Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Extrovert / introvert

0

Extrovert, introvert respektive ambivalent – vad innebär det?

I dagens samhälle möter vi ofta en rad olika personlighetstyper. Bland dessa används ofta tre begrepp för att hjälpa oss att förstå våra mellanmänskliga interaktioner: extrovert, introvert och ambivalent. Dessa begrepp hjälper oss både att förstå oss själva bättre och hur vi interagerar med andra. I den här artikeln tittar vi närmare på vad dessa personlighetstyper innebär samt vilka deras karakteristiska drag är.

Extrovert personlighet

Extroverter trivs ofta som allra bäst i sociala sammanhang. De får energi av att vara med andra människor och tenderar att ägna sig åt aktiviteter i stora grupper. En extrovert person beskrivs ofta som pratsam, energisk och entusiastisk. Dessa personer trivs med att uttrycka sina åsikter och känslor öppet och har sällan problem med att ta plats i sociala situationer.

För personer med extrovert personlighet är interaktioner med omvärlden en källa till inspiration och motivation. De kan känna sig uttråkade eller isolerade om de spenderar för mycket tid ensamma. Deras öppenhet och sociala kompetens gör dem uppskattade av kollegor, vänner och partners. Men de kan även uppfattas som påträngande och nonchalanta inför andras behov av ensamtid.

Introvert personlighet

I kontrast till extroverter finner introverter sin energi inom sig själva. De uppskattar ensamtid och djupa, meningsfulla samtal framför större sociala sammanhang. Introverta personer är ofta reflekterande och tystlåtna. De är vanligtvis försiktiga med att dela med sig av sina tankar och känslor inför andra. Detta innebär dock inte att de är blyga eller osociala. Det handlar mer om att de föredrar kvalitet framför kvantitet i sina sociala interaktioner.

En introvert person kan trivas bra i sociala miljöer men känner ofta ett behov av att “ladda batterierna” genom att spendera tid i ensamhet efteråt. De är ofta bra på att lyssna och tänker djupt, vilket gör dem till bra vänner och samtalspartners. I arbetslivet kan de utmärka sig i roller som kräver fokus, oberoende och kreativt tänkande.

Ambivalent personlighet

En ambivert eller ambivalent personlighet är en tredje variant som kombinerar drag från såväl den extroverta personligheten som från den introverta. Dessa personer kan anpassa sitt intresse efter situationen och känner sig bekväma i både sociala sammanhang och i ensamhet. Denna flexibilitet gör att de kan dra nytta av det bästa från båda världar.

En person med en ambivalent personlighet kan uppskatta en livlig fest lika mycket som en lugn kväll med en bok. De är ofta balanserade och flexibla i sitt sätt att tänka och agera. Detta gör dem till utmärkta medlare och problemlösare. Deras förmåga att förstå och relatera till såväl en extrovert personlighet som en introvert gör dem populära bland vänner och kollegor.

Avslutande tankar

Det kan vara intressant att ta reda på om du är extrovert, introvert eller ambivalent. Genom att göra detta kan du få värdefulla insikter i hur du interagerar med världen och människorna runt omkring dig. Det är dock viktigt att tänka på att ingen personlighetstyp är bättre än någon annan. Alla tre varianterna har sina styrkor och utmaningar. Men de kan hjälpa dig att förstå både din egen personlighetstyp och andras.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke