Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Druidism en andlig rörelse. Druiderna var kelternas präster

0

Modern druidism – en samtida variant av en forntida sed

Dagens samhälle präglas i hög grad av tekniska framsteg och en ökad urbanisering. Samtidigt har det också blivit allt mer i ropet att söka sig till forntida seder och religioner. Många har valt att göra detta för att de känner en dragning till det andliga och vill komma närmare naturen. Modern druidism är ett typexempel på detta – denna andliga rörelse har sina rötter i de gamla keltiska druidernas lära och seder. Rörelsen har fått ett uppsving på senare år i takt med att allt fler vill fördjupa sin koppling till Jorden och dess olika cykler.

Druiderna var kelternas präster

Historiskt sett var druiderna de forntida kelternas präster. De var såväl rådgivare som domare och helare. Druiderna var kända för att vara väldigt visa och ha en stor kunskap om naturen. Dessutom ägnade de sig åt spådom och olika sorters ritualer. De var högt uppsatta i det keltiska samhället, men mycket av deras kunskap gick förlorad i samband med att romarna erövrade de keltiska öarna. Druiderna hade en muntlig berättartradition och de lämnade därför inte särskilt mycket efter sig till eftervärlden.

Det var inte förrän under 1700-talet som druidismen började få fäste igen som en andlig rörelse. Att så skedde under denna tid kan i hög utsträckning tillskrivas romantiken och ett ökat intresse för forntida civilisationer. Modern druidism har sina rötter i denna pånyttfödelse och har sedan dess utvecklats till att bli en levande och frodande andlig gemenskap.

Modern druidism bygger på vissa gemensamma värderingar

Modern druidism är alltså en andlig rörelse som bygger på visdomen och kunskapen hos de forntida keltiska druiderna. Detta samtidigt som rörelsen även har anpassats till den samtid som vi idag lever i. Tron och utövandet kan skilja sig åt en hel del mellan olika druider, men dessa är några av de grundläggande hörnstenarna som förenar dem:

 

  • Vördnaden för naturen. Druider har stor respekt för naturen och ser sig själva som en del av den. De hyllar ofta Jorden cykler, däribland solståndet och dagjämningen. De ägnar sig också åt olika typer av aktiviteter som syftar till att förvalta miljön på vår planet.
  • Respekten för förfäderna. Druider förstår vikten av att hedra sina förfäder och att dra lärdom av deras visdom. Detta kan göras genom aktiviteter såsom meditation, ritualer eller studerande av släkthistoria och kulturarv.
  • Tron på flera gudar. Moderna druider tror ofta på flera gudar och gudinnor, vilka ofta är hämtade ur den keltiska mytologin. Vissa har också en tro på att Gud finns överallt i naturen.
  • Den personliga utvecklingen. Modern druidism betonar ofta vikten av andlig utveckling och att hitta sig själv. Detta kan göras med hjälp av meditation, spådom eller ritualer. Dessa aktiviteter syftar ofta till att utforska det inre jaget och att utveckla sina personliga talanger och gåvor.
  • Gemenskapen och samhörigheten. En annan aspekt som förenar många moderna druider är betoningen på gemenskap och samhörighet. De samlas ofta i grupper för att tillsammans stötta och lära av varandra.

 

Idag är den moderna druidismen en frodande och mångfacetterad andlig rörelse. Druiderna skiljer sig åt vad gäller bakgrund och tro men står enade med ett gemensamt mål om att hedra Jorden och att utforska sina inre jag.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke