Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Dharma – universell princip som bygger på rättfärdighet, ordning och plikt

0

Dharma – livets pelare i det indiska sättet att tänka

Dharma är ett koncept som har en stor betydelse inom indisk religion och filosofi. Konceptet har framför allt en framskjuten roll inom hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen. Begreppet tolkas på lite olika sätt inom alla dessa religioner men har i grund och botten ändå en liknande betydelse. Ordet används nämligen för att beskriva en universell princip som bygger på rättfärdighet, ordning och plikt.

I denna artikel utforskar vi dharma som koncept. Vi belyser dess olika betydelse samt hur viktigt konceptet är för många människors etik och andliga liv.

Dharma är ett koncept som indierna länge har förhållit sig till

Begreppet “dharma” är sanskrit för “dhri”, vilket betyder “att bevara”. Detta begrepp står alltså för att upprätthålla ordningen i universum samt den mänskliga moralen och samhällsstrukturen. Dharma är ett koncept som länge har varit en hörnsten i det indiska sättet att tänka. Det omnämns så tidigt som i forntida vediska texter från omkring år 1500-500 f.Kr.

Olika tolkningar av konceptet

Dharma är ett koncept som tolkas på lite olika sätt i olika religioner och filosofiska läror:

  • I hinduismen är dharma ett koncept som är både komplext och mångfacetterat. Det ses som en kosmisk ordning som har förordnats från ovan, som innefattar naturlagar, moraliska plikter och ett socialt ansvar. Den hinduiska tolkningen av konceptet delas ofta in i fyra kategorier: universell dharma (som gäller alla levande varelser), varna dharma (de plikter som är specifika för ens samhällsklass), ashrama dharma (de plikter som baseras på ens livsstadie) och svadharma (ens individuella plikt).
  • I buddhismen är dharma ett begrepp som främst kopplas samman med Buddhas läror. Dessa läror anses vara de vägledande principer som leder till upphörandet av lidandet (dukkha) och att upplysningen uppnås (nirvana). Buddhas dharma summeras i de fyra ädla sanningarna och den nobla åttafaldiga vägen.
  • I jainismen ses dharma som en rörelsekraft vilken förknippas med rättfärdighet och korrekt uppförande. Det är en viktig princip tillsammans med adharma (kraften av vila) och karma (principen om verkan och effekt). Här betonas bland annat icke-våld, sanningsenlighet och kyskhet.
  • I sikhismen är dharma nära sammankopplat med tanken på gudomlig ordning och Guds vilja (hukam). Sikher uppmuntras att leva i förenlighet med denna gudomliga ordning. Detta leverne inkluderar att utföra rättfärdiga handlingar, att tjäna osjälviskt (seva) samt att vara ödmjuk, medkännande och kärleksfull.

Dharma är ett koncept som är betydelsefullt för det andliga livet

Dharma spelar en väldigt viktig roll i många människors liv. Detta när det kommer till att ge etisk och andlig vägledning. Genom att följa konceptets principer försöker man vara i harmoni med kosmos, nå en andlig utveckling samt i slutändan befrias från cykeln av återfödelse och död (samsara).

I praktiken kan en person följa dharma genom att begå dygdiga handlingar, utföra sina plikter och ta sitt ansvar. Personen ifråga bör även utveckla sina inre kvaliteter, däribland visheten, medlidandet och självdisciplinen. Genom att göra detta kan man sträva efter att leva ett meningsfullt liv, både sett till sitt eget andliga välbefinnande och sett till samhällets bästa.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke