Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Eye of Horus (Horusögat)

0

Eye of Horus (Horusögat), även känt som Ras öga, är en forntida egyptisk symbol som representerar skydd, god hälsa och kunglig makt. Symbolen kommer från den berättelse i den egyptiska mytologin i vilken Horus förlorar sitt vänstra öga i en kamp med Set. Som av ren magi återställer Hathor ögat, en händelse som fått symbolisera läkandets och helandets process. Av denna anledning förekommer Horusögat ofta i skyddsamuletter.

Bland de egyptiska symbolerna tillhör Eye of Horus de som många omedelbart känner igen. Detta är nämligen en av de symboler från den framstående egyptiska civilisationen som är mest välkänd. Precis som namnet antyder tillhör ögat guden Horus, en av de mest dominanta och kraftfulla gudarna inom den forntida egyptiska mytologin.

Så fick Eye of Horus sitt namn

Horusögat kallades ursprungligen Wedjat eller Udjat. Symbolen förekommer ofta på avbildningar av Isis, Horus mor, samt gudinnor som förknippas med henne. Namnet kommer från ordet wadj, vilket betyder grön. Eye of Horus har dock kommit att förknippas allra starkast med just guden Horus.

Horusögats uppbyggnad

Eye of Horus är en mer komplex symbol än många andra från den forntida världen. Jämfört med fornnordiska, hinduiska och buddhistiska symboler för viktiga gudar och gudinnor har Horusögat fler linjer och överlag en mer komplex utformning. Den är därför inte lika enkel att återskapa som andra jämförbara symboler.

Mitten av symbolen liknar ett vänsteröga sett framifrån. Ovanför denna är en krökt horisontell linje belägen, och under linjen syns formen av ögat i princip parallellt med denna linje. I symbolens mitt är en pupill belägen. Pupillen är inte sällan färglagd.

Under formen av ögat går en närmast vertikal linje från högra sidan av ögat. Dess form och placering påminner i mångt och mycket om en ström av tårar, och faktum är att detta element mycket riktigt ofta kallas för just “tåren”. Sammankopplad med denna tår går en lång linje som har sitt ursprung på den plats där tåren möter ögat. Denna linje fortsätter ner mot symbolens vänstra kant och avslutas i en spiral.

Eye of Horus representerar våra sinnen

Eye of Horus fysiska utseende må vara relativt enkelt att avkoda, men symbolen har en djupare mening inbyggd i de olika former som tillsammans utgör Horusögat. Det finns sex element som är inkodade i symbolen, varav fem är de mänskliga sinnena och det sjätte vår tanke:

  • Ögonbrynet ovanför Horusögat representerar tanken och är likt hjärnan belägen ovanför ögat.
  • Pupillen är den del av ögat genom vilken det ljus vi ser passerar, och denna del av symbolen representerar således synen.
  • Den triangelformade formen mellan pupillen och ögats insida representerar hörseln.
  • Den triangulära form som är belägen mellan pupillen och ögats utsida representerar lukten.
  • Tårdroppen som rinner nedför ögat ska representera känseln.
  • Den svepande kurva som avslutas i en spiral ska vara en avbildning av tungan och symboliserar alltså smaken.

I populärkulturen har Horusögats betydelse ibland kommit att förvrängas. Ovanstående tolkning av Eye of Horus-symbolen och dess beståndsdelar är dock den mest vedertagna och tolkningen av denna uråldriga och mystiska symbol.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke