Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ekologisk mat eliminerar kroppsgifter

0

Skillnaderna mellan ekologiska och icke-ekologiska livsmedel är tydliga. Ekologiska livsmedel har till exempel mer antioxidanter än andra livsmedel, och innehåller dessutom lägre halter av de giftiga metaller och bekämpningsmedel som vi får i oss genom maten. Om du vill försäkra dig om att den mat du stoppar i dig verkligen är hälsosam, bör du alltså välja ekologiska livsmedel före konventionellt framtagna sådana. Varför ekologiska livsmedel är så mycket bättre än icke-ekologiska livsmedel kommer du att få mer information om här.

Vad är ekologiskt mat?

Vid odling av ekologiska livsmedel får odlaren inte använda sig av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel som är syntetiskt framställda. Varför konstgödsel inte är särskilt bra att använda vid framtagning av livsmedel kan du läsa om lite längre ner. Ämnen som förekommer naturligt får användas som bekämpningsmedel vid odling av ekologiska livsmedel. Exempel på sådana är pyretriner, svavel och spinosad. Även det foder som djuren äter ska vara ekologiskt framtaget och till stor del vara odlat på gården. Enligt den ekologiska filosofin ska också djuren få vara utomhus och få bete sig på ett för djuret naturligt sätt. Läkemedel får användas på djuren, bland annat antibiotika, men dessa används bara om det anses vara nödvändigt.

Forskning på ekologiska och icke-ekologiska livsmedel

Forskare har kunnat påvisa att skillnaderna mellan ekologiska och icke-ekologiska livsmedel är statistiskt signifikanta och betydelsefulla. Bland annat visar forskningen att ekologiska livsmedel innehåller mellan 19 och 69 procent mer antioxidanter än icke-ekologiska livsmedel. De livsmedel som undersöktes i den studie vid Newcastle University, där forskarna fann detta resultat, var frukter, grönsaker och spannmål.

Forskarna menar att de ökade nivåerna av antioxidanter i de ekologiska livsmedlen motsvarar ett eller två av de fem portioner frukt och grönt vi rekommenderas att äta varje dag. Forskarna fann dessutom betydligt högre nivåer av kadmium och bekämpningsmedel i de livsmedel som hade producerats på ett konventionellt sätt, det vill säga icke-ekologiskt. Även om nivåerna av kadmium fortfarande låg under gränsvärdena, menar forskare att kadmium lagras i kroppen och ackumuleras över tid. Vissa människor vill naturligtvis undvika att detta sker, och bör av den anledningen hålla sig till ekologiska livsmedel.

Konstgödsel innehåller skadliga tungmetaller

Det är dessutom på det viset att konstgödsel (även kallat NPK-gödsel) används vid produktion av konventionellt producerad mat (alltså icke-ekologiska livsmedel). Konstgödslet används för att grödorna ska växa snabbare, vilket resulterar i mer vattniga, smaklösa och näringsfattiga livsmedel. Det mest allvarliga problemet med konstgödslet är dock att det innehåller kalium, kväve och fosfor.

Eftersom de icke-ekologiska livsmedlen innehåller dessa ämnen, bör de således också innehåller en lägre andel näringsämnen än ekologiskt odlade grödor som inte innehåller dessa tre ämnen. Den mark som gödslas med konstgödsel tillför bara grödorna de tre grundämnena istället för de många närsalter som förekommer naturligt i jorden, och tillför näring till grödorna vid ekologisk produktion av livsmedel. Dessutom innehåller konstgödsel tungmetaller som är skadliga för människokroppen, som exempelvis kadmium. Kadmium ja, denna metall kan som sagt lagras i kroppen, vilket leder till att halterna av kadmium i kroppen ökar över tid.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke