Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Dhyana Yoga

0

Yoga är en tränings- och avslappningsform som utövas av många människor över hela vårt jordklot. Yoga är ett gammal begrepp och återfinns i till exempel skriften Yoga Sutra, som kom på 400-talet, där olika övningar avbildades.

Vad står dhyana för?

Själva ordet dhyana är sanskrit och betyder meditation. Ordet kommer från dhi som betyder ungefär i sinnet, och från yana som betyder rörelse.

Ordet som helhet förekommer, och anses vara en grundsten, i världsreligioner som både buddhism och hinduism. Inom buddhismen betyder dhyana ett slags meditativt tillstånd. I Kina återfinns dhyana som chan, vilket är en typ av inriktning som spred sig till bland annat Japan och Vietnam. Chan uttalades i Japan som zen, vilket är ett ord som vi västerlänningar antagligen är rätt bekanta med. I hinduismen och framförallt i skriften Yoga Sutra, beskrivs dhyana som en meditationsövning som kräver djup mental koncentration. Denna typ av meditation görs oftast efter att ha gjort andra förberedande övningar först.

Meditation och yoga = dhyana yoga

Vi har alltså konstaterat att yoga är en populär tränings- och avslappningsform bland många olika människor världen över samt att dhyana betyder och innebär meditation. Enligt den gamla skriften är dhyana till och med en av yogans åtta vägar. Om man då sammanför yoga och meditation, blir det dhyana yoga. I den gamla hinduiska skriften Bhagavad Gita förekommer dhyana yoga som en av de fyra grenarna av yoga, och beskrivs i texterna av Krishna som yogan av meditationen.

Meditation i sig innebär en medvetenhet, uppmärksamhet, avspänning och ett inre lugn. I en meditationsövning behöver man lära sig att uppleva det som sinnet uttrycker för att sedan släppa det. För att kunna uppleva detta behöver man som med så många andra saker här i livet, träna upp denna typ av förmåga. Och träningen behöver ske med hjälpa av bestämda metoder, och vilken metod du väljer att använda beror på din tidigare erfarenheter, ditt temperament och humör samt vad du själv faktiskt vill och tycker om. Man kan dessutom använda flera olika metoder och övningar eftersom de ofta kompletterar varandra.

Dhyana yoga baseras på asana (fysisk hållning), pranayama (andningskontroll), pratyahara (kontroll över sinnet) samt dharana (koncentration). Denna yogaform innebär både koncentration och meditation i fokus med avsikt att få veta sanningen om det. Den djupare koncentrationen är ett instrument för självkännedom och för att kunna separera illusion från verklighet, och till slut även för att nå yogans mål som är samadhi, som betyder salighet eller förening med källan.

Hur du börjar med dhyana yoga

Du börjar med att fokusera på ett specifikt objekt till att börja med, det kan vara till exempel ett chakra, en speciell person, en kroppsdel eller en vacker sak. Du kan välja det som passar dig bäst just för den dagen. Tanken är att du ska bli uppsluten av objektet.

Du förbereder dig sedan för den fysiska delen av meditationen, som också är grundstenen i övningen. Du bör ha förberett dig genom att göra asana-övningar så att din kropp blir bekväm med att sitta helt stilla för ett tag. Du sätter dig sedan i en bekväm ställning. Du behöver ha tyst omkring dig och undvik gärna avbrott. Börja sedan med övningarna en kortare stund innan du blir van vid det.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke