit att Frimurarnas ritual är väldigt effektiv, men ritualen har även kopierats av diverse sociala organisationer. Därför är det uppenbart att den tilltalar fler människor än bara ockultister.

Listan över ockulta grupperingar i västvärlden kan göras lång.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke